ေဘာလံုးကို ေခါင္းတိုက္ ကစားျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ ဟုဆို


ေဘာလံုး ကစားရာတြင္ ေဘာလံုးကို ေခါင္းတိုက္ ကစား တတ္ေသာ ကစားသမား မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း ေဆးေကာလိပ္မွ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ အယ္လ္ လစ္ပတန္က ေဘာလံုးကို ေခါင္းနဲ႔ တိုက္ကစား တာဟာ ကစားပဲြ ေတြမွာမရိွမျဖစ္ အစိတ္ အပိုင္း ျဖစ္သလို ေဘာလံုး ေလက်င့္ခန္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မွာလည္း ပါဝင္ ေနတယ္္။

ေဘာလံုးကို ေခါင္းနဲ႔တိုက္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ထဲက အာ႐ံုေၾကာ အမွ်င္ေတြကို စုတ္ျပဲေစႏိုင္တဲ့ အင္အား မ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ေခါင္းတိုက္ရင္ေတာ့ ဦး ေႏွာက္ ဆဲလ္ေတြ အားနည္းလာႏိုင္ပါ တယ္ဟုေျပာသည္။ ေဒါက္တာ လစ္ပတန္ႏွင့္ အျခား ပညာရွင္ မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ် အသက္ ၃၀ ဒသမ၈ ႏွစ္ရွိေသာ အေပ်ာ္တမ္း ေဘာလံုးသမား ၃၂ ဦးကို ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ၄င္း တို႔၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို ေျမာက္အေမရိက ဓာတ္ေရာင္ျခည္ အသင္းႀကီး၏ ႏွစ္စဥ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: