မႏၱေလးတြင္ ေမြးရာပါ ႏွလုံးအေပါက္အား မခြဲစိတ္ဘဲ ကိရိယာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ကုသ


မႏၱေလးျပည္သူ႕ေဆး႐ံုႀကီး၊ ႏွလံုးေဆး ကုဌာန၌ ျမန္မာ ႏွလံုး အထူးကု သမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ Bangkok Heart Hospital မွ Dr.Sudaratana ႏွင့္ Chulalongkorn University Hospital မွ ဌာနမွဴး Prof. Dr. Pornthep တို႔ ပူးေပါင္း ၍ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေသြး လက္ခံ ခန္း ၂ ခုအၾကားနံရံတြင္ အေပါက္ပါ ေနသည့္ လူနာ ၂ ဦးအား ခြဲစိတ္စရာ မလိုဘဲ၊ ေပါင္ၿခံတြင္ ထံုေဆးထိုး၍ ေပါင္ေသြးလႊတ္ေၾကာမွတစ္ဆင့္ အ ေပါက္ပိတ္ကိရိယာ ASD Closure Device ထည့္သြင္းကာ အေပါက္ကို ပိတ္ဆို႔ေပးမႈအား ေအာင္ျမင္စြာ ကုသ မႈေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခင္ကအဆိုပါ ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ေမ့ေဆးေပး၍ ရင္ၫြန္႔႐ိုးကိုခြဲစိတ္ကာ ႏွလံုးကို ရပ္တန္႔ၿပီးအေပါက္အား ဖာ ေထးျခင္းျဖင့္ ကုသမႈေပးရေၾကာင္း၊ လူနာသည္ ေဆး႐ံုေပၚတြင္ အနည္း ဆံုး တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ ရက္ခန္႔ ေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုကုသ မႈမွာ ၁၅ မိနစ္မွ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ၿပီး ေဆး႐ံုတက္ၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔တြင္ပင္ ျပန္လည္ဆင္းႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ကုသမႈျပဳၿပီးေနာက္ လူနာ မွာ နာက်င္မႈမရွိဘဲ မ်ားစြာသက္ ေသာင့္သက္သာရွိေၾကာင္း၊ ကုန္က်မႈ မွာလည္း ခြဲစိတ္မႈထက္ အနည္းငယ္ သာ ပိုမိုကုန္က်ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုေန႔က ကုသမႈေပးခဲ့ေသာ လူနာ ၂ ဦးမွာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ ၃၈ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီး ေဆး႐ံုမွ က်န္း မာစြာျဖင့္ ဆင္းသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: