ေရေအာက္ ေကဘယ္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပါဝင္မည္


ေရေအာက္ ေကဘယ္ စနစ္ ျဖစ္သည့္ SE-ME-WE 3 (South East Asia, Middle East, West Europe) အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၆၄ ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြား မညျ္ဖစ္ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။ အဆိုပါ ေရေအာက္ေက ဘယ္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ စနစ္ တည္ရွိသည့္ ေကဘယ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပါဝင္သည့္ အာရ၊ွ ဥေရာပမွ ႏိုင္ငံ မ်ားအျပင္ ယင္းဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နီးစပ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားကပါ ပါ ဝင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္၆၄ ႏိုင္ငံအထိ ရွိလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေကဘယ္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းက သံုးဆယ့္ေလးႏိုင္ငံပါ။ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ သံုးဆယ္ေက်ာ္ အျပင္ကို တျခားစိတ္ဝင္ စားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအေနနဲ႔ ဝင္လာ ၾကေတာ့ ႏိုင္ငံ ေပါင္းက ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္လာ ရတာပါ ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိ သူက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ SE-ME-WE 3 ေရေအာက္ေကဘယ္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈစနစ္ တည္ေဆာက္ မႈအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ လာၾကျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ တိုင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျမန္ႏႈန္းမ်ားမွာ ပိုမို ျမန္ဆန္ လာမည္ဟု အထက္ ပါလုပ္ငန္းမွ အျခားတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အဆိုပါ SE-ME-WE 3 ဆက္သြယ္မႈစနစ္သည္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေလ့ရွိသည္။ ယင္း ေရေအာက္ ေကဘယ္ ဆက္သြယ္မႈ စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ျပတ္ ေတာက္မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္ တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ဆက္တိုက္ ျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း၏ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ စနစ္မ်ားသည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဆန္း ပိုင္း ကာလမ်ားမွ စတင္ကာ ယခုအခ်ိန္အထိ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္မႈ ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ပင္ မယွဥ္ ႏို င္ေသးေၾကာင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲသူအသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရ သည္။

ယုဇနကိုကို

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: