ရွားပါသည့္ ေခြးတူ၀က္တူ မိ်ဳးမတုန္းေစရန္


ျမတ္နိုင္

———

ဗီယက္နာမ္ နိင္ငံအမိ်ဳးသား ဥယဥ္အတြင္းေတြ႔ရိွရတဲ့ အစံုစား နို႔တိုက္သတၱ၀ါ မိ်ဳးစိတ္ အသစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနျပဳတဲ့သူေတြက ဖ်ံမိ်ဳးရင္း သားစား သတၱ၀ါတစ္မိ်ဳးျဖစ္သည့္ Ferret-badger လို႔ေခၚတဲ့နို႔တိုက္သတၱ၀ါ တစ္မိ်ဳးကို ပိုၿပီး သိထား ႀကပါတယ္။

ထူဆန္းတဲ့  နို႔တိုက္သတၱ၀ါ မိ်ဳးကြဲတစ္မိ်ဳးပါ။ ေခြးတူ၀က္တူထက္ အနည္းငယ္ ငယ္တယ္။ Ferret- badger က မ်က္နာ ရွည္တယ္။ အၿမီးက ရွည္တယ္။ သုေတသနျပဳသူေတြက သူတို႔ေတြရိွတဲ့ေနရာမွာ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ မိ်ဳးစိတ္ေတြကို အမည္ေပးခဲ့ႀကတယ္လို႔  ဒါ ဥယဥ္မွ ဇီ၀မိ်ဳးစိတ္ပညာရွင္က ရွင္းျပပါတယ္။

စီယူစီ ဥယဥ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ Ferret-badger ကို (Melogale cucphuogensis)လို႔ေခၚႀကတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္းက နို႔တိုက္သတၱ၀ါ မိ်ဳး အသစ္ တမိ်ဳးကို ေတာေခါင္းမ်ားက ေက်ာ့ကြင္းအတြင္းမွာ အံ့ႀသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေတြ႔ရိွခဲ့တယ္။ Endangered Primate Rescue Center amputated အဖြဲ႔ .ႏွင့္ တရိစၧာန္ ေဆးကု ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္က ထိုအေကာင္ရဲ့ေျခကို ျဖတ္ေတာက္ကာ ေဆးကုသမွုျဖင့္ ကယ္တင္နိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီလို သားရဲ တရိစၧာန္ေတြ ေက်ာ့ကြင္းေတြမွာ မႀကာခဏဆိုသလို မိတတ္ႀကတယ္။သိပ္မႀကာပါဘူး အဲဒီ ေျခေထာက္ျဖတ္ထားတဲ့ Ferret-badger က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဆံုးသြားတယ္။ ေနာက္ထပ္ အသစ္ေတြ႔ေအာင္ေတာ့ ရွာေနပါတယ္လို႔ သုေတသီကို ရွင္းျပႀကတယ္။

မိ်ဳးစိတ္အသစ္ျဖစ္တဲ့ ေခြးတူ၀က္တူမိ်ဳး ငါးမိ်ဳးေလာက္ေတာ့ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ နိုင္ငံေတြမွာ ေနထိုင္ႀကတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံမွာရိွတဲ့ ေခြးတူ၀က္တူ လိုအေကာင္ေတြကို (Melogale moschata) လို႔ေခၚတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရိွတဲ့ ေခြးတူ၀က္တူေတြကိုေတာ့ (Melogale personata)လို႔ေခၚတယ္။

သူတို႔ရဲ့ ေဂဟစနစ္ ေတြနဲ႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေတြအေပၚမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ရရိွဖို႔ စာေရးသူ ေတာ္ေတာ္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ ဒီမိ်ဳးစိတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနထို္င္မွုအတြက္ လိုအပ္တဲ့ေနရာ (သို႔မဟုတ္) အနည္းငယ္ေသာ ေဂဟအတြင္းမွာ ဘယ္လိုအသက္ရွင္ႀကသလဲ။ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ႀကသလား(သုို႔) တစ္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ေကာင္ တိုက္ခိုက္မွုေတြ ျပဳလုပ္ႀကသလား ဆိုတာေတြပါ။

IUCN Red စာရင္းတြင္ တရုတ္ နိုင္ငံအတြင္းရိွတဲ့ Ferret-badger ေတြကို တိုးပြားေအာင္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြ ေကာက္ယူဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားပါတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းရိွ Ferret-badger ကေတာ့ သုေဒသနလုပ္ရာမွာ ေတာ္ေတာ္ အသံုးတဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ေတြရဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေျမေအာက္မွာ ကုန္ဆံုးေစပါတယ္။ သူ႔တို႔ရဲ့ အစားအေသာက္ေတြကေတာ့ တီေတြ၊ သားေကာင္ေတြ၊ အင္းဆက္္ပိုးေတြ၊ ဖားေတြ၊ ခရုေကာင္ေတြလို အေကာင္ေတြ၊ အေသေကာင္ေတြ၊ ဥေတြ ႏွင့္ အသီးေတြကိုပါစားႀကတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး အတြင္းမွာေတာ့ ရွားပါးတဲ့ နို႔တိုက္သတၱ၀ါေတြ ရွာဖြယ္ေနရတဲ့အတြက္ တျခား ရွားပါးတဲ့ မိ်ဳးစိတ္ အသစ္ ေတြကို ၁၈၂၂၅ မိ်ဳး ထက္ရွာဖြယ္ မွတ္တမ္း မတင္ခဲ့နိုင္ပါဘူး။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ နို႔တိုုက္ သတၱ၀ါ သုေဒသနျပဳမွုက ၅၀ ရာႏွူန္းေအာက္ကို က်ဆင္းသြားပါတယ္။ နို႔တိုက္ သတၱ၀ါေတြထဲက မိ်ဳးစိတ္ အသစ္ေပါင္း ၄၁ မိ်ဳး ကိုသာ ရွာေတြ႔ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွာ ေရွ႔သြားမပါတဲ့ နို႔တိုက္သတၱ၀ါ တစ္မိ်ဳးကို ပိုၿပီး အံ့ႀသသင့္စြာ ေတြ႔ရိွခဲ့ ပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ နို႔တိုက္ သတၱ၀ါ စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

– NEW MAMMALS DISCOVERED IN VIETNAM ကို ဘာသာျပန္သည္

ျမတ္နိုင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: