ျမန္မာ့ပထမဆံုး Call Center ဖြင့္ေတာ့မည္


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္ႏွင့္ Blue Ocean ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ပထမဆံုး ရတနာပံု Call Center ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ MRTV ႐ုပ္သံ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိသည္။

ယင္း Call Center အား ႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
callcentre
ယင္းအျပင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ႐ံုး၊ ဌာနမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္စံုစမ္းရျခင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္းမသိျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း Call Center တာဝန္ရွိသူတဦးအား ကိုးကား၍ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အဆုိပါ Call Centre မွ အမ်ားျပည္သူ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လႈမႈေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖုန္းလက္ခံေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေပးျခင္းမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အင္တာနက္အီးေမးလ္ႏွင့္ ဖက္စ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ဟု သိရ သည္။ Call Center မွ ၂၄ နာရီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ကာ ဝန္ထမ္းအင္အား ၂၄၀ ထားရွိထားသည္ဟု လည္း  သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္လည္း စတင္သည့္ရက္မွ ႏွစ္လအတြင္း အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည့္ လုပ္ငန္းအလိုက္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္း Call Centre သို႔ ေခၚဆိုရန္အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၈၇၅၊ ၁၈၇၆၊ ၁၈၇၇၊ ၁၈၇၈ တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ လတ္တေလာတြင္ မူ ၁၈၇၆ ကိုသာ ေခၚဆိုႏုိင္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: