စစ္ေျမျပင္ အေတြးနဲ႔ စီးပြားေရး အျမင္


နိဒါန္း ဘီစီ ၄၀ဝ ဝန္းက်င္ ေလာက္တုန္းက တ႐ုတ္ျပည္မွာ နယ္ရွင္ပယ္ရွင္ စစ္ဘုရင္ မ်ားႀကီးစိုးတဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ ခ်ီႏိုင္ငံ (State of Chi)မွာ ဆြန္ဇူးအမည္ရ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးေပၚထြန္းခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ မိမိ ဘုရင္အတြက္ ေအာင္ပြဲ အလီလီ ဆင္ႏႊဲေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ၾကားသေလာက္ တန္ခိုးအာဏာလည္းႀကီးထြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္ႏွစ္ ကာလမ်ားမွာ ႀကံဳဆံုခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ အေပၚအေျခခံ ၿပီး ရရွိလာတဲ့သူ႔ရဲ႕ အသိတရားေတြကို စစ္ေရးအတတ္ပညာ(The Art of War)ဆို တဲ့ က်မ္းမွာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီက်မ္းဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဂႏၴဝင္ေျမာက္ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔က်မ္းမွာ ရန္သူကို ျပတ္ျပတ္သားသားအႏိုင္ရေအာင္ ဘယ္လိုႏွိပ္ကြပ္ရ မယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖီလိုဆိုဖီေတြ အျပည့္အစံုပါရွိပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြက ေခတ္အဆက္ ဆက္ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာသီအိုရီ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအတြက္ အားထားရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ “စစ္ေရး အတတ္ပညာ” က်မ္းဟာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ထိုးထြင္း သိျမင္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထား႐ံု သာ မကဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပၚထြန္း ခဲ့တဲ့ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေရးသား သူေတြရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြပါ ထပ္ေလာင္း ေပါင္းစပ္ပါဝင္ခဲ့ ပါတယ္။ စစ္ပညာ ေလ့လာသူေတြ အတြက္ေတာ့ “စစ္ေရး အတတ္ပညာ” က်မ္းဟာ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၿခံဳငံုခ်ဥ္းကပ္ သံုးသပ္ တင္ျပ ထားတာေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ပတ္သက္ ရင္ တကယ့္ကို စစ္မွန္ၿပီး အားထား ေလာက္တဲ့ လက္ရာမြန္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

စစ္ေ္ေရးအတတ္ပ္ပညာရဲဲ႕႕ အသံံုုုးးဝင္ပ္ပံံုု ဘီစီ ၂၀ဝ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ တ႐ုတ္ ျပည္ႀကီးကို စည္းလံုးညီၫြတ္ေအာင္ ပထမဦးဆံုး စုစည္း ႏိုင္ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးဧကရာဇ္ခ်င္စီဟြမ္(Qin Shihuang)ဟာ “စစ္ေရးအတတ္ပညာ” က်မ္းကို ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး က်မ္းဂန္ လာ ဥပေဒသေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလေတြ မွာေတာ့ ေမာ္စီတံုးဟာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ေရးသား ခ်က္ေတြ ကို အသံုးျပဳၿပီး ခ်န္ေကရွိတ္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒီေတြကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ အႏိုင္တိုက္ကာ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးကို ျပန္လည္ စုစည္းႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဆြန္ဇူးဟာ ေမာ္ရဲ႕ ေပ်ာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အေရးအသား ေတြအေပၚ မွာလည္း ဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈရွိပါတယ္။

အဲဒီအေရးအသား ေတြဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွသည္ အာဖရိက၊ အေမရိက ေဒသတစ္လႊားဆီ က ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားဆီ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ဟာ ေအဒီ ၇၆၀ တစ္ဝန္းမွာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ အေရးအသားေတြနဲ႔ စတင္ ထိေတြ႕ခဲ့ၿပီး သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ က “စစ္ေရး အတတ္ပညာ” က်မ္းပါ သင္ခန္းစာေတြကို အလ်င္အျမန္ေလ့လာ သင္ယူ လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ဆာမူ႐ိုင္းႀကီး သံုးဦးျဖစ္တဲ့ Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi နဲ႔ Tokugawa Ieyasu တို႔ဟာ “စစ္ေရး အတတ္ပညာ” က်မ္းကို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ ထားသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ယခု လို ကြ်မ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကို ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္မွသည္ တစ္ခုတည္းေသာ စည္းလံုး ညီၫြတ္တဲ့ တိုင္းျပည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းမွာေတာ့ “စစ္ေရး အတတ္ပညာက်မ္း” ကို Jesuit သာသနာ ျပဳမစ္ရွင္က ၁၇၇၂ ခုႏွစ္မွာ ျပင္သစ္ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုမိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ ေနာက္ ဥေရာပတစ္ခြင္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ နပိုလီယံဟာ အဆိုပါက်မ္းကို ဖတ္႐ႈခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ေရးရာကိုသာမက တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာကိုပါ စိတ္ဝင္ တစားေလ့လာမႈျပဳခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာမန္တို႔ရဲ႕ မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရးကို ျဖစ္ေပၚဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့တဲ့ သံခ်ပ္ကာယႏၱရား ဆိုင္ရာသီအိုရီမ်ားကို တီထြင္ခဲ့သူ ၿဗိတိသွ် စစ္ေရးသမိုင္း ပညာရွင္ B.H. Liddell Hart ဟာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ စစ္ေရးဖီလိုဆိုဖီရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရဲ႕ နက္႐ိႈင္းမႈအေပၚ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အံ့ဘနန္း ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဆြန္ဇူးရဲ႕ အိုင္ဒီယာေတြအေပၚ သူဘယ္ေလာက္အထင္ႀကီးေလးစားခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သူေရးသားျပဳစုခဲ့တဲ့ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာသီအိုရီ ေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အေတြးအေခၚ ေတြထဲမွာ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ သူက အကယ္၍ ပထမကမၻာစစ္ကာလ က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြသာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ စစ္ေရးအတတ္ပညာက်မ္းကို ပိုမိုအေလး အနက္ထား ဖတ္႐ႈခဲ့မယ္ဆိုရင္ မ်ားျပားလွ တဲ့ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာ လူသတ္ပြဲႀကီး ေတြကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ခဲ့လိမ့္မယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ စစ္ေရးအတတ္ပညာက်မ္းမွာ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဥပေဒသေတြကို မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပားလွတဲ့ စစ္ပြဲ ေတြမွာ အသံုးခ်ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။

“လ်င္ျမန္ ျခင္း” ဟာ ဂ်င္ဂ်စ္ခန္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ မြန္ဂိုလီးယား တပ္မေတာ္ႀကီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ျခင္း အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အရင္းခံ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ “မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း” ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္း မြန္ဂိုမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရန္သူေတြကို လိုသလို စစ္ကစား ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အင္ပါယာနယ္မိတ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ “လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းနဲ႔ လွည့္စားျခင္း” တို႔ကို ဒုတိယ ကမၻာစစ္ပြဲ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္ေတြကပုလဲဆိပ္ကမ္း ကို ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ရာမွာ အသံုးခ်ခဲ့သလို မဟာမိတ္တပ္ေတြကလည္း ျပင္သစ္ ကမ္းေျခဆီဘယ္ေနရာက တက္ေရာက္ လာမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာမန္ေတြ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အသံုးခ်ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ “ေထာက္လွမ္းေရး” ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ က်ဴးဘားဒံုးက်ည္ အေရးအခင္းမွာ အေမရိကန္တို႔ ေအာင္ ျမင္မႈရရွိခဲ့ ပါတယ္။

ဗီယက္ေကာင္းေတြက “ခြန္အားႀကီးမႈကို ေရွာင္ရွားၿပီး အားနည္း သည့္ေနရာကို တိုက္ခိုက္ရမည္” ဆိုတဲ့ ဆြန္ဇူးရဲ႕ဥပေဒသကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုး ခ်ႏိုင္ခဲ့သလို တပ္နီေတာ္ကလည္း အဆိုပါ ဥပေဒသကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး စတာလင္ ဂရက္အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးႏွက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္တို႔ရဲ႕ ဆ႒မေျမာက္ တပ္မေတာ္ကို ရင္ဆိုင္အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးကာလမွာေတာ့ ဆြန္ဇူးရဲ႕ ဥပေဒသ ေတြကို “ကႏၱာရမုန္တိုင္းစစ္ဆင္ ေရး” မွာ မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး H.Norman Schwartzkopf ဟာ ေလျပင္နယ္ နိမိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ အီရတ္တို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေနာက္ေယာင္ခံႏိုင္႐ံုမက ဘဲ မိမိတပ္မ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ တပ္ေတြ ဘယ္ကလာေရာက္တိုက္ခိုက္တယ္ဆိုတာ ကို မသိႏိုင္ေအာင္ ဆတ္ဒန္ ဟူစိန္ကို အ႐ူး လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟာ အီရတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ေဒသမွာ ၾကည္း တပ္၊ ေရတပ္ႏွစ္သြယ္နဲ႔ သဲႀကီးမဲႀကီး တိုက္ခိုက္မယ့္ ဟန္ျပထားၿပီး အီရတ္တို႔ ထင္မွတ္မထားတဲ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီ နည္းအားျဖင့္ အထိအခိုက္အက်အဆံုး နည္းပါးစြာနဲ႔ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာ ေအာင္ ျမင္မႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လွည့္စားျခင္း၊ လ်င္ျမန္ျခင္း နဲ႔ ရန္သူရဲ႕အားနည္းခ်က္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းဆိုတဲ့ ဆြန္ဇူးရဲ႕ ဖီလိုဆိုဖီ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကပင္လွ်င္ အံ့ဩ ေလာက္စရာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိေစ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ ဆြန္ဇူးရဲ႕ စစ္ေရးအတတ္ပညာက်မ္းဟာ စစ္ေရးနယ္ပယ္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး စီးပြား ေရးေလာက အတြင္းမွာပင္ တြင္က်ယ္စြာ ေနရာယူလာခဲ့ပါၿပီ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆို တာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရျခင္းပဲဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္ေၾကာင့္ ဆြန္ဇူးရဲ႕ ဥပေဒသေတြဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလြန္ကဲတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ အေကာင္း ဆံုး ကိုက္ညီလ်က္ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဥေရာပတို႔မွာဆိုရင္ မဟာ ဗ်ဴဟာ၊ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာပါ စာအုပ္၊ စာတမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ စစ္ေရးဗ်ဴဟာက်မ္းလာ အဆိုအမိန္႔ေတြ ကိုကိုးက ားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆြန္ဇူးရဲ႕အဆိုအမိန္႔ ေတြကို မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွ တဲ့ စီးပြားေရးေဆာင္းပါးေတြရဲ႕ အစပ်ိဳး နိဒါန္းမွာ ေဖာ္ျပထားၾကတာကိုလည္းေတြ႕ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား လွတဲ့ “ေဝါစထရိ” ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားထဲမွာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းခ်င္းေပါင္းစပ္ျခင္းနဲ႔ ရက္ စက္စြာ သိမ္းပိုက္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ရာမွာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ေတြကို ကိုးကား အသံုးျပဳထားတာကို ေတြ႕ရပါ လိမ့္မယ္။

ဗီလိန္ႀကီး “ေဂၚဒြန္ဂ်က္ကို” နဲ႔ လူငယ္ ဟီး႐ိုး “ဘတ္ေဖာက္စ္” တို႔အၾကား ဥာဏ္ ခ်င္း ၿပိဳင္ၾကရာမွာ ဆြန္ဇူးၫႊန္ျပခဲ့တဲ့ အသိ အလိမၼာ တရားေတြကို အကြက္က်က် အသံုးခ်ျပထားတာကိုလည္း ႐ႈစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ အာရွေဒသ မွာလည္း ဆြန္ဇူးရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဥပေဒသ ေတြကို အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားၾကၿပီး စီအီးအိုအေျမာက္အျမားဟာ သူတို႔ ကုမၸဏီ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုး ခ်ၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာ “ယွဥ္ၿပိဳင္လိုတဲ့စိတ္ဆႏၵ”၊ “စိတ္ဓာတ္ျမင့္ မားမႈနဲ႔ စက္ယႏၱရားတို႔ အေပၚ အေျချပဳေသာ လႈပ္ရွားသြက္လက္ မႈနဲ႔ လ်င္ျမန္ေသာေျခလွမ္းမ်ား၊” “ရွားပါးတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေတြကို ထိေရာက္ၿပီး စြမ္း ေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝစြာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈ” ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါရွိတာေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲတာနဲ႔ အေတာ္ႀကီး တူညီ လွပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးသမား ေတြဟာ ဆြန္ဇူးရဲ႕ သင္ၾကားခ်က္ေတြမွာ သူတို႔အတြက္ အဖိုးမျဖတ ္ႏိုင္တဲ့ အႏွစ္ သာရေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

သို႔ေပမဲ့ လူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကံ မေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာပဲ ဆြန္ဇူးရဲ႕ ဖီလိုဆိုဖီေတြကို စီးပြားေရးနဲ႔ စစ္ေရး နယ္ပယ္ေတြမွာ တိုက္႐ိုက္တဲ့ တိုးအသံုးခ် ေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တကယ္ ေတာ့ ဒီကိစၥဟာ ထင္သေလာက္ မ႐ိုးစင္း လြန္းဘူးလို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဆြန္ဇူးရဲ႕ စစ္ဗ်ဴဟာက်မ္းဟာ ေရွးေခတ္စစ္ေရး အတြက္ စီစဥ္ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ တိုက္႐ိုက္အသံုးခ်ဖို႔ မလြယ္ ကူလွပါဘူး။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဒါကို အားထုတ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ ဒီအလုပ္ဟာ ထိပ္ လန္႔စရာ ေကာင္းတာကို ေတြ႕သြားၾက ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီးပြားေရးေလာကနဲ႔ ဆြန္ဇူးရဲ႕ ေရွးေခတ္ ေဟာင္းအသိအလိမၼာတို႔အၾကား ေပါင္းကူး တံတားထိုးေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားလိုက္ရ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဝင္းသိန္းဦး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: