၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ကုန္ သြယ္မႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ၁၂ ဘီလ်ံနီးပါး ေရာက္ရႇိ


၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ကုန္ဆံုးရန္ ေလးလ က်န္ေသး ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံ နီးပါး အထိ ေရာက္ရႇိ ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ယခင္ ဘ႑ာေရးႏႇစ္က ယခုကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ကုန္ဆံုးရန္ ေလးလ က်န္ေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမႇာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ကုိးဘီလ်ံသာ ရရႇိေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ယခုႏႇစ္ႏႇင့္ ယခင္ႏႇစ္ ကာလ တူအား ႏိႈင္းယႇဥ္ ပါက ယခုႏႇစ္တြင္ လက္ရႇိ အခ်ိန္၌ပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံ ပိုမို ကုန္သြယ္မႈ ျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏကေတာ့ ယခင္ႏႇစ္ကာလေတြထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးဘီလ်ံ ပိုလာတယ္။အရင္ႏႇစ္က အခုအခ်ိန္္မႇာ ကုိးဘီလ်ံ ရႇိတယ္။ ဒီႏႇစ္ အခုကုန္သြယ္မႈ ပမာဏက ၁၂ ဘီလ်ံ ရႇိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ယခင္ႏႇစ္ကထက္ သြင္းကုန္ပိုမိုတင္သြင္းေနရၿပီး သြင္းကုန္မ်ားထဲတြင္ ယႏၲရားတင္သြင္းမႈ၊ စက္သံုးဆီတင္သြင္းမႈႏႇင့္ စားအုန္းဆီတင္သြင္းမႈမ်ားမႇာ လက္ရႇိတြင္ အမ်ားဆံုးတင္သြင္းထားရသည့္ ကုန္စည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယႏၲရားတင္သြင္းမႈအား ကန္႔သတ္မထားဘဲ ႀကိဳက္သေလာက္ တင္သြင္းခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏႇစ္တြင္ ယႏၲရား တင္သြင္းမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ”ယႏၲရားေတြႀကိဳက္သေလာက္ တင္သြင္းခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ယႏၲရားအမ်ားအျပား တင္သြင္းပါတယ္။ အခုအမ်ားဆံုး တင္သြင္းတဲ့ကုန္စည္ေတြက ယႏၲရား၊ ဒီဇယ္ဓာတ္ဆီ၊ စားအုန္းဆီေတြ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏႇစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရႇိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏႇစ္တြင္မူ ေလးလက်န္ရႇိေနေသးသည့္အတြက္ ယခင္ႏႇစ္ကထက္ ပိုလာမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ႏႇစ္အလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ (အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ သန္း)
ဘ႑ာေရးႏႇစ္ ပို႔ကုန္ပမာဏ သြင္းကုန္ပမာဏ စုစုေပါင္း
၂၀၀၅-၂၀၀၆ ၃၅၅၇ .၂၁ ၁၉၈၄ .၄၁ ၅၅၄၁ .၆၂
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၅၂၃၂ .၆၈ ၂၉၃၆ .၇၃ ၈၁၆၉ .၄၁
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၆၄၀၁ .၇၁ ၃၃၅၃ .၄၂ ၉၇၅၅ .၁၃
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၆၇၇၈ .၈၅ ၄၅၄၃ .၄၅ ၁၁၃၂၂ .၃၀
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၇၅၈၆ .၉၄ ၄၁၈၁ .၄၀ ၁၁၇၆၈ .၃၄
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၈၈၆၁ .၀၁ ၆၄၁၂ .၇၃ ၁၅၂၇၃ .၇၄
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: