09-80 ဖုန္း အၿပီးပိတ္သိမ္း ေဒသအလိုက္ ငါးသိန္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ေပးမည္


ေနရာေဒသ အလိုက္ ငါး သိန္းဖုန္း နဲ႔ လဲေပးတယ္ ဆိုတာက အဲဒီ ၿမိဳ႕မွာ CDMA 800 MHZ လိုင္း ရွိေနရင္ 800 နဲ႔ လဲေပး မယ္၊ GSM ဖုန္းလိုင္း ရွိရင္ GSM နဲ႔ လဲေပး မွာပါ။ ပိတ္သိမ္းၿပီး ေနာက္ ေန႔က စၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးေတြမွာ လဲလွယ္ ႏိုင္ပါတယ္ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

လဲလွယ္ခြင့္ ေပးထား သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးမ်ားမွာ ပန္းဆိုးတန္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရး႐ံုး၊ အလံုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး၊ ေရႊဂံုတိုင္ မိုဘိုင္း အိတ္ခ်ိန္း႐ံုးႏွင့္ ရန္ကုန္ စာတိုက္ႀကီး စုစုေပါင္း ဆက္သြယ္ေရး ႐ံုး (၄) ႐ံုးတြင္ လဲလွယ္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း သို႔ လဲလွယ္ ေပးရာ တြင္ လဲလွယ္သည့္ ဖုန္းမွာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး မွ ထုတ္ေပးထား သည့္ စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံု ႏွင့္ အမည္ေပါက္ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အမည္ေပါက္မဟုတ္ဘဲ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ဝယ္ယူထားသည့္ ဖုန္း ျဖစ္ပါက အမည္ေပါက္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဝ၉-၈၀ ကမ္း႐ိုး တန္း CDMA ဖုန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရာ တြင္ ဝ၉-၅၀ ျဖင့္ စေသာGSM ဖုန္းလိုင္းအခ်ိဳ႕ လိုင္းျပတ္ေတာက္ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဖုန္း လိုင္း ျပတ္ေတာက္မႈ မွာလည္း ယာ ယီျပတ္ေတာက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ျပန္ လည္ ဆက္သြယ္မႈရရွိေစရန္ အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းမွ လက္ရွိတြင္ ဝ၉-၈၀ ဖုန္း မ်ားသာမက ဝ၉-၉၉ ျဖင့္ စေသာ ဆယ္လူလာဖုန္း၊ ၇၀-၇၂ ျဖင့္ စေသာ ျခင္းဖုန္းမ်ားကိုပါ ငါးသိန္း တန္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖင့္ လဲလွယ ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ လဲလွယ္ေပးရာတြင္ အလိုက္ေပးလဲလွယ္စရာ မလို ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ေဇာ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: