မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ facebook မွကူညီမည္


Facebook မွ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသျခင္း၏ ေဘးအႏၱရယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြး အတုိင္ပင္ခံသည္႔ စနစ္ျဖင္႔ ကယ္တင္ ကူညီသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ လူမႈေရးကြန္ယက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Facebook တာဝန္ခံ Fred Wolens မွေျပာၾကားခဲ႔သည္မွာ.. အသက္အႏၱရယ္ကို ထိခိုက္နုိ္င္သည္အထိ စိတ္ဓါတ္အင္အား က်ဆင္းေနေသာသူမ်ားကို ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ကူညီေပးသြားမည္ဟု ေၿပာၾကားခဲ႔သည္။ လူဦးေရ သန္း800 ေက်ာ္ သံုးစြဲေနေသာ လူမူေရးကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္႔ Facebook မွ မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသမည္႔ သဲလြန္စမ်ား၊ အေရးအသားမ်ားကို ေတြ႔ရွိသူတိုင္း သတင္းပို႔ ေပးနိုင္ပါသည္။ မိမိ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း အေနၿဖင္႔ အကူအညီမဲ႔ ျဖစ္ေနျပီး အသက္အႏၱရယ္ေရာက္ေနသည္ကို သိရွိပါက သတင္းပို႔ ေပးနုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ အသက္အႏၱရယ္ကို ထိခုိက္ေစမည္႔ post မ်ားကို တင္ထားပါက အခ်ိန္မီ သတင္းပို႔နိုင္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အားေပး ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက facebook မွတိုက္ရိုက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အား ဆက္သြယ္ၿပီး ကယ္တင္ ေဆြးေႏြး ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ယင္းျဖစ္ရပ္အတြက္ သတင္းေပးပို႔ပါက ေပးပို႔သူ၏အမည္ကို လ်ိဳ႕ဝွက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: