အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရး အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္မည္


ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက က်သည့္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိုး တိုးတက္ေရး အတြက္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၄ ရက္ေနတို႕၌ က်င္းပခဲ့ရာ အျပီးသတ္ ရလဒ္အျဖစ္ အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ စီးပြားေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဂ်ာမန္အေျခစိုက္ FNF ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ Myanmar Egress တို႔က စီစဥ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း အခမ္းအနား စီစဥ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ FNF မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာဒါ႐ိုက္တာ Mr. moritz u The Voice Weekly သို႔ ရွင္းျပသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ႏွစ္ရက္လံုးလံုး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထိုေဆြးေႏြးပြဲ သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးက The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ အရာရွိႀကီးမ်ားပါဝင္ခဲ့ၿပီး အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရးတြင္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္ အခဲမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ခ်မွတ္သင့္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သူ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ “ဝန္ႀကီးကလည္း တကယ့္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာစရာရွိတာေတြ ေျပာသြားေတာ့ အံ့အားသင့္မိသလို အားလည္းတက္မိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အားသာခ်က္ေတြကုိ စိတ္ထဲ ရွိတဲ့အတုိင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု အထက္ပါ လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးသတ္တြင္ သံုးဦး သံုးဖလွယ္ ေဆြးေႏြး မႈရလဒ္မ်ားအျဖစ္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာဘဏ္ တည္ေထာင္ေရး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို အကူအညီေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္တည္ ေထာင္ေရး စသည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးခ်က္ မ်ား တင္ျပခဲ့သည္။ “အစကေတာ့ ဒီလိုပဲ ပညာရွင္ ေတြ ေျပာတာကို နားေထာင္မယ္ဆိုၿပီး သြားတာပဲ။ ဟိုက်ေတာ့ ကိုယ့္အျမင္ ေတြကိုပါ တင္ျပၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးရတဲ့ပြဲျဖစ္ေနတယ္။ အဆံုး သတ္မွာ အဖြဲ႕အသီးသီးက တင္ျပၾကတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို ဝန္ႀကီးနဲ႔ UMFCCI ဥကၠ႒နဲ႔က ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ တယ္။ အခ်ိဳ႕တင္ျပခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးသြားတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ကုန္ အမ်ားစု ထုတ္လုပ္ေပးရာ အလုပ္အကိုင္ အမ်ားစု ဖန္တီးေပးရာက႑ျဖစ္ သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိ ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား သံုးဦး သံုးဖလွယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ၾကသည့္ မူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးမွာ ထူးျခားလွေၾကာင္း၊ အျခားနယ္ပယ္မ်ား တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး က်င္းပသင့္ေၾကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ပညာရွင္အခ်ိဳ႔က The Voice Weekly သို႔ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: