ျပည္ပသုိ႔ ပညာသင္သြားမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံျခားေငြ တရား၀င္ကိုင္ေဆာင္လဲလွယ္ခြင့္ရၿပီး ေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းလခမ်ားကို တုိက္႐ိုက္ ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီ


ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ပညာသင္သြားမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးကို တရား၀င္ကိုင္ေဆာင္ လဲလွယ္ခြင့္ရၿပီး မိမိတို႔၏ေက်ာင္းလခမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေက်ာင္းမ်ားဆီသို႔ တိုက္႐ုိက္ေပးသြင္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခင္က ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေက်ာင္းလခ ေပးသြင္းၾကရာတြင္ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ေငြေၾကး လဲလွယ္ ေပးသြင္း ၾကရကာ ၾကားခံပြဲစားအခ်ိဳ႕၏ လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေငြေၾကးနစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအား Money Changer လိုင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ ၿပီးျပည္ပထြက္ခြာမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လိုအပ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြကို ၎တို႔ဆီမွတရား၀င္ ၀ယ္ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ကကဲ့သုိ႔ ၾကားခံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ ေငြလႊဲသည့္အခါ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုCrown Education ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွ အၾကံေပးအရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္းသြားတက္မယ့္သူေတြမွာ အျမဲလိုလိုၾကံဳရတဲ့ ျပႆနာက ေငြလဲရတဲ့ကိစၥပဲ။ အခုလို ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြ ကို ကိုယ္တိုင္လဲၿပီး ေက်ာင္းေတြဆီ ကိုယ္တုိင္တိုက္႐ိုက္ ေငြသြင္းခြင့္ရေတာ့ ေငြလိမ္တဲ့ကိစၥေတြလည္း ေလ်ာ့က်သြားေစတာေပါ့”ဟု ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ AGD ဘဏ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ ဘဏ္ေငြလဲေကာင္တာေတြ ရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေက်ာင္းရဲ႕ offer letter  ေတြ၊ ပတ္စ္ပို႔မိတၱဴတို႔ ေအးဂ်င့္ရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ လဲလွယ္ခြင့္ရေနပါၿပီ”ဟု  Crown Education  ပညာေရး၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ အၾကံေပးအရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ဆက္လက္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: