လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္အားလံုး ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ထပ္တုိးမည္


လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းတကၠသိုလ္ အားလံုးတြင္ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ကာ သင္ၾကားသြားရမည္ ျဖစ္သည္ ဟု ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေန႔က နည္းပညာတကၠသိုလ္ (လား႐ႈိး) တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စက္မႈႏိုင္ငံတည္ေထာင္မည္ဆိုလွ်င္ နည္းပညာရွင္မ်ား၏ အရည္အေသြး ျပည့္၀မႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာ အေျခခံေနသည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ တြင္ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္နည္း ပညာရွင္ အေရအတြက္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးရဦးမည္ ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍သိပၸံ၊ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားအား ပညာသင္ႏွစ္ထပ္တိုးၿပီး သင္ၾကားေတာ့မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း ပညာသင္ကာလ အလားတူ ထပ္တိုး၍ သင္ၾကားေစေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


အေျခခံပညာသင္ႏွစ္မ်ားကို မူလရွိရင္းစြဲစာသင္ႏွစ္မ်ားထက္ တစ္ႏွစ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမွာ အာဆီယံအဆင့္ ႏွင့္ အညီျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္  ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးႏွင့္တစ္ေျပးညီ အဆင့္ရွိသြားေစႏိုင္သည္ . .


အေျခခံ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကို မူလရွိရင္းစြဲ စာသင္ႏွစ္မ်ားထက္ တစ္ႏွစ္ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမွာ အာဆီယံ အဆင့္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အဆင့္ရွိသြားေစႏိုင္သည္ကို ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ အၿငိမ္းစား ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္လည္း စာသင္ႏွစ္၀က္ဆံုး စာေမးပြဲစစ္ေဆးရာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကႏွင့္မတူ က်႐ံႈးသည့္ေက်ာင္းသား ဦးေရမ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကေျပာ ၾကားခဲ့ၾကသည္။

“ဒီႏွစ္သမီးတို႔ civil ဘာသာ မွာဆိုလူ ၁၃၀၀ ေျဖရင္ ၈၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ပဲေအာင္တယ္။ ဒီႏွစ္မွာ အရမ္းက်တယ္။ ဆရာမေတြက ႏွစ္စကတုန္းကတည္းကေတာ့ ေျပာထားၿပီးသား။ ဒီႏွစ္မွာ အေရအတြက္ ကို ဦးစားမေပးဘဲ အရည္အေသြးကို ဦးစားေပးစိစစ္မယ္လို႔ ေျပာထားတယ္” ဟု နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: