ဥေရာပဗဟိုဘဏ္က EU ႏိုင္ငံေတြကို ယူ႐ိုဘီလီယံ ၆၃၈ သန္း ေခ်း


အီးယူ-ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ အစိုးရပိုင္း ေႂကြးၿမီျပႆနာေတြ ႐ိုက္ခတ္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခံစားေနရတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ႀကီးက ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘဏ္ေတြကို ေငြအလံုးအရင္းနဲ႔ ေခ်းငွားခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘဏ္ေပါင္း ၅၂၃ ဘဏ္ကို ၃ ႏွစ္ေခ်းေငြ၊ ေဒၚလာသန္း-ဘီလီယံေပါင္း ၆၃၈ ဘီလီယံ ေခ်းငွားခြင့္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဗဟိုဘဏ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ စားသံုးသူေတြ အေႂကြးနဲ႔ဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္သလို ေႂကြးၿမီျပႆနာတက္ေနတဲ့ အစိုးရေတြရဲ႕ ေငြစုလက္မွတ္ေတြကိုပါ ဝယ္ယူႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ယူ႐ုိေငြေၾကးသမိုင္းမွာ ၁၃ ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးေခ်းေငြ ခ်ေပးတာပါ။ ဒီ ေငြေၾကးပမာဏဟာ ႀကီးမားေပမယ့္ ေငြျပတ္ေနတဲ့ ဘဏ္ေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ အင္အားက သိပ္နည္းေနတယ္လို႔ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သံုးသပ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ေငြေၾကးျပႆနာတက္ေနတဲ့ ယူ႐ုိေငြေၾကးသံုးစဲြတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ စီးပြားေရးေကာင္းလာေစဖို႔ ေႂကြးသစ္ ခ်ထားေပးတာထက္ အခုလို ဘဏ္ေတြကို ေငြခ်ေပးတာက သူတို႔ရဲ႕အေႂကြးေတြအတြက္ အတိုး ႏႈန္းတား ျပန္လည္တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္တာမ်ဳိး၊ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔အတြက္ အရံေငြတိုးလာေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီေခ်းေငြဟာ ဘဏ္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူရေစမွာ ျဖစ္သလို ဗဟိုဘဏ္ႀကီးဆီက ရန္ပံုေငြရဖို႔ ေမွ်ာ္ကိုးမေနရဘဲ ကိုယ္ပိုင္သီးျခားရပ္တည္မႈေတြ ရွိလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: