၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု


ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးတို႔ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးမွာ …

(၁) ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္
(၂) ကိုစိုးထြန္း
(၃) ကိုကိုႀကီး(စမ္းေခ်ာင္း)
(၄) ကိုျမတ္သူ
(၅) ကိုခ်စ္ကိုလင္း
(၆) ကိုေဇာ္ထက္ကိုကို
(၇) ကိုရဲ၀င္း
(၈) မမီမီလြင္
(၉) မႏုႏုေအာင္
(၁၀) မစမ္းစမ္းေမာ္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ NLD ပါတီ၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွ ၀န္းရံကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္လည္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၏ ရပ္တည္ေနမႈအေနအထားကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွလည္း ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ ကြဲျပားပုံကို တိတိက်က် ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ၈၈ ကို ျဖတ္သန္းလာခဲ႔သည့္ ေက်ာင္းသားအားလုံး ၈၈ ေက်ာင္းသားဟူ၍ ေခၚဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္ႏွင့္ ကိုျမေအးတို႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္အဖြဲ႔မွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအဖြဲ႔ထဲတြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၉၆/၉၈ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ယခုေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၅ မွစတင္၍ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အပါအဝင္ ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈသမိုင္းမ်ားလည္း အခိုင္အမာရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ခဲ႔ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၈၈ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔တြင္ မည္သို႔ကြာျခားပုံ၊ သုံးစြဲသည့္ တံဆိပ္အမွတ္အသားမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို အတူတကြ တာ၀န္ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ပုံ စသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနရစဥ္ ႏွစ္ကာလမ်ားဆီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ႔သည့္ တရားေဟာပြဲမ်ား၊ Campaign မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔သည္ အစဥ္တစိုက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၀န္းရံခဲ့ၿပီး ေနာင္လည္း ဆက္လက္ ဝန္းရံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုအတြက္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားမွာ …

(၁) ပါတီမွတ္ပုံတင္ၿပီးသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

(၂) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို နားလည္သိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

(၃) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

(၄) အေျခခံဥပေဒထဲမွ မည္သည့္အခ်က္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျပဌာန္းေစခ်င္သည္ကို လူအမ်ားသိရွိေအာင္ ျပည္သူလူထုၾကားထဲထိေရာက္ေအာင္ အသိေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

(၅) NLD ပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္ေရာက္သြားသည့္အခါတြင္လည္း အျခားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအေနျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(၆) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း မၾကာမီ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (မွတ္ခ်က္။ ။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာမည္ဆိုသည္ကို “အန္တီ့အေနျဖင့္ ဒီေလာက္ပဲေျပာနိုင္ပါတယ္” ဟု ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။)

(၇) လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သလို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္လာျခင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈ (ဒီမိုကေရစီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ)ကို အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊

(၈) ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ႀကီးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း NLD ႏွင့္ အန္တီ့အေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စသည္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚစု ေတြ႔ဆံုေဆြးႏြဲသည့္ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: