တရားေရးမ႑ိဳင္ ၾကံ႕ခိုင္ဖို႔


ေရႇ႕ေနေမာင္ကံ   

၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၈) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏႇင့္တာ၀န္မ်ား ပုဒ္မ – ၃၅၄ (ဂ) အရ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုးမ်ား ဥပေဒႏႇင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူတန္းစားအလႊာမ်ား အသီးသီးအတြင္းမႇာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အစည္းအ႐ံုးမ်ားကို ယခုအခါမႇာ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရႇိပါတယ္။

ေရႇ႕ေနေမာင္ကံဟာလည္း ေရႇ႕ေနတစ္ဦးမို႔ ေရႇ႕ေနေလာကသားေတြ အတြက္ ကိုယ္စားျပဳေရႇ႕ေန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရႇိသင့္ၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ယခင္က ”ရန္ကုန္ေရႇ႕ေနအသင္း” ဆုိတာ တရား၀င္ တည္ရႇိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏႇစ္၊ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ကာလမႇာ ”Banch and Bar” အျပန္အလႇန္ အေထာက္အကူျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ၾကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းတရားသူႀကီးအဖြဲ႔နဲ႔ ရန္ကုန္ေရႇ႕ေနအသင္းက ေရႇ႕ေနႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ရန္ကုန္ေရႇ႕ေနအသင္းဟာ ေရႇ႕ေနက်င့္၀တ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ားရဲ႕သာေရးနာေရးကိစၥမ်ား၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကုိ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒပညာေပး မဂၢဇင္းမ်ားလည္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္၊ ေနာက္ပုိင္းမႇာ ငုပ္လ်ဳိးသြားပါတယ္။

”ဥပေဒက ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳၿပီးပါ။ ညီညီညြတ္ညြတ္ အမ်ားသေဘာက် ဒီမုိကေရစီနည္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းၾကၿပီး သက္ဆုိင္ရာကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ တင္ျပအတည္ျပဳဖို႔သာ လိုမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရႇိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ားရဲ႕ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏႇင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရဲ႕ အပုိဒ္ ၂၀၃ အရ ”ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အခါအား ေလ်ာ္စြာျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏႇင့္အညီ ေရႇ႕ေနအသင္းမ်ားကုိ ေဒသအလုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ဖြဲ႕စည္း၍ ေရႇ႕ေနလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးႏႇင့္ ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ရရႇိေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရႇိပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရႇ႕ေနအသင္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္၊ တုိင္း/ျပည္နယ္ေဒသႀကီးမ်ားအလုိက္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရႇိပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ အသင္းမ်ားဖြဲ႔ စည္းျခင္းဆုိင္ ဥပေဒပုဒ္မ-၃(က)အရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေဒသႀကီးတုိ႔ထံ ေလွ်ာက္ထားၿပီး မႇတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ ရာမႇာ တရားေရးမ႑ိဳင္ၾကံ့ခုိင္ေရး ဟာအေရးႀကီးပါတယ္။ ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္လုပ္ငန္းဟာ တရားစီရင္ေရးမႇာ တရားမွ်တ မႇန္ကန္မႈရရႇိေရးအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးရတဲ့ မြန္ျမတ္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ေရႇ႕ေနပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စုံရမယ့္အျပင္ က်င့္၀တ္သိကၡာ ျပည့္စုံဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ေရႇ႕ေနေလာက ညီညြတ္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေရႇ႕ေနအသင္းေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကုိင္သြားရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒပညာတတ္ဖို႔ မလိုဘူး။ တရားသူႀကီးကို လာဘ္ေပးလိုက္ရင္ၿပီးတာပဲ’ ဟူေသာ ေရႇ႕ေနအခ်ဳိ႕၏ စကားၾကားရေတာ့ တုန္လႈပ္မိပါတယ္။ ‘Banch and Bar’ ဒီလိုညီညြတ္တာမ်ဳိးကေတာ့ အမႇန္တရား ဆိတ္သုဥ္းၿပီး တရားေရးမ႑ိဳင္ ဗုန္းဗုန္းႀကီး ယိုင္လဲေတာ့တာပါပဲ၊ ဒါမ်ဳိးေတြရပ္ၾကဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ ေရႇ႕ေန အသင္းအဖြဲ႔ေတြ လိုအပ္တာအမႇန္ပါ  . . .

”ဥပေဒပညာတတ္ဖို႔ မလိုဘူး။ တရားသူႀကီးကို လာဘ္ေပးလိုက္ရင္ၿပီးတာပဲ”ဟူေသာ ေရႇ႕ေနအခ်ဳိ႕၏ စကားၾကားရေတာ့ တုန္လႈပ္မိပါတယ္။”Banch and Bar ” ဒီလိုညီညြတ္တာမ်ဳိးကေတာ့ အမႇန္တရား ဆိတ္သုဥ္းၿပီး တရားေရးမ႑ိဳင္ ဗုန္းဗုန္းႀကီး ယိုင္လဲေတာ့တာပါပဲ၊ ဒါမ်ဳိးေတြရပ္ၾကဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ ေရႇ႕ေနအသင္းအဖြဲ႔ေတြ လိုအပ္တာအမႇန္ပါ။ ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ားဟာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းႏႇင့္ ပတ္သက္တဲ့က်င့္၀တ္၊ တရား႐ုံးအေပၚ တရားသူႀကီးမ်ားအေပၚ ထားရမယ့္က်င့္၀တ္၊ အမႈလိုက္ပါတဲ့ က်င့္၀တ္၊ အမႈသည္မ်ား သက္ေသမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်င့္၀တ္၊ ေရႇ႕ေနအခ်င္းခ်င္းက်င့္၀တ္၊ အလုပ္သင္ေရႇ႕ေနမ်ားႏႇင့္ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္တာ၀န္ ဆိုတာေတြ သိၾကဖို႔ ေရႇ႕ေနအသင္းအဖြဲ႔ေတြက ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က က်င့္၀တ္သိကၡာ၊ တာ၀န္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားရႇိသလို တစ္ဖက္မႇာလည္း ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအပိုင္းလည္း ရႇိပါသည္။ ေရႇ႕ေနမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ က်င့္၀တ္သိကၡာနဲ့တာ၀န္မ်ား ႏႇင့္ႏႈိင္းစာလ်င္ အခြင့္အေရးကနည္း ပါးတယ္။ ေရႇ႕ေနက်င့္၀တ္သိကၡာတာ၀န္မ်ားကို ေရႇ႕ေနလိုက္သူမ်ား အက္ဥပေဒ၊ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းဥပေဒ၊ သက္ ေသခံဥပေဒ၊ တရား႐ုံးမ်ားလက္စြဲ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားလႊာတို႔မႇာ ေတြ႕ရမႇာျဖစ္ပါတယ္။ ေရႇ႕ေနမ်ားလိုက္ နာရမယ့္က်င့္၀တ္တာ၀န္ ၁၆၅ ခ်က္ ခန္႔ရႇိပါတယ္။ ေရႇ႕ေနမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ တဲ့အခြင့္အေရး ၂၇ ခု ခန့္ရႇိပါတယ္။

ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ားရဲ႕ က်င့္၀တ္သိကၡာႏႇင့္ တာ၀န္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္(ယခင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္)က အစဥ္မျပတ္ စိစစ္ၿပီး ေရႇ႕ေနလိုင္စင္ရာသက္ပန္ရပ္စဲျခင္း၊ ႏႇစ္အလုိက္ရပ္စဲျခင္း၊ သတိေပးျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ၿပီး ႀကီးၾကပ္လ်က္ရႇိပါတယ္။ ေရႇ႕ေနမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရႇ႕ေနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းမ်ားမရႇိေသးလို႔ ”အမိမဲ့သား ေရနည္းငါးသဖြယ္” ျဖစ္ေနပါတယ္။ ”ဟုတ္ကဲ့ ပါခင္ဗ်ာ” ဆုိၿပီး က်ားလည္း ေၾကာက္ရ၊ က်ားေခ်းလည္း ေၾကာက္ရဆိုတာလို အေပါက္ေစာင့္ကိုလည္း မ်က္ႏႇာခ်ဳိေသြးေနရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား လူတန္းစားအသီးသီးတို႔မႇာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသင္းမ်ားရႇိၾကပါတယ္။  ဂီတေလာက၊ စာေပေလာက၊ ႐ုပ္ရႇင္ ေလာက စသည့္ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးတို႔မႇာလည္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းအပင္မ်ားရႇိသလို၊ ေရႇ႕ ေနေလာကသားတို႔မႇာလည္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားရႇိရန္ အမႇန္လိုအပ္ပါတယ္။

ေရႇ႕ေနေရႇ႕ရပ္မ်ား က်င့္၀တ္ သိကၡာ၊ ၀တၲရားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရႇာက္ေရး၊ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးႏႇင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ၾကံ့ခိုင္ေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္၊  ေဒသတို႔အလိုက္ ေရႇ႕ေနအသင္းမ်ား ဥပေဒႏႇင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: