ကုမၸဏီအတြက္ ေျမဧက (၆၀၀) ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရန္ သတ္မွတ္


ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ ဓါတ္သတၱဳထြက္သည့္ တဖိုေက်းရြာ တ၀ိုက္ရွိ ေျမမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ႒ာနႏွင့္ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားအား အသိေပးျခင္း မရွိပဲ သတ္မွတ္ထားၿပီဟု အမည္မေဖၚလိုေသာ ေျမစာရင္း ႒ာနမွ ၀န္ထမ္းတဦးကေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တဖိုေက်းရြာ အနီးရွိေျမမ်ား

သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားမွာ ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အေရွ႕ဘက္ၿခမ္းရွိ သတၱဳတြင္းထြက္သည့္ တဖိုရြာအမည္ရွိ ေက်းရြာႏွင့္ နီးစပ္သည္ နယ္ေျမဧရိယာမ်ားျဖစ္သည္။

၎ ၀န္ထမ္းက “သူတို႔က အေပၚကေန တိုက္ရိုက္က်လာတာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြအားလုံးက သြားတိုင္းမယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေျမတိုင္းတဲ့ လူေတြနဲ႕ ဆိုင္တယ္။ အားလုံးသိထားရမယ္။ အခုက တိုင္းတာေတြလဲမသိရဘူး ေျမပုံေပၚေရာက္မွသိရတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးအာဏာရွိတဲ့ သူေတြမို႔ ဒီလိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရတာျဖစ္တယ္“ ဟု ေျပာသည္။

စစ္သံုးေျမပုံေပၚတြင္ တိုင္းတာတြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ ေျမတိုင္းႏွင့္ ေျမစာရင္းရုံးသို႔ အသိေပးသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ခန္႔မွန္းေျခဧက (၆၀၀) ႏွင့္အထက္ရွိၿပီး သူရကံခြ်န္၊ နဂါးေရာင္ျခည္၊ ထီးပြင့္ကန္ဟူ၍ ကုမၸဏီအမည္မ်ားကို ေျမပုံေပၚတြင္ ေနရာအသီးသီး သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ေျမစာရင္း၀န္ထမ္း က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၎နယ္ေျမသည္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ အမ်ားဆုံးက်န္ရွိ သည့္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀သံယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိသည့္ နယ္ေျမအျဖစ္ သိရွိထားၾကသည္။
ကုမၼဏီမ်ားမွ အစိုးရအာဏာပိုင္ထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားၾကၿပီး ေျမေနရာမ်ားအသီးသီး သတ္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ေဒသခံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက “ကုမၸဏီေတြ ၀င္လာရင္ေတာ့ ဆိုးက်ိဳးနဲ႕ေကာင္းက်ိဳးက ဆိုးက်ိဳးအမ်ားဆုံးျဖစ္တယ္။ သူတို႕က ခဲထုတ္မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆုံးသစ္ေတြ အကုန္ထုတ္မယ္။ ေတာ၊ ေတာင္၊ ယာေတြနဲ႕ တဖိုရြာလည္း အကုန္ပ်က္စီးမယ္” ဟုေျပာသည္။

“လုပ္ေတာ့မလုပ္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီေျမဒီေရက အဖိုးႀကီးနယ္ေျမျဖစ္ေနလို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔လာမလုပ္ရဲေသးတာေနမွာပါ ” ဟုေျပာသည္။
တဖိုေက်းရြာနယ္ေျမသည္ ကရင္နီတပ္မေတာ္ ဒု-စစ္ဦးစစ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ျမတ္၏ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယင္းေဒသခံက ရွင္းျပသည္။          ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: