ဗမာအစိုးရသစ္မွ လြတ္လပ္ေရးမီးရူးတန္ေဆာင္ အသွ်င္ဦးဥတၱမအား မည္သို ့ သေဘာထား အသိမွတ္ျပဳပါမည္နည္း


ရခိုင့္ အမ်ိဳးသားေရးႏိုင္ႏိုင္

—————————
ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၂၈)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ရခိုင္ျပည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရူပရပ္တြင္ ဖခင္ ဦးစံ ျမ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚေအာင္ၾကြျဖဴ တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ႔ပါသည္။ လူအမည္မွာ ေမာင္ေပၚထြန္းေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ပညာေရးထူးခၽြန္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိဖေတြက ရွင္ျပဳေပးရာမွ သ်ွင္ ဥတၱမ ဘြဲ႕နာမည္ တြင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၂၀ႏွစ္တြင္ ရဟန္းတက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အႏၵိယႏိုင္ငံ ကာလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ စာသင္ရင္း ႏိုင္ငံေရးစိတ္၊ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ဘာသာ စကားေပါင္း (၉)မ်ိဳးကိုေကာင္းစြာတတ္ေျမာက္ၿပီး အႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ကေမၻာဒီး ယား၊ ကိုးရီယား၊ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ရွိ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မ်ား အပါအဝင္ အာရွတိုက္မွႏိုင္ငံအမ်ား အျပား တုိ႔ကို ခရီးလွည့္လည္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ တြင္ ဗမာတျပည္လံုးသို႔ လွည့္လည္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန့္က်င္ေရး တရားမ်ားကို ေဟာေျပာခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ ေဟာေျပာမႈျဖင့္ ၁၉၂၀ မတ္လ တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္၁၂ လ အျပစ္ေပးခံရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ၁၉၂၄တြင္လည္း“အစိုးရမေကာင္းလွ်င္မေကာင္းဟု ေဝဖန္ခြင့္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ေအအခြင့္အေရး ငါရုုိ႔မွာ ရွိေရငံု႔မခံၾကေက့” ဟုျပည္သူမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေဟာေျပာခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေထာင္ ၃ႏွစ္ က်ခဲ့ၿပီး ၁၉၂၈တြင္ တတိယအႀကိမ္အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ထိုအခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်အစိုးရ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ကိုလည္း “ဆာ ရယ္ဂ်ီနယ္ ကရက္ေဒါက္ မင္းဗမာျပည္မွထြက္လား ပါ” ဟူေသာ စာကိုေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသူ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတဦးျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွား ေက်ာ္ေစာရျခင္း၏ အရင္းအျမစ္သည္ ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရခိုင္သားတို႔၏ ဗီဇစရိုက္ အက်င့္ျဖစ္သည့္ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ ရင္ထဲတြင္ရွိသမွ်ကို မကြယ္ မဝွက္ ဘြင္းဘြင္းေျပာဆိုတတ္မႈ မွာအေျခခံသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လိုသည္။

ဆရာေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးမဟုတ္ပါ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးေဆာင္ တဦးသာျဖစ္ပါသည္၊ ဆရာေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး သမားတဦးကဲ့သို႔ လက္ဝဲ၊လက္်ာႏွင့္ လစ္ဘရယ္စေသာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒမ်ား မရွိခဲ့ပါ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ ပရဟိတအလုပ္ သက္သက္သာျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္သည္ မီးေမာင္းထိုးျပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးေဆာင္သူမ်ားတြင္ အတၱဟိတဆိုေသာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို လံုးဝအဓိကမထားၾကပါ။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သူ မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအား တပါးကြၽန္ဘဝမွ လႊတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္သာ အဓိက အေျခခံဟု ခံယူၾကၿပီး မိမိအသက္ခႏၶာဥစၥာကိုပင္ စေတးထားသူမ်ားပင္ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ဦးဥတၱမမွာ ႏိုင္ငံေရးတရားကို ၾကမ္းၾကမ္းေဟာတတ္သည္႔အတိုင္း သံဃာေတာ္မ်ား ေက်ာင္းတြင္က်ိန္း၍ မေနၾကရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္သည္ ကြၽန္ဘဝေရာက္၍ေနေသာအခါ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ကြၽန္မ်ားျဖစ္၍ ကြၽန္မ်ားကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာသည္လည္း ကြၽန္ဘာသာႏွင့္ ကြၽန္သာသာနာပင္ျဖစ္မည္။ ကြၽန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္မွသာလွ်င္ သာသနာ ႀကီးပြါးထြန္းကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ိန္း၍ေနျခင္းငွါ မသင့္ေၾကာင္း သံသာသမဂၢီဖြဲ႕စည္းကာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း သံဃာေတာ္မ်ားအားအား သတင္းစာမွ၄င္း။ တရားေဟာရာ၌၄င္း။ ဆြဲငင္ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ သာသ နာ ၫႈိးငယ္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ရျခင္း။ တကာတကာမမ်ားမွာ တေန႔တျခားေအာက္တန္းက်၍လာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း။ သာသနာျပဳမင္း ရွိမွသာလွ်င္ သာသနာစည္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္တို႔ကို သတိရကာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စိတ္ဝင္စားစ ျပဳ၍လာေတာ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ေဒးဒရဲ ဆူးကလပ္ရြာတြင္ တရားေဟာေျပာသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) အစိုးရအၾကည္အညိုပ်က္မႈႏွင့္ တရားစြဲခံရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုသိမ္နယ္ ေက်ာင္းကုန္းတြင္ တရားေဟာေနစဥ္ ဖမ္းဆီးၿပီးလွ်င္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႔သို႔ ယူေဆာင္ၿပီး၊ ဖ်ာပံုမွတဆင့္ မအူပင္ရံုးသို႔ လႊဲေျပာင္းကာ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္း ခံရေလသည္။

ဤသို႔ ဦးဥတၱမအား အျပစ္ေပးလိုက္ေသာအခါ တျပည္လံုး လူေရာ သံဃာပါ ႏိုးၾကားလာၾကၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ အထူးဝင္စားေလေတာ့သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားမွာလည္း အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေနျခင္းငွါ မသင့္ၿပီဟု ယူဆၿပီးလွ်င္ ရန္ကုန္ သရက္ေတာ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ဗဟန္းတိုက္မ်ားတြင္ သံဃသမဂၢီအသင္းမ်ားကို စတင္ တည္ေထာင္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ တဝွမ္းလံုးတြင္ သံဃသမဂၢီ အသင္း (၃၇)သင္းကို တည္ေထာင္ၿပီးစီး၏။ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ေထာင္က်၍ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူထုႀကီး ပူးေပါင္းကာ လြတ္လပ္္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႀကီး အရွိန္အ ဟုန္ ျမင့္မား လာခဲ့ပါသည္။ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ဗမာ ျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ယင္း၁၉၃၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခဲ့ၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၆၀ ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ ၄၁ ၀ါ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ခ်ိန္အထိ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ခဲ့သည္ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသည္ ဗမာ ျပည္လြတ္လပ္ေရး အတြက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မူကို အဘယ္ေၾကာင့္ဗမာအစိုးရအဖြဲကအသိမွတ္မျပဳခဲ့ပါသနည္း?။
လြတ္လပ္ေရးရျပီး(၁၂)ႏွစ္ၾကာျပီးမွဆရာေတာ္ဧ။္(၈၂)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္မွ ဦးဥတၱမပန္းျခံကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါ သနည္း။ ထိုအျပင္ဦးဥတၱမ ပန္းျခံေျမာက္ဖက္ရွိ ဦးဖိုေထာင္လမ္းကို ဦးဥတၱမလမ္းအျဖစ္အစီစဥ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ဖ်က္စီးခဲ့ပါသနည္း။ ယၡဳ အစိုးရသစ္သည္ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲဲ့ေသာေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကို ဘယ္လိုအသိမွတ္ျပဳပါမည္နည္း။
ဗမာလြတ္လပ္ေရး မီးရူးတန္ေဆာင္ ရခိုင့္အာဇာနီ အသွ်င္ဥတၱမ(၁၃၂ )ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရရွိခိုး ဂါရ၀ျပဳပါသည္။

ရခိုင့္အမ်ိဳးသားေရးႏိုင္ႏိုင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: