ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး အဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးက လယ္မ်ားကို မိမိပိုင္လုပ္ျပီး ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ တစ္ခုသုိ႕ ဌားရမ္းလိုက္၍ လယ္သမားမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထိ တိုင္ၾကား


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္မွ လယ္ဧက အမ်ားအျပားကို ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး (အျငိမ္းစား) တစ္ဦးက ၎ပိုင္လုပ္ျပီး အိႏၵိယ ကုမၸဏီ တစ္ခုကို ဌားရမ္းလိုက္သျဖင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္သြားေသာ လယ္သမားမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရထိ စာေရး တိုင္ၾကားလိုက္ ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Pya-Tae-villae-hillsပ်ားတဲ ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ လယ္မ်ားကို အိႏၵိယ ကုမၸဏီက ေျမထိုးစက္မ်ားျဖင့္ ျဖိဳတူးေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)

လယ္မ်ားကို ၎ပိုင္လုပ္ျပီး ဌားရမ္းလိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး (ျငိမ္း) ဆန္းေအာင္ျဖစ္ျပီး သူ႕၏ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္မွာ – ၉ မ်ဥ္းေစာင္း မနမ (ႏိုင္) ၀၁၃၉၆၁- ျဖစ္သည္။

” အဲဒီ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆန္းေအာင္က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ပ်ားတဲ ေက်းရြာ အုပ္စုက လယ္ဧက ၂၄ ဒႆမ ၁၆ ဧကကို အိႏၵိယ ကုမၸဏီ တစ္ခုနဲ႕ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းကိို ၂၉ လအတြက္ က်ပ္ေငြ ၂၀၅ သိန္း ၄ေသာင္း ၈ေထာင္နဲ႕ ဌားရမ္းထားပါတယ္။ အဲသလို ဌားရမ္းလိုက္တဲ့ လယ္သမား ၁၀ ဦးက လယ္မဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထိ စာေရးျပီး ဒီဇဘၤာလ ၂၆ ရက္ေန႕က တိုင္ၾကားလိုက္ပါတယ္” ဟု ေက်းရြာသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တိုင္ၾကားသူ လယ္သမားမ်ားမွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ၾကတၱိန္ ေက်းရြာ ၄ ဦး၊ ကပ္သေပ ေက်းရြာမွ ၅ ဦးႏွင့္ ကမ္းဒီးေက်းရြာမွ တစ္ဦးတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

� တိုင္တာက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးကို တစ္ေစာင္နဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို တစ္ေစာင္ စာေရးျပီး တိုင္ၾကားပါတယ္။ လယ္ယာနဲ႕ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးကို တိုင္တဲ့ စာကို ႏို္င္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌဆီကို မိတၱဴေပးပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရဆီကို ေရးသား ေပးပို႕တဲ့စာကိုလည္း ျပည္နယ္ ဆည္ေျမာင္း ဦးစီးဌာန အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ အေထြြေထြ ဦးစီးမွဴး၊ ခရိုင္ ဦးစီးမွဴးေတြဆီကို မိတၱဴေပးပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ သူတို႕ လယ္ယာေျမမ်ားကို ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆန္းေအာင္မွ ဌားရမ္းသြားေၾကာင္းကို အိႏၵိယ ကုမၸဏီမွ ေျမထိုးစက္မ်ားျဖင့္ လာထိုးမွ သိရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

” အခုလို ဌားရမ္းထားတာကို လယ္သမားေတြပိုင္တဲ့ လယ္ေတြကို ေျမထိုးစက္ေတြနဲ႕ လာထုိးျပီး အေဆာက္အဦးေတြ လာေဆာက္မွ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လယ္ေတြကို ခုလို လုပ္ရသလဲလို႕ ေမးတဲ့ အခါ အဲဒီ ကုမၸဏီမွာ ပါလာတဲ့ ဗမာ ၀န္ထမ္းေတြက အဲဒီေျမေတြကို ဗိုလ္မွဴး ဆန္းေအာင္ဆီက သူတို႕ ဌားရမ္းထားတာ ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး ေျပာတယ္။ ပီးရင္ ဌားရမ္းထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကို ျပေတာ့မွ သူတို႕လယ္ေတြ အသိမ္းခံၾကရတယ္ ဆိုတာ သိၾကရပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆန္းေအာင္ႏွင့္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီ ေျမဌားစာခ်ဳပ္တြင္ လူ( ၆) ဦး၏ အမည္ ပါရွိျပီး ထိုအထဲတြင္ (၃) ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး က်န္ (၃) ဦးက လက္မွတ္ မထိုးဘဲ ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဆန္းေအာင္ကိုယ္စား တပ္ၾကပ္ၾကီး ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ေရ) ကပ အမွတ္- ၂၅၂၄၉၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ အမွတ္- ၁၀ မ်ဥ္းေစာင္း မလမ (ႏိုင္) ၀၁၉၈၆၇ က ေငြလက္ခံရရွိသူႏွင့္ ေျမဌားရမ္းသူ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီး ဦးကိုကိုေထြး၊ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံု အမွတ္ ၁၂ မ်ဥ္းေစာင္း လမန (ႏိုင္) ၀၄၈၂၂၃ – ဒု အေထြေထြ ဦးစီးမွဴး၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက ေျမလြဲေျပာင္း လက္ခံ ရယူသူ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။

၎စာခ်ဳပ္တြင္ အသိသက္ေသ အျဖစ္ တျခား လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူ တစ္ဦးမွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ဒုဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ အမွတ္- ၉ မ်ဥ္းေစာင္း ပဘန (ႏိုင္) ၁၂၄၇၈၀ က ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ အမည္သာ ပါရွိျပီး လက္မွတ္ မေရးထိုးထားသူ (၃) ဦးမွာ ဦးေအာင္စိန္ခ်မ္း (ၾကတၱိန္ ေက်းရြာ ဥကၠဌ)၊ ဦးေစာလႊင္ (လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ- ဆလရ) MOG ႏွင့္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီမွ Morim Jom � Chief Supervisor တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္စ္လ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ အထိ (၂၉ လ) အတြက္ လယ္ဧက ၂၄ ဒႆမ ၁၆ ဧကကို က်ပ္ေငြ ၂၀၅၄၈၀၀၀ ျဖင့္ ၈၊၈၊ ၂၀၁၁ ေန႕မွ စဌားရမ္းလိုက္သည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: