ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္


ေမာင္ေ၀ယံ

ဧၿပီ ၂ ရက္က ပဥၥမအႀကိမ္ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ စာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ စာေပေလာက ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးကို ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ားအက်ဳိးျပဳ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားေပၚထြက္ေရးအတြက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေ၀ၿပီးေသာ စာအုပ္မ်ားထဲမွလည္းေကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာ စာမူမ်ားထဲမွလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္၍ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။

ဆုရစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ကၽြန္ေတာ္မွတ္မွတ္ထင္ထင္ သတိထားမိသည္က စာေရးသူဆရာေက်ာ္ဦး၏ “ဥတုရာသီေျပာင္းခဲ့ၿပီ”ဟူေသာစာအုပ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရမႈႈ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ဒီပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူလူထု စိတ္၀င္စားသည္ မွာဆယ္စုႏွစ္ပင္မျပည့္ တတ္ေသးဟုထင္၏။ သက္တမ္းႏုေသာ္လည္းယခုေတာ့ သည္အေၾကာင္းအရာက တစ္ျပည္လုံး   nation wideattention   သာမက တစ္ကမၻာလုံး ကပါ   world wide attention   အထိ အသိအမွတ္ျပဳစိတ္၀င္စားလာၾက၏။ စိတ္မ၀င္စားလို႔လည္းမျဖစ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဘးဆိုး၊  ကပ္ဆုိးမ်ားက ဆက္တုိက္ဆိုသလိုႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ကို။

မတ္ ၃၀ ရက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းသည္ အစိုးအရ အဖဲြ႕၊ ၀န္ထမ္းအသီးသီးတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ျဖစ္သလို ျပည္သူျပည္သားတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္တစ္ကမၻာလုံး ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ သဘာ၀အႏၲရာယ္ကိုရတက္မေအး ျဖစ္ေနရခ်ိန္လည္း ျဖစ္၏။

အာရွတုိက္က အဆိုးဆုံး။ ကမၻာေပၚတြင္ အာရွတုိက္သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ အက်ေရာက္ဆုံးေသာေဒသဟု ဆိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ လူထုတစ္ရပ္လုံး မွတ္မွတ္ထင္ထင္ သတိထားမိသည္က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မာလာ (၂၀၀၆)၊ နာဂစ္ (၂၀၀၈)၊ ဂီရိ  (၂၀၁၀)စေသာ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ား သာမက ငလ်င္အႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခု ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္လည္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ဂ်ပန္ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆူနာမီေရလႈႈိင္းေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားေပါက္ကဲြၿပီး ေရဒီယို သတၱိႂကြ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ပတ္၀န္းက်င္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႈအေပၚ အာရွသားခ်င္း၎တို႔၏ ေဘးဒုကၡကို စာနာသနားက႐ုဏာသက္ေနစဥ္မွာပင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၌လည္း အခ်ိန္အခါမဲ့ မိုးရြာသြန္းမႈႈႏွင့္အတူ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အင္အားႀကီးမား ျပင္းထန္ေသာ တာေလငလ်င္ႀကီးကိုႀကံဳေတြ႕ရေသာအခါ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိသည္က လူေတြၾကား ေရပန္းအစားဆုံးစကားလုံးျဖစ္လာရေတာ့သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္  စီး၊ မခ်ဳိ႕ယြင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ကား သဘာ၀အေပၚ မွွီတင္းေနထုိင္ရ သည့္ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားအား လုံး၏ တာ၀န္ဟုပင္ ဆုိရပါမည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ကို တား ထား၍ မရဟုဆိုေသာ္လည္း ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ျပင္ဆင္မႈႈမ်ား ျပဳ လုပ္ထားႏုိင္ပါသည္။ အေကာင္း ဆုံးေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႈမွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈႈ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းရေလေအာင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို စနစ္ တက်ထိန္းသိမ္းေရး ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္“ဆက္လက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ေနာက္ထပ္တာ ၀န္တစ္ရပ္ကေတာ့ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သစ္ေတာ သစ္ပင္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အ ေလးထားမွာျဖစ္သလို ေလထု ညစ္ညမ္းမႈႈ နဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႈ မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စက္႐ုံသုံးစြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ ေရး၊ သဘာ၀သားငွက္တိရစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း   ဘက္စုံေထာင့္စုံက ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စီး ပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႈနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုိ အပ္ခ်က္ကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ထိန္းညႇိေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ား နဲ႔ ပရဟိတ လူမႈႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္လာေအာင္ စည္း႐ုံးေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ ျပည့္ ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ကဲ့သို႔ေသာ နည္း ပညာေတြကို ကုန္က်စရိတ္ သက္ သာစြာနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံး စဲြႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လုိအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္ စြက္ျခင္း၊ အသစ္ျပ႒ာန္းႏုိင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို အေလး ထားလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

ယေန႔ေခတ္၏ လူသား တို႔အေပၚ စိန္ေခၚေနသည့္ ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ အစိုးရ၏မူ၀ါဒ၊ ခ်မွတ္ မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္း ဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ နည္း လမ္းတို႔ကို အတိုခ်ဳပ္မိန္႔ၾကား သြားျခင္းဟု နားလည္မိပါသည္။

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရာသီဥတု အပူ၊ အေအး မွ်တရန္အတြက္ ထိန္း ေက်ာင္းထားႏုိင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိ တြင္ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာမ်ား ၏ အခန္းက႑သည္ အဓိကက်လွ ပါသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္စုစုေပါင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈႈန္းကို စုပ္ယူ
ထားႏုိင္ၿပီး သန္႔စင္ေသာေအာက္ဆီဂ်င္ကို ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဂဟစနစ္အရ ၾကည့္လွ်င္ သက္ရွိ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၿပီးသစ္ပင္၊ သစ္ေတာ၊ ေရေျမအားလုံး ညီညြတ္မွ်တမႈႈရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာ ျခင္းသည္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆုိက္ရာခိုင္ႏႈႈန္းကို ေလထုထဲတြင္ ပိုမိုက်န္ရွိေစသျဖင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္အရ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္လွဲ ခြင့္ျပဳရာတြင္လည္း စဥ္ဆက္ မျပတ္ ခုတ္လွဲစနစ္ ကို အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ထင္းကိုေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳမႈႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ကာမိေစရန္ ခုတ္လွဲသင့္ေသာ အပင္မ်ားကိုသာ ခုတ္လွဲျခင္း၊ ခုတ္လွဲၿပီးတိုင္း သစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထင္းေလာင္စာႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ သီးသန္႔ စိုက္ခင္းမ်ား ၿမိဳ႕၊ ရြာတုိင္းထားရွိ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ တစ္အိမ္ေထာင္ လွ်င္တစ္ႏွစ္ သစ္ပင္တစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးၾကျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီသာထိုအသိ၊ ထုိအေတြးႏွင့္ မေႏွးအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက “စိမ္းေနဦးမည့္ အမိေျမ” သည္ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္ရွိေနသည္မွာ ဧကန္မုခ်ဟုပင္ ဆိုလုိက္ခ်င္ပါသည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ကမၻာ့ ေလထုအတြင္းသို႔ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ ေငြ႕  Green house Gas   ေခၚ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားက ရာစုႏွစ္ ၀က္အတြင္းမွာပင္ အဆ ၄၀၀ မွ် တိုးလာၿပီဟု ဆိုပါသည္။ ကမၻာ ေပၚရွိ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အႀကီးအ က်ယ္ အၿပိဳင္အဆုိင္တုိးခ်ဲ႕လာျခင္း  Commeri-calization   ၏ အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္ပါ၏။

တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားေၾကာင့္လည္း ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈႈျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈႈ ေၾကာင့္ လူတို႔၏ အတိဒုကၡေရာက္ မႈႈမွာ မ်ားလွေၾကာင္းစုံ ေျပာမကုန္ ပင္ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔မျဖစ္ေပၚရေလ ေအာင္ လူေနမႈႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ ထားရန္မွာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံလို ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က႑အ ရပ္ရပ္ကို “ရြက္စုံဖြင့္တက္ကုန္လႊင့္” ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ကာလမ်ဳိး၌ ပို၍ သတိထား ထိန္းသိမ္းသင့္သည္ကား ေလထု ညစ္ညမ္းမႈႈႏွင့္ ေရထုညစ္ ညမ္းမႈႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းမႈႈ ဆန္းစစ္ျခင္း   EIA- Environmental Impacts Assesment   ကို ထည့္သြင္း၍ ဟန္ခ်က္ညီညီေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က အႀကံျပဳ ထားၾကပါသည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႈ အတြက္ အဓိကက်ေသာ စီမံကိန္း မ်ားျဖစ္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႀကီးမ်ားတြင္  EIA ႏွင့္ပတ္သက္၍  ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကုန္က်မႈႈေငြ ပမာဏသည္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုံး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကုန္က် သည့္ ေငြပမာဏ ၅ ရာခိုင္ႏႈႈန္း မွ်သာ ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိမ္းသက္သက္ မဟုတ္ပါ။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္  NCEA   ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး   EIA   ကို ထိေတြ႕ခြင့္ရ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  NCEA  ဥကၠ႒၏ ကမကထျပဳမႈႈ ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္   EIA  နည္းဥပေဒကို ေရး ဆဲြခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထို႔ အတြက္  EIA  ႏွင့္ မစိမ္းလွေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ စက္မႈႈႏုိင္ငံထူေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ၿပီး စီးပြားေရးမူ၀ါဒ အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္က်င့္သုံးကာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လက္ရွိအခါ သမယ၌ ေခတ္စနစ္ လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ ျဖစ္တည္ေပၚေပါက္ လာမည့္ စီးပြားေရး အထူးဇုန္ႀကီးမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာမူ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဌာန၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ လူထုအပါအ၀င္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၌ လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။

ယခင္က လူတို႔သည္ မိမိ တို႔ စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ အမႈႈိက္သ႐ိုက္၊ အညစ္အေၾကးမ်ဳိးစုံ၊ အဆိပ္ ေငြ႕စသည္တို႔ကို က်ယ္၀န္းလွ ေသာ ကမၻာ၏ ေလထု၊ ေျမထု၊ ေရ ထုတို႔ကသဘာ၀အေလ်ာက္ပင္ စုပ္ယူေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမည္ဟု ထင္မွတ္ကာ စြန္႔ခ်င္တုိင္းစြန္႔၊ ထုတ္ခ်င္တုိင္း ထုတ္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုသို႔ လူသားတို႔၏ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈႈတုိ႔ ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႈသည္ လက္ရွိသဘာ၀ သားငွက္ တိရစၧာန္မ်ဳိးစိတ္အမ်ားအျပားကို မ်ဳိးသုဥ္းေစႏုိင္သည္အထိ ၿခိမ္း ေျခာက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထုိသို႔သာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား တမ်ဳိးၿပီးတမ်ဳိး ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ ကြယ္လာေနလွ်င္ ေနာက္ဆုံး၌ လူတို႔၏ အစာအတြက္ မွီခိုေနရ ေသာ သတၱ၀ါႏွင့္ အပင္မ်ဳိး စိတ္ မ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာႏုိင္ၿပီး သတၱ၀ါမ်ားထဲတြင္ အသိဥာဏ္အျမင့္ မားဆုံးျဖစ္သည့္ လူသားတို႔၏ ရွင္ သန္ေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာေန ၿပီဟူသည့္ သတင္းကစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္၊ တုန္လႈႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနၿပီေလာဟုပင္ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါ၏။

ယေန႔ ကမၻာတြင္ ရာသီဥတု သည္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဟန္ခ်က္မပ်က္ ေသးဟု ဆုိပါသည္။ အပူခ်ိန္ တက္ျခင္း၊ မုန္တုိင္းအေရ အတြက္ ႏွင့္ ျပင္းအားပိုမိုလာျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မုိးေခါင္ျခင္း၊ ေရခဲျပင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ ပင္ လယ္ေရျမင့္တက္လာျခင္းစသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႈ၏ ဆိုးက်ဳိး မ်ားကို စတင္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း အလြန္႔အလြန္႔ဆုိးရြား သည့္ အေျခအေနသို႔ မေရာက္ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းမည္ဆုိပါက ထိန္းႏုိင္ပါေသးသည္ဟု သိပၸံ ပညာရွင္တို႔က သုံးသပ္ၾကပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ရာသီဥတုဆုိင္ ရာ အစြန္းေရာက္ျဖစ္ရပ္မ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ႀကံဳလာ ရမႈႈမ်ားက ဟန္ခ်က္ပ်က္မွတ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိ သာေနၿပီျဖစ္ပါ၏။

လက္ရွိ မိမိတို႔ မ်ဳိးဆက္သည္ တစ္ေခတ္ထက္တစ္ေခတ္၊ တစ္ခ်ိန္ထက္ တစ္ခ်ိန္ ပို၍ ပို၍ အဆင့္ျမင့္လာသည့္ လူေနမႈႈ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ေကာင္း က်ဳိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို “စံစား”ခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္ ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို မူ ယခုမွ စတင္ ခံစားေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔၏ အနာဂတ္တြင္ သာယာလွပေသာ၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာ၊ သဘာ၀ႏွင့္ရာသီဥတု သဟဇာတ မွ်တေသာ ေလာက ႀကီး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ေရးမွာသက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသာမကစတုတၳမ႑ိဳင္အျဖစ္  ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ေနသည့္ မီဒီယာတုိ႔တြင္ လည္း အထူးတာ၀န္ရွိလွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႈဆုိင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးမဟုတ္ပါ။ သာ မန္ျပည္သူတစ္ဦးမွ်သာ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ တုိ႔၏ ခါးသီးေသာ ဆုိးက်ဳိးကို မခံစား၊ မေတြ႕ႀကံဳလိုပါ။

မိမိတို႔တစ္ဦး ခ်င္းစီသာ တာ၀န္ေက်ၾကလွ်င္ျဖင့္ မူလဘူတ“ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း”ရာသီဥတုျဖင့္ သမမွ်တေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတုသည္ ေဖာက္မျပန္“ပန္း”ပန္ေနႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကို ဂ႐ုတစိုက္ထိန္းသိမ္း၊ အစဥ္သျဖင့္ျပဳျပင္၊အၿမဲတေစခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဖြားတုိင္းရင္း သားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ား…

ကိုယ္ေနထုိင္ရာ အမိျမန္မာ ျပည္ႀကီး၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ တုိးတက္ျဖစ္ ထြန္းလာသည့္ လူေနမႈႈစနစ္ၾကား၀ယ္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး မပ်က္စီး၊ မခ်ဳိ႕ယြင္းရေလေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္မွသည္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အလယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ ျပည္သားတစ္ဦးခ်င္းအဆုံး စည္း စည္းလုံး လုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ၾကပါစို႔။ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ စိမ္းလန္းစိုေျပ အမိျမန္မာျပည္ကို လက္ဆင့္ ကမ္း အေမြေပးႏုိင္ေရး အတြက္ တက္ညီလက္ညီႀကိဳးပမ္း ၾကပါစို႔။             ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: