ျပည္ပ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ခြဲထြက္ေရးမူ ေတာင္းဆိုဗမာတိုင္းရင္းမ်ားခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ျမန္မာအစုိးရက “စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ (Federal) ျပည္ေထာင္စုမူကို လက္မခံလွ်င္ သီးျခား ကခ်င္ခြဲထြက္ေရးလမ္းစဥ္ကို နက္နက္နဲနဲလိုလားေၾကာင္း” ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေရာက္ရိွေနေသာ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ားက ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ တြင္ ဆႏၵထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ကခ်င္အမိ်ဳးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ယင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (KIO)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNO)၊ ကခ်င္ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္သမဂၢ (AKSYU)၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ံုးထိုုင္းႏိုင္ငံ (KWAT)၊ PKDS (Pan Kachin Development Society) ႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျပင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ KIA စစ္သားေဟာင္းမ်ား အားလုံးစုစုေပါင္း လူ (၇၈) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အတိုင္း စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္က ပ်က္ကြက္ေနျခင္းကို ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။

ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ဗမာမဟုတ္သည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ၎တို႔ေဒသမ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးထားသည္။

[B]ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္က ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဴ[/B]
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၎အားဆက္ခံသည့္ ဦးႏုအစုိးရမွာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ေအာက္တိုဘာတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ေၾကညာမည္ဟု ဆိုသည့္ ဦးႏု၏ ေရြးေကာက္ပြဲကတိသည္ ခရစ္ယာန္လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚ စိတ္ဆိုး ေဒါသ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေကအိုင္အို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလဂ်ာမွလည္း ယခုလို္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေနပုံ။

ထိုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဦးႏုက ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာကို ေၾကညာခဲ့ရာ ကခ်င္လူငယ္မ်ား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အာဏာသိမ္းအစုိးရႏွင့္ KIO တို႔ ၁၉၆၃၊ ၁၉၇၂ နွင့္ ၁၉၈၀-၈၁ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ီးအႏွီးသာျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးစာခ်ဳပ္ေနာက္ပိုင္း KIO သည္ ၎တုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ကခ်င္လူထုအပါ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အမ်ားအျပား က်ဴးလြန္ေနသည္။

ယခုအခ်ိန္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းရန္ KIO ကျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးပ်က္ျပားကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: