တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္သစ္ ဆက္ခံရန္ ေစာင့္ဆုိင္း


၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး စနစ္တြင္ အျပစ္အနာအဆာ အနည္းငယ္ ရွိလာႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ႏို၀င္ဘာလတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျုဖစ္သည့္ ဟူဂ်င္းေတာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အနားယူမႈက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါေနသည္။

အလားလာရွိေစ်းကြက္ၿပိဳဆင္းေနခ်ိန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအစိုးရေၾကြးမီ မ်ားေၾကာင့္ ျပင္ပ တြင္ လြမ္းမိုးႏိုင္ေရး၊ အလုပ္စရိတ္ ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

ဆက္ဆံသူမ်ားတြင္ ဒုတိယသမၼတ Xi Jinping က ဆက္ခံဖြယ္ရွိေနသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမရွိဘဲ စီးပြားေရး တိုက္တက္မႈကို ထိန္းထားမည္ဆုိပါက လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္က လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ေသာ စနစ္က် ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တျခားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္စစ္ေရးအင္အားကုိ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈအေပၚ အေမရိကန္၏ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အာရပ္အေျပာင္းအလဲကလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ အာဏာရွင္မ်ားကို ႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ကင္ဂ်ဳံအီလ္း ေသဆုံးမႈကလည္း ေျမာက္ကိုးရီး ယား တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲက တ႐ုတ္အတြက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ အမတ္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ား တစုံတရာ အျပစ္အနာဆာ မရွိေရးအတြက္ ပူပန္ေနသကဲ့သို႔ အနားယူသြားသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း လြမ္းမိုးမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းထား လိုၾကသည္။

အစိုးရသစ္ေအာက္တြင္ မည္သည့္ အုပ္စုက အာဏာပိုရွိမလဲဆိုသည္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ေသးငယ္သည့္ အမွားအယြင္း တခုေၾကာင့္ ထိုးေကၽြးခံရဖြယ္ရွိေနသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ပထမဆုံး ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အာဏာအေျပာင္းအလဲက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဟူက်င္းေတာင္က ပါတီ၏ အာဏာအရွိဆုံးေနရာျဖစ္သည့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရာထူးကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ရယူခဲ့ကာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ရာထူးရယူခဲ့သည္။

တရုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ အစိုးရအတြင္း တာ၀န္ရွိေနၿပီး ေနစဥ္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည္။ ပါတီ၏ ထိပ္တန္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔တြင္ နံပါတ္ ၃ ေနရာကို ရယူထားသည္။

ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ ဆက္ဆံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားဖြယ္ ရွိေနသည္။ Hu အပါအ၀င္ ေကာ္မတီ၀င္ ၇ ဦးမွ ၉ ဦးအထိ အနားယူဖြယ္ရွိေနသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္အဓိကရာထူးကို ရယူခဲ့ေသာ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ Xiက Hu ေနရာကို ဆက္ဆံမည္ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္တြင္ ဦးေဆာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္ Xiႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပက အနည္းငယ္သိရွိျခင္းသည္ ဒုကၡတခုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း Xiကို အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက ေလ့လာခြင့္ရရွိမည့္ ရွားပါးသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

Xi က ဆက္ခံရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီး လက္ေတြတြင္ အာဏာအနည္းငယ္သာရွိသည့္ အမိ်ဳးသား လူထု ကြန္ကရက္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီး ဒုလက္ေထာက္ Li Keqiang လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားျပားေနေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး Wang Qishan ကို ခန္႔အပ္ရန္ မ်ားျပားေနသည္ဟု ေကာလဟာလမ်ားက ဆိုသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ပါလီမန္အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတသစ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။

Source; WSJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: