ရခိုင္သယံဇာတ ေရႊဓါတ္ေငြ႕ကို အသံုးျပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အ၀ရရွိေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္သူသို႕ တင္ျပျခင္း (RNDP)


ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရးအဖြဲ႕

(ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ) RNDP

အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္သယံဇာတ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို အသံုးျပဳ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အ၀ရရွိေရးအတြက္ ရခုိင္ျပည္သူသို႕တင္ျပျခင္း

နိဒါန္း

ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ ရခိုင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-1 ႏွင့္ A-3 မွသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို DAEWOO International Corporation က ၁၉-၂–၂၀၁၁ ေန႕ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ စတင္တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထြက္ရွိလာေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ား လံုး၀သံုးစြဲႏိုင္ခြင့္ မရႏိုင္ပါ။ ထိုဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ပို႔လႊတ္ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္သံုးစြဲရန္ ၁၉-၉-၂၀၁၁ ရက္ေန႕ (ပထမ အၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၀) ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ရခိုင္သယံဇာတ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ကိုအသံုးျပဳခြင့္ရရွိေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၄ နာရီစဥ္ဆက္မျပတ္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုး ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ “ဤစာတမ္း” ကို “ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရးအဖြဲ႕” (ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ)မွ ရခိုင္ျပည္သူသို႕  လးစားစြာတင္ျပအပ္ပါသည္။ (ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးေရးစီမံကိန္း) အတြက္ (ဓါတ္အားျဖန္႕ ျဖဴးျခင္းစနစ္ အဆိုျပဳပံုစံ) ကိုလည္း ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လက္ရွိအေျခအေန

ရခိုင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-1 ႏွင့္ A-3 (ေရႊစီမံကိန္း) ၏ ပထမအဆင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးတြင္း ျဖစ္သည့္ ျမ(ေျမာက္) ဖြံ႕ ျဖိဳးေရး အမွတ္ (B) ကို စတင္တူးေဖာ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၁၉-၂-၂၀၁၁ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႕ (ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံျဖိဳးေရးေကာင္စီ) စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦးလြန္းသီ၊ ဒု-၀န္ၾကီး ဦးသန္းေဌးႏွင့္ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ DAEWOO Co.Ltd မွ Senior Vice President Mr.Si Bo. Joo ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ (ယင္းေနာက္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးက) ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတြင္းအမွတ္ (B) ကိုစက္ခလုပ္ႏွိပ္၍ စတက္တူးေဖာ္ေပးခဲ့ပါသည္။
၂၈-၉-၂၀၁၁ ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသန္းေဌး၊ ဒု-၀န္ၾကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ တို႕သည္ ၿမ (ေျမာက္) ဖြံျဖိဳးေရးတြင္း အမွတ္(B) ရွိ တြင္းတူးစင္ေပၚသို႕ ေရာက္ရွိလာရာ DEAWOO မွ Senior Vice President Mr.Si Bo Joo မွ ျမ(ေျမာက္) ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးတြင္းမ်ား တူးေဖာ္မႈ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၀န္ၾကီးက လိုအပ္သည္ မ်ားကိုညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တို႕က တြင္းအမွတ္ ျမ(ေျမာက္) (B)၏ (သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ မီးရႈိ႕စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ေရးခလုပ္ ) ကိုဖြင့္၍ ေအာင္ျမင္စြာ မီးရႈိ႕စမ္းသပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ရည္ညြန္းခ်က္ ။  ။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာအတြဲ(၅၀)၊ အမွတ္(၁၄၃) ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ အတြဲ (၅၀)၊ အမွွတ္ (၃၅၉)
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္၍ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသရွိ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ A-1, A-3 (ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ စီမံကိန္း) မွ ရခိုင္သယံဇာတ “ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ” ကို စတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး (ေရာင္း/၀ယ္) ရန္ အသင့္အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ရခိုင္ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ အမွတ္ A-1 ႏွင့္ A-3 ရွိ ေရႊ ၊ေရႊျဖဴ ႏွင့္ ျမ ဘူမိအေနအထားတို႕တြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ခိုေအာင္းမွဳ ပမာဏ စုစုေပါင္း ၅.၀၀ ထရီလီယံ ကုဗေပ မွ ၉.၀၀ ထရီလီယံ ကုဗေပ အထီရွိေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ထားမႈကို သိရွိရပါသည္။ ။

(၁ ဘီလီယံ = သန္းတစ္ေထာင္ ၊ ၁ ထရီလီယံ = ၁၀၀၀ ဘီလီယံ)

ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ထြက္ရွိလာမွဳကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ စီမံ ခန္႕ ခြဲမွဳ အေျခအေန

ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း ဘဂၤလာပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ “ ေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ား A-1 ႏွင့္ A-3 မွထြက္ရွိသည့္ SHWE GAS မ်ားအနက္ (ဓါတ္ေငြ႕ ၁၂ ဘီလီယံ ကုဗေပ) ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ႏွစ္စဥ္ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထိုေရာင္းခ်မွဳမွ (ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မွဳ) ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္) အနည္းဆံုး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိဓါတ္ငြ႕ေစ်းကို ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ (၃ လလွ်င္ ၁ ၾကိမ္) ညွိႏွိဳင္းမည္ဟု DAEWOO မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္စတင္ၿပီး တရုတ္ျပည္သို႕ (ျမန္မာ-ယူနန္) နယ္စပ္တြင္ ေရႊလီျမိဳ႕ မွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္မည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႕က်ိုးႏွင့္ ကြမ္းရွီးျပည္နယ္မ်ားအထိ မိုင္ေပါင္း ၁၇၅၃ မိုင္( 2804 KM) ရွည္လ်ားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးသည္ တရတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံေရး ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ စြမ္းအင္က႑ လံုျခံဳေရးသည္ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မိမိ၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တျခားႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ျဖတ္သန္းျခင္းသည္ မ်ားစြာ စြန္႕စားရေသာ္လည္း (ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္)၏ (ပထ၀ီအေနအထား နီးကပ္မွဳ )ႏွင့္ (ႏိုင္ငံေရးအရနီးစပ္မွဳ) တို႕ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ အေကာင္အထည္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႕ (ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္း) ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ (Geo-economics Benefits) (ပထ၀ီ ၀င္စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား)သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ိဳးရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အတူ (ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ)ႏွင့္ (ယခုျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ) တို႕ အတြက္လည္း ပမာဏ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ိဳးရွိ ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူလူ ထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ တန္းတူညီမွ်မွဳ (Equality)ႏွင့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳ (Development)ကို ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိပါသနည္း ဆိုသည္ကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ /ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး က ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁) ေရႊစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ေရႊစီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ (CHINA NATIONAL UNITED CORPORATION) တို႕အၾကား “သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၀ယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္” ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ကတိက၀တ္ ျပဳၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

(၂) ယင္းစာခ်ဳပ္မွာ (ျမန္မာႏိုင္ငံက ပမာဏ မည္မွ်သံုးစြဲမည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕ မည္မွ်ေရာင္းခ်မည္။) တို႕ကို စီမံကိန္း ကာလ အႏွစ္ ၃၀ (ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္) အတြက္ ကတိက၀တ္ျပဳထားၿပိးျဖစ္သည္။

(၃) ရခိုင္ကမ္းလြန္ ေရႊစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုးစြဲေနမည့္ စက္မွႈက႑မ်ားသို႕ ဦးစားေပး ပို႕လႊတ္မည္။

(၄) ေရႊစီမံကိန္းမွ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ေန႕လွ်င္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္း(၁၀၀)ကို ျပည္တြင္း သံုးေနရာတြင္ ရယူရန္စီစဥ္ထားသည္။

အထက္ပါ အခ်က္(၄ )ႏွင့္ ပတ္သက္၍ The voice weekly Journal vol.7, No.19 Mon-day; April 25th May 1st 2011 ရန္ကုန္ ဧၿပီ-၅၊ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(ယင္းဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း ကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အျခားစြမ္းအင္မ်ားလြယ္လင့္ တကူ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ယင္းဓါတ္ေငြ ပိုက္လိုင္းကို ေရႊသဘာ၀ လုပ္ကြက္မွ သြယ္တန္းေၾကာင္းကို (ေနျပည္ေတာ္ရွိ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန) မွ (လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး ) က Voice Weekly သို႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘလ (၁၉) ရက္ေန႕ (ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္/ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း) တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲ ဆႏၵနယ္ (၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ (ေက်ာက္ျဖဴကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕) ကိုအေျချပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မဟာဓါတ္အားလိုင္းရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ (အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ) ေမးခြန္းကို –
အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

(ယခုအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ (သူေဌးေခ်ာင္း ၊စိုင္းဒင္ ၊ေလးျမိဳ႕၊ အမ္း) စသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း) အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပမာဏသည္ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လံုေလာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုလွ်ံသည့္ ဓါတ္အားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဓါတ္အားစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပို႕လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ (230 KV) မဟာ ဓါတ္အား လိုင္းၾကီးမ်ား၊ ပင္မဓါတ္အားခြဲ ရံုၾကီးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ဓါတ္အားကြန္ယက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါေၾကာင္းႏွင့္ (လိုအပ္သည့္ အေျခအေနရွိမွသာ) သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားခဲ့ ပါသည္။

ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၆ ရက္ေျမာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ မဲဆႏၵမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္၏ေမးခြန္းကို စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသန္းေဌးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

ရည္ညြန္းခ်က္။ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေန႕ ျမန္မာအလင္း သတင္းစာအတြဲ (၅၀) အမွတ္ (၃၇၅)

ေမး- ( ဦးဘရွိန္)။    ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၅ မိုင္ခန္႕အကြာရွိ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ တြင္းမ်ားမွ ဓါတ္ေငြ႕ မ်ားကို ျမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၆ မိုင္ခန္႕အကြာရွိ မလကြ်န္း ေက်းရြာအနီးရွိ တည္ေဆာက္ေနသည့္ စက္ရံုမွ သန္႕စင္ၿပီး သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ တစ္စံုတစ္ရာကို အသံုးျပဳ၍ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးမည့္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမ်ားမွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႕ျဖဴးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

ေျဖ- (ဦးသန္းေဌး)။  ။ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ မွ ၆.၄ မိုင္ခန္႕အကြာရွိ မလကြ်န္းေက်းရြာအနီး သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ လက္ခံစခန္းမွ သန္႕စင္ၿပီး ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ျမန္မာ-တရုတ္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအတြင္းသို႕ ပို႕လႊတ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ယခုအခ်ိန္အတြင္မွ ေနာက္စီမံ ကိန္းတစ္ခုအတြက္ စာခ်ဳပ္ကို ဆန္႕က်င္၍ ဓါတ္ေငြ႕အသံုးျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း။ (သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၏ ကနဦး မတည္ရင္းႏွီးစရိတ္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၏ ကနဦး မတည္ရင္းႏွီး စရီတ္ထက္သက္သာေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါ္အား ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေလာင္စာဓါတ္ေငြ႕အသံုးျပဳသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မွဳ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မွဳထက္ အလြန္မ်ားျပားပါေၾကာင္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားကိုသာ တည္ေဆာက္ေလ့ ရွိပါေၾကာင္း။

ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အျပည့္အ၀အသံုးျပဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ (သူေဌးေခ်ာင္း၊ အမ္း၊ ေလးၿမိဳ႕ ၊ စိုင္းဒင္) စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနမွတဆင့္ သိရွိရပါေၾကာင္း ထို႕အျပင္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနအေနႏွင့္လည္း အဆိုပါေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စက္၍ (230 KV) မဟာဓါတ္အား လိုင္းၾကီးမ်ား ပင္မဓါတ္အားခြဲရံု ၾကီးမ်ားတည္ေဆာက္ကာ ဓါတ္အားကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရပါေၾကာင္း။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ေလာေလာဆယ္ ေရႊစီမံကိန္းမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း။ ေနာင္တြင္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ား ထပ္မံေတြ႕ရွိထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္အေျခအေနရွိေသးပါက ညွိႏိႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ထို ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား မတည္ေဆာက္မီ ၾကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္ေရး ကာလအေနျဖင့္ ၅ ႏွစ္ခန္႕ ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုတစ္ခု ၿပီးေျမာက္ရန္ လုပ္ငန္းကိစၥအ၀၀ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မွသာ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ထိ ၾကာျမင့္ ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႕အေနျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ဓါတ္အားရရွိရန္ အေစာဆံုး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမွ် ေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ (သို႕ေသာ္ ဒ႑ရီထဲ့မွ ျဖစ္ပ်က္သေဘာရွိသည့္ စိုင္းဒင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူတို႕သည္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ကို အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ပါ။)

ရည္ညြန္းခ်က္ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၃၀) ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ အတြဲ(၅၀) အမွတ္(၃၅၉)

ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္/ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေလးၿမိဳ႕ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ စိုင္းဒင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႕ ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ပ်က္စီးထိခိုက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ စာတမ္းအား ပညာရွင္အဖြဲ႕ျဖင့္ ေကာက္ယူမႈရွိပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ထုတ္္ျပန္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ၊ အစီရင္ခံစာအရ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုသျဖင့္ စီမံကိန္းစတင္မည္ ဆိုပါက စတင္မည့္ကာလ၊ ၿပီးစီးမည့္ကာလႏွင့္၊ ဓါတ္အားသံုးစြဲမွႈ (အစီအစည္ကုိသိရွိလိုမွဳ)၊ ေလးျမိဳႏွင့္ စိုင္းဒင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တို႕ ကာလၾကာရွည္မည္ဆိုလွ်င္ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သိုက္မွ ဓါတ္ေငြ႕ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တ၀ွမ္း ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ ေပးရန္ ရွိ/ မရွိ ၊ ျပည္ေထာင္စု မဟာဓါတ္အားလိုင္းမွ တဆင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႔မ်ားသို႕ ဓါတ္အားပို႕လႊတ္ရန္အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ ႏွင့္ မရွိပါက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စက္မွဳ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈက႑ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအမံကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးခြန္းကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားသည္။

ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ စိုင္းဒင္ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မွဳႏွင့္ အက်ိဳးျပဳမွႈ ေလ့လာခ်က္အစီရင္ခံစာကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမွ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနမွ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ ဆက္လက္အပ္ႏွံၿပီး ၄င္းတို႕မွ ေလ့လာစီစစ္သံုးသပ္၍ အတည္ျပဳသည္ အခါ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို ျပည္သူမ်ားဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ဆိုင္ရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ Website တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ/ မရွိ စူးစမ္းေလ့လာေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး စတင္တည္ေဆာက္ေသာအခ်ိန္မွစ၍ ၅ ႏွစ္ မွ ၈ ႏွစ္ အၾကား တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ၾကာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ထြက္ရွိလာေသာ ဓါတ္အားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖန္႕ေ၀မည့္အျပင္ မဟာဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ကနဦး မတည္ရင္းႏွီးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၏စရိတ္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား၏စရိတ္ထက္ သက္သာေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မွဳစရိတ္သည္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တြင္ ေလာင္စာဓါတ္ေငြ႕ကိုအသံုး ျပဳရသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားၿပားေသာၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ အလားအလာ ရွိေသာေဒသမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေလ့ ရွိၾကပါေၾကာင္း။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓါတ္အားစနစ္ကို(မတိုးခ်ဲ႕) ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဒီဇယ္စက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း ေလာင္စာဆီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံေနသည့္ (ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ (230 KV) မဟာဓါတ္အားလိုင္းၾကီးမ်ား ပင္မဓါတ္အားခြဲရံုၾကီးမ်ားကို (ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း )ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စီမံလ်ာ ထားလွ်က္ရွိၿပီး ( အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမၿပီးစီးမီ) ရခိုင္ျပည္သူလူထုမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို အျပည့္အ၀ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေရွးရႈလ်က္ (အိႏၵီယႏိုင္ငံမွ ေခ်းေငြျဖင့္ ဥသွ်စ္ပင္ ေတာင္ကုတ္ ၊ေတာင္ကုတ္-မအီ- အမ္း၊ မအီ- စနဲ ခံုမင္းလမ္္းဆံု(ေက်ာက္ျဖဴ) ၊(အမ္း-မန္း)ႏွင့္ (ဥသွ်စ္ပင္ -ေတာင္ကုတ္) ၊သူေဌးေခ်ာင္း မဟာဓါတ္္အားလိုင္းမ်ား (ေတာင္ကုတ္ ဓါတ္အားခြဲစက္ရံု)ႏွင့္ (မန္းဓါတ္အားခြဲရံု) မ်ားကို အေကာင္အတည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားပါေၾကာင္း။

ထို႕အျပင္ အိႏၵိယေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ဓါတ္အားကြန္ယက္မွ ၄င္းသူေဌးေခ်ာင္း၊ ေလးၿမိဳ႕၊ စိုင္းဒင္စေသာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ၄င္းရရွိေသာ ဓါတ္အားျဖင့္ ရခိုင္တျပည္နယ္လံုး မီးလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ (၂၃၀ KV) ဓါတ္အားလိုင္းစုစုေပါင္း မုိင္ ၁၁၀ ၊ (66 KV) ဓါတ္အားလိုင္းစုစုေပါင္း ၂၂၃ မုိင္ (33 KV) ၊ ဓါတ္အားလိုင္းစုစုေပါင္း ၂၇ မိုင္ ႏွင့္ ဓါတ္အားခြဲစက္ရံု ၁၃ ရံု တို႕ကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသြားသည္။

စာမ်က္ႏွာမ်ားတို႕တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ (ရတပ) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး သံုးဦး၏ အေျဖမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ (ရခိုင္ျပည္နယ္)အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိရန္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္လံုး၀ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လံုး၀အသံုးျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ယေန႕ကာလ Electricity (လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား) တပ္ဆင္သံုးစြဲမႈ အေျခအေန

၁။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမွဳ (ယူနစ္သန္း) MILLION UNIT

(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမွႈ = 6.111 (Million Unit)၊ (၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုး၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမွဳ=7662.56 (Million Unit)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ယူနစ္သန္း (million unit) သံုးစြဲမႈ %=6.111/7662.56 x100=00.08 %

(၂) ၀န္အားသံုးစြဲမွဳ MAXIMUM LAOAD (MW)

(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၀န္အားသံုးစြဲမွႈ Maximum Load= 8.8 MW၊ (၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ၏ ၀န္အား သံုးစြဲမွႈ Maximum Load= 1273.36 MW၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၀န္အားသံုးစြဲမွႈ Maximum Load(MW) %= 8.8/1273.36 x100=00.69 %

(၃) စက္တက္ဆင္အား INSTALLED CAPACITY (MW)

(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စက္တက္ဆင္အား (Installed Capacity)=17.411 MW၊ (၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး၏ စက္တက္ဆင္အား (Installed Capacity)=2998.307 MW၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၀န္အားသံုးစြဲမွႈ Maximum Load(MW) %= 127.411/2998.307 x100=0.58 %

(၄) မီတာအေရအတြက္ (Number of Measurement Meters)

ရခိုင္တျပည္နယ္လံုး၏ မီတာအေရအတြက္ = 27164 No၊ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရွိ မီတာအေရအတြက္ = 1992477 No၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္သံုးစြဲမွဳ ရာခိုင္ႏႈန္း = 27164/1992477*100=1.36 %

ရည္ညြန္းခ်က္ ။      ။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳမွတ္တမ္း (၁၉၈၈-၃၁-၁၂-၂၀၀၉)

အထက္ပါ တြက္ခ်က္တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ (၃၁-၁၂-၂၀၀၉) အထိ တည္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ (ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္) အထက္ေဖၚျပပါ က႑ေလးခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခား စြာတိုးတက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ တြက္ခ်က္တင္ျပထားေသာ (၁) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမွႈ၊ (၂) ၀န္အားသံုးစြဲမွဳ၊ (၃) စက္တပ္ဆင္အား၊ (၄) မီတာအလံုးအေရအတြက္ (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓီကက႑ ၄ ခု )ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တပ္ဆင္သံုးစြဲမွဳမ်ားသည္ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလံုး၏ တပ္ဆင္သံုးစြဲမွဳမ်ား၏ ၁ % ေအာက္ ႏွင့္ ၁% ၀န္းက်င္တြင္သာ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ရခိုင္ျပည္တယ္တြင္ (လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တပ္ဆင္သံုးစြဲမွဳ) သည္ အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း (အနည္းဆံုး/ အနိမ့္ဆံုး) အေျခအေနတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ ( ဆင္းရဲမြဲေတမွဳအမ်ားဆံုးအေျခအေန) (ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္အက်ဆံုးအေျခအေန) (လူမႈေရး၊ ပညာေရး ၊က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ကုန္က႑) စေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေအာက္တန္းအက်ဆံုးအေနအထား (ဥေႏွာက္ယိုစီးျခင္း)၊ ( လူသားအရင္းအျမစ္ ဆံုးရႈံးရျခင္း) မ်ားအပါအ၀င္ (အဆံုး၀ါးဆံုး/အဆင္းရဲဆံုး၊ လူေနမႈအဆင့္ အနီမ့္က်ဆံုး) အေျခအေနတြင္တည္ရွိခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: