မြန္အမ်ိဳးသား ပါလီမန္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ MAU ကြန္ဖရင့္မွ ခ်မွတ္


ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ တစ္ေနရာ၌ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ MAU (Mon Affair Union) မွ ဦးေဆာင္၍ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသား လံုးဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္မွ အေၾကအလည္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္အမ်ိဳးသား ပါလီမန္ တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ရန္ မူအရ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားထု တစ္ရပ္လံုး၏ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ တိုးျမွင့္ လႈပ္႐ွားႏုိင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ အဆိုပါ မြန္အမ်ိဳးသား ပါလီမန္ ဖြဲ႔စည္းေရး အဆိုကို ကြန္ဖရင့္၌ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြး ၾကၿပီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္႐ွားမႈကို လက္႐ွိ ႐ွိေနတဲ့ အဆင့္ကေန တိုးျမွင့္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ကိုယ့္လုပ္ႏုိတဲ့ ပမာဏကို ခ်ိန္ဆၿပီး အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးကို တိုးျမွင့္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ မြန္အမ်ိဳးသား ပါလီမာန္လိုေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေသအခ်ာ ခ်ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေပၚေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ေတာ့ အခ်ိန္ယူရအံုးမယ္၊ ကာလ အပိုင္းအျခား ဘယ္ေလာက္ ၾကာမလဲဆိုတာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳမႈ ရယူၾကဖို႕ တင္ျပပါတယ္”ဟု ယင္းအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့သူ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ ကြန္ဖရင့္တြင္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

ယင္းအဆိုကို ကြန္ဖရင့္ ပထမရက္၌ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကြန္ဖရင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ မြန္အမ်ိဳးသား ပါလီမာန္ တည္ေထာင္ရန္ မူအားျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ကြန္ဖရင့္ ဒုတိယေန႕ႏွင့္ တတိယ ေန႕ရက္မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ေရး မတည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအတင္ ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

“ပါလီမာန္ ဖြဲ႔ဖို႔ ဆိုတာက မူအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရ တစ္ရပ္ရဲ့ အလုပ္ပါ။ အမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ဥပဒျပဳရမယ္၊ မူဝါဒေတြ ေရးဆြဲရမယ္၊ ဆိုေတာ့ မြန္အမ်ိဳးသားထု တစ္ရပ္လံုး ပါဝင္ဖို႔ အပီအျပင္ကို လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရား မ႐ွိပဲနဲ႔ ဒီပါလီမာန္ကို ဖြဲ႔ဖို႔ ဆိုတာက သိပ္ၿပီးေတာ့ သဘာဝ မက်လွဘူး။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြအရ ခက္ခဲမႈေတြ၊ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အခါမွာ ခက္ခဲမႈေတြ မ႐ွိရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ ၾကမလဲ၊ ဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္တယ္၊ လက္႐ွိ အေနအထားနဲ႔ လႈပ္႐ွားႏိုင္စြမ္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ ဒီအခ်ိန္ဟာ ပါလီမာန္ဖြဲ႔ဖို႔ကို အခ်ိန္သင့္ေလ်ာ္မႈ မ႐ွိ ေသးဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ယူဆတယ္လို႔” ပါလီမာန္ မတည္ေထာင္ေရး ဘက္မွ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသူ တစ္ဦးက ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ကြန္ဖရင့္၌ မြန္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈကို ယခုလက္႐ွိ အေျခအေနမွသည္ တိုးျမွင့္လႈပ္႐ွားၾကရန္ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးထု တစ္ရပ္လံုး ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ တည္႐ွိေရးကို ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက စိတ္အားထက္သန္ ၾကသည္ျဖစ္၍ ယင္းပါလီမာန္ တည္ေထာင္ေရး အဆိုကုိ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဆိုကို အတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါလီမာန္ တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို သုေတတနျပဳလုပ္ၿပီး ေရးဆြဲရန္ တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ကာလ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႕ေနာက္မွ MAU ဗဟို ေကာ္မတီသို႔ တင္ၿပီးမွ မည္သို႔ ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ၾကမည္ကို ျပန္လည္၍ လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

“ဦးသိန္းစိန္ စစ္ဝတ္ကေန အရပ္ဝတ္ အစိုးရကို ေျပာင္းလဲ လိုက္သလိုမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း MAU ကေန ပါလီမာန္ကို ေျပာင္းသြားလိုက္ ေလလားလို႔ သူမ်ားေဝဖန္မွာ စိုးရိမ္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ လုပ္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာ ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ ၿပီးေတာ့မွပဲ အေျဖေပး ႏိုင္ပါမယ္။ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္လို႔ ဘယ္အေျပာင္းအလဲ ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လို အ႐ွိန္တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ိဳးကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ခံ ႀကိဳဆိုပါတယ္လို႔ ဥကၠဌႀကီး ကိုယ္တိုင္က ေျပာၾကား သြားၿပီးသားပါ။ အျခားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ အသိုင္းအဝိုင္းေတြက ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ၾကမွာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ စိုးရိမ္မိတယ္” လို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ တစ္ဦးမွ သံုးသပ္သြားပါသည္။

မြန္အမ်ိဳးသား ကြန္ဖရင့္ကို ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္႐ွိၿပီး၊ ရပ္ဝန္းေဒသ (၄) ရပ္၊ ျပည္တြင္းမွ မြန္မ်ား ရပ္ဝန္းေဒသ၊ ျပည္ပေရာက္ မြန္မ်ား ရပ္ဝန္းေဒသ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရပ္ဝန္းေဒသ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နပ္စပ္ေရာက္ မြန္မ်ားရပ္ဝန္းေဒသကို အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ MAU (Mon Affair Union) မွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍ က်င္းပ ေပးလ်က္႐ွိသည္။ ယခုႏွစ္ က်င္းပေသာ မြန္အမ်ိဳးသား ကြန္ဖရင့္ကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဗလဲ့ဒြန္းဖိုက္ ေက်း႐ြာ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရပ္ဝန္းေဒသ (၄) ေဒသမွ သင္းျပည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၇၅) ဦး၊ ေလ့လာသူေပါင္း (၁၆) ဦးႏွင့္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ (၁၁) ဦး အေပါင္း (၁၀၂) တက္ေရာက္ၿပီး (၃) ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းကြန္ဖရင့္မွလည္း MAU တြင္ တာဝန္ယူမည့္ သက္တမ္းသစ္အတြက္ ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္ ေကာ္မတီ (၃၅) ဦး တို႕ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေ႐ြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။ ကြန္ဖရင့္ အၿပီး၌လည္း  ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ရပ္ကို မြန္၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ သံုးဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: