ျမန္မာျပည္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန စိုးရိမ္ေနရဆဲ


ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ နယူးေယာက္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (Human Rights Watch) အဖဲြ႔ရဲ႕ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ရိွလာတာမွာ အာရွႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကို အသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မႏွစ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စစ္အစိုးရကေန အရပ္သားအစိုးရကို ကူးေျပာင္းလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြဟာ အလြန္တရာ ဆိုးရြားေနတုန္းပဲလို႔ ဒီအစီရင္ခံစာက ဆိုၿပီးေတာ့  တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ရဲ႕ အရပ္သား တိုင္းရင္းသားေတြ အေပၚ လူသတ္၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္ မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတာက ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ မၾကာေသးခင္က ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကို ေမွးမိွန္ ေသးသိမ္ ေစတယ္လို႔ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္၊ အသင္းအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ကို ပယ္ခ်ျခင္းေတြ ရိွေနဆဲပဲလို႔လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး (Human Rights Watch) အဖဲြ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနတာနဲ႔ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားနဲ႔ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကိုလည္း ဒီအစီရင္ခံစာမွာ အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသားထားပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: