အရွိန္အ၀ါႏွင့္ ၾကည္ညိဳေလးစားခံရမႈ


ေရးျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမားနတ္ေမာင္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကား (၁၅)
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိတို႔၏ ဘ၀တေလွ်ာက္တြင္ ပညာ၊ အသျပာ၊ အာဏာ သံုးခုအနက္ တခုခုကို တစိုက္မတ္မတ္ ရွာေဖြရယူေနၾကသည္သာျဖစ္ သည္။ ထိုသို႔ ရွာေဖြရယူၾကရင္းျဖင့္ လူတခ်ဳိ႕သည္ ပညာအရာတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူတခ်ဳိ႕သည္ ဓနအင္အား ႂကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူတခ်ဳိ႕သည္ အာဏာလက္၀ယ္ရွိေနမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း … စသည့္ စသည့္ အရွိန္အ၀ါမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား စုအေပၚ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားၾကၿပီး လူအမ်ားစု၏ ဂ႐ုျပဳမႈကို ခံၾကရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အရွိန္အ၀ါတခုခုေၾကာင့္ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားတိုင္းလည္း ထိုသူမ်ားသည္ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစား ခ်စ္ခင္မႈကို ခံၾကရသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။

*****

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာသတင္းတြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္သတင္းတပုဒ္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။ “ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၊ ေစာေပါလိုၿမိဳ႕တြင္း၌ လက္နက္ကိုင္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ လူဆိုးႏွစ္ေယာက္က ကားတစီးအား အခ်က္ျပမီးတုိင္၌ ရပ္ထားစဥ္ ဓားျပ တုိက္ လုယူရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရာ အဆိုပါ ကားေနာက္ထိုင္ခံုတြင္ တခ်ိန္က ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ေဘာလံုးသမား ပီလီ ထုိင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ လုယက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုတ္ လက္ေလွ်ာ့သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပီလီက ၎၏ ဦးထုပ္ကို ခၽြတ္လိုက္ ရာ လူဆိုးမ်ားက ၎အား ၾကည့္ၿပီး ေတာင္းပန္၍ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း” ႏွင့္ “ပီလီကဲ့သို႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားသည့္ တႏိုင္ငံတည္းသား ထိပ္တန္း ေဘာလံုးသမား တိုက္စစ္မွဴး ႐ိုမာရီယိုမွာမူ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ရီ႐ုိဒီဂ်ေန႐ိုၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္ ဓားျပတဦးက ၎အား မွတ္မိေသာ္လည္း ကားကို လုယူသြား၍ ကားဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း” တို႔ကို သတင္းတပုဒ္တည္းတြင္ ယွဥ္တြဲ၍ ဖတ္႐ႈလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ပီလီႏွင့္ ႐ိုမာရီယိုတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ေဘာလံုးပညာတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈအရွိန္အ၀ါေၾကာင့္ လူအမ်ားစုအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားၾကေသာ္လည္း လူအမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစား ခ်စ္ခင္ျခင္းခံရမႈတြင္ ပီလီက ပိုမိုရရွိသည္ကို အထက္ပါ သတင္းျဖစ္ရပ္က သက္ေသျပသလို ရွိေနေပသည္။ ပီလီက ထိုသို႔ လူအမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ပိုမိုရရွိသည္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ သူ၏ ခ်စ္စဖြယ္စိတ္ဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိေပသည္။

ပီလီသည္ ေဘာလံုးကစားခဲ့သည့္ သက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ အားကစားစိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ကစားခဲ့ျခင္း၊ နည္းျပဆရာမ်ား၊ ဘ၀တူ ကစားေဖာ္ ကစားဖက္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ တေလးတစား ဆက္ဆံေနထိုင္ခဲ့ျခင္း … စသည့္ ေကာင္းသတင္းမ်ားေၾကာင့္ တကမၻာလံုးရွိ ေဘာလံုးပရိသတ္၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ပိုမိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ိုမာရီယိုတြင္မူ ပီလီကဲ့သို႔ ထိုအေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ား အားနည္းသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း လူအမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ပီလီေလာက္ မရရွိျခင္းျဖစ္ေပသည္။

*****

လက္ရွိ ျမန္မာစာေပေလာကတြင္လည္း စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ စာေပသမား အမ်ားစုအေပၚ စာေပအရွိန္အ၀ါအရ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားၿပီး အမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ခံၾကရေသာ စာေရးဆရာႀကီး၊ စာေရးဆရာမႀကီးတို႔ ရွိၾကသည့္နည္းတူ စာေပသမားမ်ားအေပၚ စာေပ အရွိန္အ၀ါအရ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိၾကေသာ္လည္း အမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို မခံၾကရေသာ စာေရးဆရာႀကီး စာေရး ဆရာမႀကီး မ်ားကိုလည္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ေနရေပသည္။

အမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို ခံၾကရေသာ စာေရးဆရာႀကီး၊ စာေရးဆရာမႀကီးတို႔တြင္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ေမတၱာေစတနာက႐ုဏာစိတ္ ႀကီးမားျခင္း၊ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး ယံုၾကည္ခ်က္ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာခဲ့ျခင္း၊ မာန္မာနတရား ကင္းစင္ျခင္း၊ အားလံုးအေပၚ တေျပးညီစိတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ အမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ ေပးဆပ္ အနစ္နာခံလိုစိတ္ အျပည့္ရွိျခင္း … စသည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။

စာေပအရွိန္အ၀ါအရ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိၾကေသာ္လည္း အမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်စ္ခင္မႈကို မခံၾကရေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ စာေရး ဆရာမႀကီးမ်ားတြင္မူ သူတို႔ ေရးသားေသာ စာမ်ားထဲ၌ မိမိကဲ့သို႔ မည္သူမွ်တတ္သည္ဟု မထင္ဘဲ ေမာက္မာေထာင္လႊားေသာ အေရးအသားမ်ား ကို ဖတ္႐ႈရတတ္ျခင္း၊ တဖက္သားကို အထင္အျမင္ေသးသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေရးသားတတ္ၾကျခင္း၊ အားလံုးအေပၚ တေျပးညီစိတ္ မထားဘဲ မိမိ၏ တပည့္လက္သားကဲ့သို႔ ဆရာေလသံျဖင့္ ေျပာဆိုေရးသားတတ္ၾကျခင္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာမႈမရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္သိကၡာႏွင့္ မျပည့္ စံုျခင္း၊ စာဖတ္ပရိသတ္အေပၚ ေစတနာထားသည့္ စိတ္ထက္ သမားဂုဏ္ျပလိုသည့္ စိတ္ျဖင့္သာ ေရးသားတတ္ၾကျခင္း … စသည့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

*****

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ လူတုိင္းလူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ဘ၀တေလွ်ာက္တြင္ ပညာ၊ အသျပာ၊ အာဏာ တည္းဟူေသာ အရွိန္အ၀ါတခုခုျဖင့္ လူအမ်ားစုအေပၚ ၾသဇာတိကၠမႀကီးမားေအာင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရယူႏုိင္ေကာင္း ရယူႏိုင္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစု၏ ၾကည္ညိဳေလးစားခ်င္ခင္ျခင္း ခံရမႈကိုမူ အတင္းအဓမၼ လုပ္ယူ၍ မရႏိုင္ဘဲ မိမိတို႔ ျပဳမူေနထိုင္သည့္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေကာင္းျမတ္ သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္မိေပသည္။ ။

(ျမားနတ္ေမာင္မဂၤလာမဂၢဇင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: