မူနဲ႔လူ


မူနဲ႔လူကုိ ထပ္မေျပာခင္မွာ အရင္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မူေတြကုိ က႑ခြဲျပီး ေလ့လာၾကည့္ၾက ရေအာင္။ မူေတြကုိ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးနဲ႔ ဘာသာေရးေတြ မွာ ေသခ်ာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး

ႏုိင္ငံေရးမွာ မူေတြကုိ ခြဲျခားၾကည့္လွ်င္ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဒီမုိကေရစီ၊ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္၊ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ အစရွိသည္ျဖင့္ မ်ားစြာရွိၾကပါတယ္။ မူတုိင္းမွာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြရွိၾကပါတယ္။ ကမၻာမွာ အားနည္းခ်က္မရွိတဲ့၊ ျပီးျပည့္စုံတဲ့ မူ၀ါဒ မရွိပါဘူး။ ျပည္သူကုိ ေကာင္းက်ိဳး ဘယ္ေလာက္အထိ ေပးလည္းဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပဲ တုိင္းတာလုိ႔ရပါတယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရဲ ႔ ယဥ္ေက်းမွဳနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒကုိ ေရြး ခ်ယ္ရမွာပါ။

စီးပြာေရး

စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးထက္ပုိျပီး အေျပာင္းအလဲျမန္ပါတယ္။ ကမၻာမွာ ဆယ္စု ႏွစ္တစ္ခုကုိ မူ၀ါဒ တစ္ခု အနည္းဆုံး ေျပာင္းလဲေနပါ တယ္။ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ သီအုိရီေတြထဲကမွ မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳးနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒကုိ လက္ခံက်င့္သုံးမွ တုိင္းျပည္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ႏုိင္ မွာပါ။

စစ္ေရး

စစ္ေရးတြင္ မူကေတာ္ေတာ္ၾကီးကုိ အေရးပါလွပါသည္။ တုိက္ပြဲတပြဲခ်င္းစီအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မူ၀ါဒေတြ သီအုိရီေတြ အေရးၾကီးပါသည္။ မိမိထက္ စစ္ေရး၊ လူအင္အား၊ အစစ အရာရာ သာသည့္ ရန္သူကုိ အႏုိင္ယူဖုိ႔အတြက္ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ စစ္ေရးမူ၀ါဒသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးတုိ႔ထက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အရွဳံးအႏုိင္ကုိ ညႊန္ျပသည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတုိ႔တြင္ မူေကာ၊ လူေကာ ေကာင္းပါက  ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္ၾကေသာ္လည္း စစ္ရးတြင္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။ စစ္ေရးတြင္ မူ၊ လူ ႏွင့္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါဆုိသည့္ အခ်က္ၾကီး ၃ ခ်က္ ညီဖုိ႔ အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။ မူေကာ လူေကာ ေကာင္းမြန္ျပီး  အေျခအေန အခ်ိန္အခါမဟုတ္ပါက က်ရွဳံးသြားၾကသည္။ အထင္ရွားဆုံးမွာ ၀ါတာလူးစစ္ပြဲ၊ စတာလင္ဂရက္စစ္ပြဲနဲ႔ ရန္ကပူးလ္စစ္ပြဲ(အာရပ္ အစၥေရး စတုထၳစစ္)တုိ႔တြင္ ေတြ ႔ႏုိင္သည္။

၀ါတာလူးစစ္ပြဲ

၀ါတာလူးစစ္ပြဲတြင္ နပုိလီယံသည္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ပရပ္ရွားတပ္မ်ား၊ မဟာမိတ္ တပ္မ်ားမဆုံခင္ အျပင္းခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ နပုိလီယံ၏ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀ယ္လင္တန္အေနနဲ႔လည္း မိမိထက္ အရည္အခ်င္း စစ္အင္အားသာသည့္ နပုိလီယံ၏ တုိက္စစ္ကုိ ခုခံႏုိင္ရန္ စစ္ေျမျပင္(Battlefield ) ကုိ အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္ကာ ၀ါတာလူးသုိ႔ စစ္ဆုတ္ကာရင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ မုိးသည္ထန္စြာ ရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ နပုိလီယံ၏ စစ္တပ္သည္ ၀ါတာလူးသုိ႔ေရာက္ဖုိ႔ ရႊံ ႔ေတာၾကီးကုိ ျဖတ္ သန္းခဲ့ရသည့္အတြက္ ခရီးပန္း၊ လူပန္းျဖစ္ကာ နပုိလီယံ စစ္ရွဳံးခဲ့ရသည္။ နပုိလီယံသည္ ခရိးပန္းေနသည္ကုိမၾကည့္ေတာ့ဘဲ မဟာမိတ္တပ္မ်ား မေပါင္းမိခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀ယ္လင္တန္၏ တပ္ကုိ အတင္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရာ ခရီးပန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လည္ေကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀ယ္လင္တန္း၏တပ္က အေသခံ ခုခံတုိက္ခုိက္သည္က တစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀ယ္လင္တန္း၏ တန္ျပန္ထုိးစစ္ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ လည္ေကာင္း နပုိလီယံစစ္ရွဳံးခဲ့ရသည္။ ၀ါးတာလူး စစ္ပြဲတြင္ နပုိလီယံသည္ ၀ယ္လင္တန္ ထက္ အရည္အခ်င္းသာသည္၊ စစ္အင္အားတြင္လည္း နပုိလီယံ၏ ျပင္သစ္စစ္တပ္သည္ ၀ယ္လင္တန္၏ စစ္တပ္ထက္သာသည္ သုိ႔ေသာ္ ကံတရား၊ စစ္ေျမျပင္အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ တြင္ေတာ့ ၀ယ္လင္တန္က အသာအစီးရ ခဲ့သည့္အတြက္ နပုိလီယံ စစ္ရွဳံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။  ၀ယ္လင္တန္သည္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္ကုိ ရာသီဥတုျဖင့္အကာအကြယ္ ယူကာ  ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေလသည္။ (အက်ယ္ကုိ ၀ါတာလူး စစ္ပြဲတြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္)

စတာလင္ဂရက္စစ္ပြဲ

ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ာမနီတပ္သည္ ရုရွားႏုိင္ငံသုိ႔ စစ္မေၾကျငာဘဲ အငုိက္ဖမ္းကာ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့သည္။ ရုရွားသမၼတ စတာလင္သည္ ဂ်ာမာန္တုိ႔၏ ထုိးစစ္ဆင္မည္ကုိ သိသည့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးတပ္ေတြကုိ  ဆုတ္ကာ ခံစစ္ျပင္ခဲ့သည္။  ဂ်ာမန္တုိ႔သည္ ၁၉၄၁ ဂၽြန္လ ၂၂ ရက္ (22 June 1941) ေန႔တြင္ Operation Barbarossa စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ စတာလင္ဂရက္သုိ႔ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၊ လီနင္ဂရက္(အခုအခါ စိန္႔ပီတာစဘက္ဟုေခၚသည္)သုိ႔ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယူကရိန္ေဒသသုိ႔ စစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း စုစုေပါင္း စစ္ေၾကာင္းၾကီး ၃ ေၾကာင္းျဖင့္ အလွ်င္အျမန္ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမန္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ နပုိလီယံ၏ ရုရွားတုိက္ပြဲကုိ ေသခ်ာေလ့ လာကာ ျပင္ဆင္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ရုရွားေဆာင္းရာသီ မ၀င္ခင္ျပီးေအာင္တုိက္ဖုိ႔ စီမဲကိန္းေရးစြဲကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္းလုံး၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားသည္လည္း တုိက္ေရခုိက္ေရအေကာင္းဆုံး တပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္  5 August 1941 တြင္ ကာစ္ေဒသႏွင့္ လီနင္ဂရက္အထိ ေရာက္ရွိေအာင္ တုိက္ခုိက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ စတာလင္ဂရက္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဂ်ာမန္တုိ႔၏ နာမည္ေက်ာ္ စစ္သူၾကီးဗြန္မက္စတန္ Erich von Manstein (ေနာင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ) ကုိတုိင္ ဦးေဆာင္ကာ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္မတုိင္မီက ကမၻာတြင္ ခ်ိဳးဖ်က္လုိ႔မရဟု နာမည္ၾကီးသည့္ စီဗာစတုိပုိလ္ခံစစ္ (Sevastopol) ကုိ အံၾသသင့္ဖြယ္ ခ်ိဳးဖ်က္ကာ စတာလင္ဂရက္အထိ အျပင္းခ်ီတက္ခဲ့သည္။ စီဗာစတုိပုိတုိက္ပြဲတြင္ ဂ်ာမန္တုိ႔သည္ မိမထက္ အင္အားၾကီးမားေသာ ရုရွားတပ္နီကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ရုရွားတုိ႔၏ ခံစစ္စည္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ စတာလင္ဂရက္ႏွင့္ ေကာ့စ္ေဒသတုိ႔အထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္ သိမ္းပုိက္ရန္ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါခ်ီတက္ေနစဥ္ မုိးမ်ားအဆက္မျပတ္ မုိးရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ေႏွာင္းေႏွးကာ ေဆာင္းတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ သြားသည့္အတြက္ စတာလင္ဂရက္၊ လီနင္ဂရက္ႏွင့္ ေကာစ့္ေဒသတုိ႔ကုိ ၀ုိင္းရံထားခဲ့ရသည္။  ရုရွားေဆာင္း၏ ရာသီဥတုဆုိးရြာမွဳေၾကာင့္ ဂ်ာမန္တုိ႔ သည္ ထုိးစစ္အကုန္ ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ ေႏြဦးေရာက္မွ ထုိးစစ္စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေစာင့္ခဲ့ရသျဖင့္ ရုရွားတုိ႔က စစ္မ်က္ႏွာအသီးသီးတြင္ အားျဖည့္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ရလုိက္သည့္အတြက္ ဂ်ာမန္တုိ႔စစ္ရွဳံးခဲ့ရသည္။ ထုိစစ္ပြဲတစ္ခုလုံးတြင္ ရာသီဥတုဆုိးရြာမွဳသာမျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဂ်ာမန္တုိ႔ ေမာ္စကုိ အထိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္မည္မွာ မလြဲပါ။ ဘာဘာရုိဆာ စစ္ဆင္ေရးမေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ ဂ်ာမန္စစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အရည္အေသြး ညံဖ်င္းမွဳ ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ရာသီဥတု၊ ပတ္၀န္က်င္ အေျခအေနေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: