မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ေကာ္မရႇင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရန္ အသိေပး


ႏိုင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းမ်ားႏႇင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏႇင့္ ေၾကညာ ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၍ ဥပ ေဒႏႇင့္အညီ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း၊ စုေ၀းေဟာေျပာျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္က ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္။


၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လႇယ္ေလာင္း မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔မႇ ၁၀ ရက္ေန႔အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရႇင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက စိစစ္အတည္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္အတြက္ စုေ၀းေဟာေျပာျခင္းကို မိမိတို႔၏ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏႇင့္ ပါတီ႐ုံးခြဲမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေလ်ာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရႇင္အဖြဲ႔ခြဲသို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးရန္ သာလိုေၾကာင္း၊ သုိ့ရာတြင္ (ပါတီ႐ုံးမ်ားမႇအပ) အျခားေနရာမ်ား၌ စုေ၀းေဟာေျပာျခင္းျပဳလုပ္လိုလွ်င္ သတ္မႇတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏႇင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရႇင္အဖြဲ႔ခြဲသုိ႔ ခုနစ္ရက္ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ ထားၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရႇိမႇသာ စုေ၀းေဟာေျပာခြင့္ရႇိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္က ညႊန္ၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရႇိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရႇင္႐ံုးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ”ညစ္ၿပီး ႏိုင္တာထက္ မႇန္မႇန္ကန္ကန္လုပ္ၿပီး ႐ႈံးသြားတာကိုပဲ ဂုဏ္ယူပါတယ္။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမႇာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရႇိေကာင္း ရႇိပါလိမ့္မယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမႇာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: