ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ လိုက္ေရႊ႕ရမယ္


ေရးျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမားနတ္ေမာင္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကား (၁၉)
ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ လိုက္ေရႊ႕ရမယ္
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

ယေန႔ကမၻာႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္ ႀကီးမားျပင္းထန္လြန္းလွ၏။ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ လူမႈေရးစံႏႈန္း သတ္မွတ္မႈအေနအထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလဲမ်ားၾကားတြင္ သမား႐ိုးက် ရပ္တည္၍ မရႏိုင္ေတာ့။ မ်က္စိတမွိတ္ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားက မယံုၾကည္ႏုိင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္လို႔ေနသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ပါမွ ရပ္တည္စရာ တေနရာအတြက္ စိတ္ခ်ရမည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာသည္။

ေျပာင္းလဲမႈလိႈင္းတံပိုးမ်ားသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးသို႔ ႐ုိက္ခတ္သည့္အေလ်ာက္ စာေပနယ္သို႔လည္း လာေရာက္ ႐ိုက္ခတ္သည္သာျဖစ္သည္။ ယခင္က ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ခဲစာလံုး၊ ဘေလာက္တို႔ႏွင့္ စာစီစာ႐ုိက္စနစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သေလာက္နီးပါး ျဖစ္ကုန္ၿပီး ယင္းတို႔အစား ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေအာ့ဖ္ဆက္တို႔ျဖင့္ စာစီစာ႐ုိက္ေသာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္စကၠဴမ်ားကို သံုးစြဲထုတ္ေ၀ေနၾကရာမွ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ စကၠဴအေခ်ာမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္ေ၀လာၾကသည္။ စာအုပ္မ်ားကို လက္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ရာမွ စက္ႏွင့္ခ်ဳပ္ေသာ စာအုပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ား ေပၚလာေနသည္။ ေႂကြစကၠဴအေခ်ာမ်ားႏွင့္သာ စာအုပ္အဖံုး ျပဳလုပ္ၾကရာမွ ပလပ္စတစ္ေလာင္းထားေသာ ေႂကြစကၠဴအဖံုးမ်ား၊ ကတ္ထူအဖံုးမ်ားကို သံုးလာၾကသည္။

ထုိသို႔ စာအုပ္လုပ္သည့္ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ အတြင္းစာမ်က္ႏွာ အျပင္အဆင္၊ တင္ဆက္ပံုမ်ားလည္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ စာမ်က္ႏွာအျပင္အဆင္အတြက္ ယခင္က လက္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္ခဲ့ၾကရာက ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ စာအုပ္ကို ေ၀ဆာစိုျပည္ေအာင္ အေရာင္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိုမိုသံုးစြဲလာၾကသည္။ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာအတြက္ ႐ံုးအဖြဲ႔မ်ား သီးသန္႔ထားလာၾကသည္။ ထိုသို႔ ျမင္သာ ထင္သာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အျပည့္အ၀ က်င့္သံုးလာၾကသူမ်ား ရွိသလို တ၀က္ေလာက္သာ က်င့္သံုးႏုိင္ေသးသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။ ေသခ်ာသည္မွာေတာ့ မေျပာင္းလဲ၍ မရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စာအုပ္အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ အဓိက အေရးတႀကီး ေျပာင္းလဲရမည္မွာ စာမူအရည္အေသြးပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ပထမကမၻာစစ္တုန္းက အေျခအေနမ်ဳိးမဟုတ္၊ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတုန္းက ကာလမ်ဳိးမဟုတ္၊ စစ္ေအးေခတ္က အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့။ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား၊ ေတြးေထာင့္မ်ား၊ ေတြးပံုေတြးနည္းမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာၾကသည္။ ေခတ္မီမီ ကမၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္မွ ရမည့္အေနအထား ျဖစ္သည္။ ယခင္က ကိုင္စြဲခဲ့သည့္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လိုက္လံတိုင္းထြာ၍ မရေတာ့။ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆသစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားၿပီး စာမူအရည္အေသြးကို အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျပဳျပင္ၾကရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္မ်ား ႀကီးမားျပင္းထန္ ေနသည့္အေလ်ာက္ ရပ္တည္ခ်က္ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လိုက္ပါရင္ဆုိင္ႏုိင္မွသာ တည္ျမဲႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ေရကုန္ေရခန္း အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ လုိက္ေရႊ႕ဖို႔လိုေၾကာင္း သီခ်င္းစပ္ဆို ေရးသားခဲ့သည္ ကြယ္လြန္သူ အဥၨလီေမာင္ေမာင္၏ သီခ်င္းတစကိုလည္း သတိရေနမိပါသည္။

“ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ လိုက္ေရႊ႕ရမယ္ … ပံုေသဆိုရင္ ေနာက္က်သြားၿပီတဲ့ …”

“ဦးေႏွာက္အသစ္နဲ႔ မ်ဳိးဆက္တဆင့္မွာ … ပံုသ႑ာန္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီတဲ့ …”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: