ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းေခ်းေငြပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရႇိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို့ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြပမာဏမႇာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၁၀၂၃. ၂၉၈ ရႇိၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆုံးေခ်းယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမႇာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမ ရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၁၃၁.၇၄၄ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမႇန္ အစည္း အေ၀း ပထမေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန   ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးလႇထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘ႑ာေရးႏႇင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးလႇထြန္းက” ႏိုင္ငံေတာ္မႇရယူခဲ့တဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၈ခုႏႇစ္ မတိုင္မီ ေခ်းေငြမ်ားနဲ႔ ၁၉၈၈ခုႏႇစ္ ေနာက္ပိုင္းေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္ ႏႇစ္ပိုင္းခြဲၿပီး တင္ျပပါမယ္။၁၉၈၈ ခုႏႇစ္မတိုင္မီ ရယူခဲ့တဲ့ ျပည္ပေခ်းေငြ အမ်ားစုကေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမႇ ေခ်းေငြမ်ားနဲ႔ ႏႇစ္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအၾကား ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ေပးဆပ္ရန္က်န္ေငြကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄၀၈.၃၄၈သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြမ်ား ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရႇိေနျခင္းမႇာ အဆိုပါႏိုင္ငံႏႇင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမႇ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေခ်းေငြႏႇင့္အကူအညီေပးမႈမ်ားရပ္ ဆိုင္းခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ယခု အစိုးရအဖြဲ႔သစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရႇိသျဖင့္ ၿမီရႇင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏႇင့္ ေႂကြးၿမီျပသနာမ်ားေျဖရႇင္း ေရးကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဆိုလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အီတလီႏိုင္ငံတို႔ႏႇင့္ ေႂကြးၿမီကိစၥကို စတင္ညိွႏိႈင္းေနၿပီျဖစ္ပါတယ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္း ရယူခဲ့ ေသာ ေခ်းေငြအမ်ားစုမႇာ ႏႇစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအၾကား ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းယူခဲ့တဲ့ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ၿပီး ေပးဆပ္ရန္ က်န္ေငြကေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၆၁၄.၉၅၀ သန္း ျဖစ္ပါတယ္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၁၉၈၈ခုႏႇစ္ မတိုင္မီ ေခ်းေငြမ်ားႏႇင့္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္း ေခ်းေငြႏႇစ္ရပ္ေပါင္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၁၀၂၃.၂၉၈ ေပးဆပ္ရန္ ရႇိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားရန္ပုံေငြ အေျခအေနမႇာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁၉၆.၄၅၄ သန္း ရႇိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၈၈ခုႏႇစ္မတိုင္မီ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမႇ ေခ်းယူခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ရန္ အမ်ားဆုံးက်န္ရႇိေသာႏိုင္ငံမႇာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၃၈၈.၃၂၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

၁၉၈၈ခုႏႇစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမႇ ေခ်းယူခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ရန္ အမ်ားဆုံးက်န္ရႇိေသာႏိုင္ငံမႇာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ေပါင္း ၂၁၃၁.၇၄၄ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: