(KIA) အရာရွိတစ္ဦး ကို ျမန္မာအစုိးရတပ္က ပစ္သတ္


ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ဘက္၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) အရာရွိတစ္ဦး ကို ျမန္မာအစုိးရတပ္က ပစ္သတ္လိုက္သည္။

ဆမားေက်းရြာအနီးတြင္ အစုိးရတပ္ကၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္သျဖင့္ KIA လႈပ္ရွားတပ္ဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မရန္ဘရန္နန္ က်ဆံုးသည္ဟု ထို KIA တပ္ဖြဲ႔မွ ေျပာ သည္။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွာ ဆမားရြာအနီးတြင္ စခန္းခ်ေနသည့္ ခလရ (၄၇) မွျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ႏွစ္ဖက္ၾကား စစ္ေရးအရွိန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပႆနာျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေဒသ မ်ားရွိ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားကိစၥအား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္” ဟု ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KIO တို႔ ေရႊလီၿမိဳ႕ေတြ႕ဆံုပြဲမွ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ဘရန္နန္ ပစ္သတ္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ KIA တပ္ရင္း (၈) စခန္းမ်ားကို ျမန္မာအစုိးရတပ္က တုိက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေရႊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေဒသ KIA တပ္ရင္း (၈) သုိ႔ အစုိးရတပ္အင္အား အေျမာက္အမ်ား ေရာက္ရွိေနသည္။

မူလက ထိုပိုက္လိုင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ KIO နယ္ေျမကို တိမ္းေရွာင္ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲ၍ ယခု KIA တပ္ရင္း (၈) နယ္ေျမကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား မၾကာမွီ က်င္းပမည္

မၾကာမွီ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာမွ KIO အရာရွိမ်ား ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲအား ယခုလ အတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေနာက္ပိုင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု KIO က ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးကို အဓိကထားေဆြးေႏြးရန္အတြက္ KIO က ျမန္မာအစိုးရကို တင္ျပထားေသာ္လည္း လက္ခံစဥ္းစားျခင္းရွိမရွိ မသိရေပ။

ယခုအပတ္ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ယ္နယ္၌ အစုိးရ၏ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက “KIO ၏ေတာင္းဆိုမႈု သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မွ သေဘာတူညီ မႈရရွိႏိုင္မည္။” ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“KIO ဘက္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြမွာပါ၀င္တဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ စကားလံုးအတိအက်အတိုင္းကိုေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ‘ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ဆိုတဲ့စကားမ်ိဳးကို အဲဒီအတိုင္းသေဘာတူဖို႔ ခက္ပါမယ္။” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္နွင့္ UDPKS ပါတီ (စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္) ဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္ က ေျပာသည္။

UDPKS ပါတီထူေထာင္ရန္ ယခင္က ဦးေန၀င္းအစုိးရ၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးခက္ထိန္နန္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ ၏ေထာက္ပ့ံမႈရရွိထားသည္ဟု ဆုိသည္။

KNG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: