Archive for the day "February 6, 2012"

လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ရြာတြင္ မီးေလာင္

လူသားလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ ေျခေျခာက္ေခ်ာင္း စက္႐ုပ္ နာဆာဖန္တီး

ဇြတ္မညႇိနဲ႔ မတူတာကို လက္ခံႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစား

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထား၀ယ္ စသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို ဗဟိုျပဳကာ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ေျပးဆဲဲြရန္စီစဥ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ရွိ

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

မဟာမိတ္ ၁၀ ပါတီ ျပည္ေထာင္စုေန႕ စုေပါင္းက်င္းပမည္