လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ရြာတြင္ မီးေလာင္


လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဓနိမိုး ထရံကာ အိမ္ေျခ ၃၀၀ ခန္႔ ၊ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ ၃၇ လံုး ဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ လတ္တေလာ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အလယ္ရြာ ေအာင္ေဇယ်ာမင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ယာယီ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ဖြင့္လွစ္ ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: