ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဖိုရမ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္


Ministry of Commerce ႏွင့္ Fiscal Policy Research Institute Foundation တို႔ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဖုိရမ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑အုပ္စု ၄ ခု ေဆြးေႏြးရန္ ခြဲျခားထားၿပီး အာမခံလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ စတီးပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပလပ္စတစ္ ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတုေဗဒ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: