၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ရွိ


၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီမွ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္လမ္းရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၌ မီဒီယာ သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းကို လာမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ေကာက္ယူသြားမွာပါ။ အဲဒီလို ေကာက္ယူတဲ့အခါမွာလည္း အဆင့္ေလးဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အဆင့္တစ္အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ အေျခခံေဒသစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူမႈေကာ္မရွင္နဲ႕ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း စသည္ျဖင့္ ပါပါတယ္။ အဆင့္ႏွစ္အေနနဲ႔က စာရင္းေကာက္ ယူျခင္းလုပ္ငန္းပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းနဲ႕ သန္းေခါင္စာရင္းလြန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းေတြပါ။ အဆင့္သံုးကေတာ့ စာရင္းျပဳ လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ စာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းပါ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္အစီအစဥ္အတြက္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မတီကုိ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ၿပီး ဥကၠ႒အပါ အ၀င္ ၂၄ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: