ေလစြမ္းအင္သံုးႏႇင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုးႏႇင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားအျပင္ ေျမေအာက္၊ ေကာင္းကင္္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ထပ္မံ တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရ


ေလစြမ္းအင္သံုးႏႇင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္သြား မည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမႇန္အစည္းအေ၀း စတုတၴေန႔ အစီအစဥ္တြင္ အမႇတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂-၁၃ ခုႏႇစ္ ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရႇိရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံုႏႇင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘ႑ာေရးႏႇစ္ အတြင္းမႇာေတာ့ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုင္းေတြနဲ့ဓာတ္အားခြဲ႐ံုေတြကိုတိုး ခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ပါမယ္။ေလစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြ၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ စီးပြားျဖစ္တည္ေထာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ လက္ရႇိဓာတ္အားပို႔လႊတ္ရာမႇာ အသံုးျပဳလ်က္ရႇိတဲ့ ဗို႔အားမႇာ ၂၃၀ ေကဗြီ   ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တြင္ ၅၀၀ ေကဗြီဗို႔အားစနစ္သို႔ တိုးျမႇင့္အသံုးျပဳသြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အမႇတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရႇိရန္အတြက္  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘ႑ာေရးႏႇစ္တြင္ ၆၆ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႏႇစ္႐ံု၊ ၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု ခုနစ္႐ံု၊ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္မႈအေနျဖင့္ ၃၃ ေကဗြီ ေျမေအာက္ႀကိဳး၊ ၃၃ ေကဗြီ   ေကာင္းကင္လိုင္းမ်ားထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။

လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ မေရာက္ေသးသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေထာင္၍ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္တင္းေပးမည္ျဖစ္ကာ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏႇင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေလစြမ္းအင္ သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏႇင့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္မ်ားသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရႇိမည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏႇင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု သိရႇိရ သည္။

”လာမယ့္ဘ႑ာႏႇစ္မႇာ ဓာတ္အားလိုင္းေတြ၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုေတြ ထပ္မံတည္ေဆာက္မယ္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏႇစ္အတြက္ ႏိုင္ငံၿခားေငြရရႇိမႈနဲ႔ အသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္မႇာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ရေငြမႇာ ဓာတ္အားသံုးစြဲသူမ်ားထံမႇ ဓာတ္အားခရေငြျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရရႇိမယ္လို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ သံုးစြဲမယ့္ အသံုးစရိတ္ေတြကေတာ့ ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႔၀ယ္ယူရာတြင္ ကုန္က်သည့္တန္ ဖိုး ေရႊလီေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုက ၀ယ္ယူရမယ့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူစရိတ္၊ အာဆီယံ အဖြဲ႔သို႔ ထည့္၀င္ရသည့္ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ လ်ာထားပါတယ္” ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: