ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမႇ တင္သြင္းလာသည့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြး


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို့ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမႇတင္သြင္းလာသည့္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လႇယ္မ်ားမႇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔မႇစတင္ကာ ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏႇင့္ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာ န၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဥပေဒၾကမ္း   ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားမႇ ေဆြးေႏြးရန္ရႇိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္းသြင္းကာ   ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔မႇစတင္ကာ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မင္းလႇၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ဦးေမာင္တိုးက ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံတဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြရဲ႕လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏႇစ္သက္သည့္ သီးႏႇံကို ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ႏႇင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ရရႇိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မႇ ကူညီေပးမယ္ဆိုတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ကို ထည့္သြင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု လယ္/ဆည္၀န္ႀကီးဌာန၏ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏႇင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရႇမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါမဲဆႏၵနယ္မႇ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးရဲထြန္းက ”ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းက႑မႇာဆိုရင္ ၾကက္နဲ႔ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းဟာ ေစ်းကြက္ လြတ္လပ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ စီပီကုမၸဏီက ေမြးျမဴေရးနည္းပညာသစ္ေတြ ယူေဆာင္လာၿပီး ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလို႔ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ၀က္၊ ဆိတ္၊ သိုး၊ ႏြားစတဲ့ ေမြးျမဴေရးက႑ေတြမႇာဆိုရင္ စည္ပင္သာယာရဲ႕ သားသတ္လိုင္စင္ စနစ္က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ေပးထားတာျဖစ္လို႔ ေမြးျမဴေရးသမားေတြအ႐ႈံးေပၚၿပီး စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ မကိုက္ၾကလို႔ ထြန္းကားမႈသိပ္မရႇိဘူး။ ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျပဳေနတဲ့ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး   ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏႇင့္ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးသင့္ပါတယ္”ဟု ေမြးျမဴေရးႏႇင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏  အမ်ဳိး သားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏႇင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံတဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏႇစ္သက္သည့္ သီးႏႇံကို ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ႏႇင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ရရႇိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မႇ ကူညီေပးမယ္ဆိုတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ထည့္သြင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္ . . .

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံတဲ့အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏႇစ္သက္သည့္ သီးႏႇံကို ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ႏႇင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ရရႇိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မႇ ကူညီေပးမယ္ဆိုတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ထည့္သြင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္ . . .


”သတၲဳက႑တြင္ လက္ရႇိလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏႇင့္ သတၲဳက႑လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ငန္းရႇင္မ်ား တိုးပြားလာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏႇင့္ ခြဲေ၀ခံစားမႈ ၃၀ အခ်ဳိး  ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏႇင့္ သတၲဳခြန္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးေစလိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းရႇင္က ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္၊ ခုႏႇိမ္ခြင့္မရဘဲ စုစုေပါင္းထြက္ရႇိမႈအေပၚ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား အျမတ္နည္းပါးလာတဲ့အတြက္ မ႐ိုးမ သားလုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ သတၲဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမႇ တိုးျမႇင့္သတ္မႇတ္လိုက္တဲ့ သတၲဳရာျဖတ္ေစ်းႏႈန္းႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတၲဳပါ၀င္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ကမၻာ့သတၲဳေစ်းႏႈန္းအေပၚ အေျခခံ၍ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက သတၲဳလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ထိုက္သင့္သည့္ အက်ဳိးရႇိလာမယ့္အျပင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား တိုးပြားလာေစပါမယ္” ဟု သတၲဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ႏႇင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာ   ေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ သတၲဳႏႇင့္တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား က႑ႏႇင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: