စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္စ္အား ေထာက္လွမ္းခဲ့မႈမွတ္တမ္းမ်ား FBI ထုတ္ျပန္


အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ FBI သည္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္၏ အေမွာင္ ဘက္ျခမ္းဘဝႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္တမ္းေဟာင္းမ်ားကို အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

(၁၉၁)မ်က္ႏွာ ပါရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို FBIက ဆယ္စုႏွစ္ (၂)ခုေက်ာ္ၾကာ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္က မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေဂ်ာ့ဘ္သည္ အတိတ္တစ္ခ်ိန္က မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ခဲ့သည္ဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလာရသည္။

ေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဘုရွ္ (စီနီယာ)က ေဂ်ာ့ဘ္ကို ပို႔ကုန္ေကာင္စီတြင္ ရာထူးေနရာတစ္ခု ခန္႔အပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ FBIက ေဂ်ာ့ဘ္၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတ္တမ္း တြင္ ေဂ်ာ့ဘ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ေဂ်ာ့ဘ္ႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ပါ၀င္သည္။ Appleကို ကမာၻ႕အႀကီးက်ယ္ဆံုး နည္းပညာ လုပ္ငန္းစုႀကီး ျဖစ္လာေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဂ်ာ့ဘ္သည္ မူးယစ္   ေဆးဝါး သံုးစြဲဖူးေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ အမူအက်င့္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းကဆို သည္။

ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေဂ်ာ့ဘ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အမွန္တရားကို လက္တစ္လံုးျခား လွည့္ဖ်ားရန္   ေနာက္တြန္႔ေနသူ မဟုတ္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဂ်ာ့ဘ္သည္ ေငြညွစ္မႈ၏ သားေကာင္လည္း ျဖစ္ဖူးေၾကာင္း FBIမွတ္တမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (၁၉၈၅)ခုႏွစ္က ေဂ်ာ့ဘ္၏ ေနအိမ္တြင္ ဗံုးေထာင္ထားေၾကာင္း အမည္မသိ လူတစ္ဦးကၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေဂ်ာ့ဘ္ထံမွ   ေဒၚလာ(၁) သန္းမွ် ေတာင္းဆိုသည့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FBI၏ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူပုဂၢိဳလ္ ေသဆံုးၿပီးမွသာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခြင့္ရွိၿပီး ေဂ်ာ့ဘ္၏ မွတ္တမ္းဖိုင္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔ က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ iPhone၊ iPod၊ iPadႏွင့္ Macကဲ့သုိ႔ နည္းပညာ ေလာက၏ မွတ္တိုင္သစ္မ်ားအတြက္ အဓိက ေနရာမွ ဦးေဆာင္ ပံုေဖာ္ ခဲ့သူ ေဂ်ာ့ဘ္ကို ထိုစဥ္က FBI၏ မွတ္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္၏ ျမင့္မားေသာ ေနရာ၊ အဆင့္အတန္း တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိသူအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ေဂ်ာ့ဘ္သည္ သမၼတဘုရွ္၏ ပို႔ကုန္ ေကာင္စီတြင္ (၁၉၉၀)ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔မွ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (ဘုရွ္၏ သမၼတသက္တမ္း ကုန္ ဆံုးခ်ိန္) ထိ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ FBIသည္ (၁၉၉၁)ခုႏွစ္တြင္ ဘုရွ္၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို တိတိက်က် ျပန္လည္စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ မွတ္ တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

Source: sfgate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: