ပါကစၥတန္ ကေလးငယ္ အမ်ားစု အဂၤလိပ္စာ မဖတ္ႏိုင္ၾက


ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ ကေလးငယ္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အူရဒူ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း ဘာသာ စကားမ်ားကို မဖတ္တတ္ၾကဘဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာမူ အဂၤလိပ္စာကို မဖတ္တတ္ ႀကေၾကာင္း ေတာင္အာရွ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဖိုရမ္၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အဆိုပါဖိုရမ္ကို Idara Taleem-O-Aagahi အဖြဲ႕ႏွင့္  Idara Taleem-O-Aagahi   ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာန၊ အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မ ရွင္ႏွင္ ့ Oxfam တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာသည္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ခ႐ိုင္ ၈၅ခုမွ အသက္ငါးႏွစ္ ႏွင့္ ၁၆ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းေန အရြယ္ကေလးမ်ားကို အိမ္ေပါက္ေစ့ စစ္တမ္း   ေကာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။  အစီရင္ခံစာအရ ကေလးငယ္ အမ်ားစုမွာ ဒုတိယတန္းဖတ္စာကိုပင္ မဖတ္ႏုိင္ဘဲ ဂဏန္းသခ်ၤာကိုလည္း မတြက္ ခ်က္ ႏိုင္ၾကေပ။ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏  ၄၁ ဒသမ ၈ ရာႏႈန္းသည္သာ  အူရဒူဘာသာ သို႔မဟုတ္ ေဒသသံုး ဘာသာစကား မ်ားသာ ဖတ္ႏိုင္ၿပီး ၂၅ ဒသမ ၈ ရာႏႈန္းသာလွ်င္  အဂၤလိပ္စာကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ ၾကသည္။

ဂဏန္းသခ်ၤာႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ပိုမိုဆိုးရြားသည္။ ကေလးငယ္ ၄ဝ ဒသမ ၁၁ ရာႏႈန္းသာ ဆယ္ဂဏန္းမ်ားကို ေပါင္း၊ႏုတ္တတ္ၿပီး ၂၃ ဒသမ ၆ ရာႏႈန္းသာ ရာဂဏန္း အထိ ေပါင္း၊ ႏုတ္၊ ေျမႇာက္၊ စား တတ္သည္။

သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ ၅၇ ဒသမ ၃ ရာႏႈန္းမွာ မူႀကိဳေက်ာင္းပင္ ဝင္ခြင့္မရၾကဘဲ ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ၃၂ ဒသမ ၃ ရာႏႈန္းမွာ   ေက်ာင္းမေနၾကရေပ။

အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးအတြက္ စီမံကိန္းခ်  ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအား  ႀကီးမားေသာ  စိန္ေခၚမႈ မ်ားျဖစ္သည္။

ေျခာက္ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္မ်ား၏  ေက်ာင္းအပ္မႈ ႏႈန္းမွာ ၇၉ ဒသမ ၉ ရာႏႈန္း ရွိၿပီး ၃၆ ရာႏႈန္းမွာ မိန္းကေလး၊ ၆၄ ရာႏႈန္းမွာ ေယာက်ၤား   ေလး ျဖစ္သည္။ ၂ဝ ဒသမ ၁ ရာႏႈန္းမွာမူ ေက်ာင္းမေန ၾကေခ်။ အဆိုပါ ကေလးငယ္မ်ား၏  ငါးရာႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းမွ ထြက္သြား ၾကသည္။

ကေလးငယ္ ၁၅ ဒသမ ၁ ရာႏႈန္းမွာ ေက်ာင္းမတက္ဖူးၾကေပ။  ေက်ာင္းျပင္ပ ကေလးငယ္မ်ား၏  ၅၂ ဒသမ ၇ ရာႏႈန္းမွာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ သည္။

အစိုးရေက်ာင္းတြင္  တက္ေရာက္သူ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ၇၄ ရာႏႈန္း ရွိၿပီး ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားရေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာမူ ၂၃ ဒသမ ၁ ရာႏႈန္းမွ်  ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပါကစၥတန္ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြးပညာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ အဆိုပါ စာတမ္းဖတ္ၾကားပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးပါကစၥတန္ ၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပင္းအထန္ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Education For  All (EFA)ႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္  ပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား  (MDGs) တို႔တြင္ မ်က္ျခည္ ျပတ္က်န္ခဲ့ဟန္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

”ယူနက္စကိုရဲ႕  အဆိုအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေက်ာင္းမေနရတဲ့ ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ မိန္းကေလးေတြပါ” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖည့္စြက္ အေၾကာင္းအရာ ၂၅-ဗ ျပင္ဆင္ခ်က္ နံပါတ္ ၁၈ အရ ငါးႏွစ္ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ယူ ခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

Ref : Asia News Network

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: