ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီ ၁၉ ခု ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္


ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၉ ခု ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး က ေျပာၾကားသည္။ ဦတင္ေအးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥတာကင္တားနား ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ က ေတြ႕ဆံု စဥ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ က လာမည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါတီ ၁၉ ခု ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါတီ ၁၁ ခုမွာ မူလရွိရင္းစြဲ ပါတီမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ပါတီသစ္ ရွစ္ခုကလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔က ေနရာျပည့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ NLD မွာ ၁၉၉၀   ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ ႏုိင္ခဲ့ေသာပါတီျဖစ္သည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးမွာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားစုအႏုိင္ရ႐ွိခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္ သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီကလည္း မဲဆႏၵနယ္ ၂၃ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ရာ တတိယအမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ မစၥတာကင္တားနားက လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ လုိက္နာ ရန္ႏွင့္ တရားမွ်တ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: