အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စာေမးပြဲမ်ားအား မတ္လမတိုင္မီ အၿပီးသတ္ စစ္ေဆးသြားမည္အေျခခံပညာအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စာေမးပြဲမ်ားအား မတ္လမတိုင္မီ အၿပီးသတ္စစ္ ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌လည္း စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုရန္အတြက္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားရႇိ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစာေမးပြဲမ်ားကို   ႏႇစ္စဥ္ႏႇစ္တိုင္း မတ္လမတိုင္မီ အၿပီးသတ္ စစ္ေဆးေလ့ရႇိေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းေအာက္ဆင့္ျဖစ္သည့္ သူ ငယ္တန္း၊ ပထမတန္းႏႇင့္ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အခန္းဆံုးစာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မႇ ၂၁ ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း၊ မူလတန္းအလယ္ဆင့္ႏႇင့္ အထက္ဆင့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တတိယတန္းမႇ သတၲမတန္းအထိ ေက်ာင္းသာား/သူမ်ား၏ အခန္းဆံုး စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ မႇ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ လည္းေကာင္း အသီးသီး သတ္မႇတ္ထားေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

အလယ္တန္းအဆင့္ႏႇင့္ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အဌမတန္းႏႇင့္ န၀မတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဒုတိယႏႇစ္၀က္ဆံုး စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မႇ ၂၉ ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲအႀကိဳ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား   ေဖေဖာ္၀ါရီလ  ၁၄ ရက္ေန့မႇ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ လည္းေကာင္း စစ္ေဆးရန္ ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ အခ်ိန္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရႇိရပါ သည္။ ”ေက်ာင္းေတြက တစ္ေက်ာင္းနဲ႔ တစ္ေက်ာင္းေတာ့ စာေမးပြဲေျဖဖို႔ အခ်ိန္စာရင္းထုတ္ျပန္တာ နည္းနည္းေတာ့ကြာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကေတာ့ မတ္လ မတိုင္မီကို စာေမးပြဲအၿပီးစစ္ေဆးၾကတာပါ” ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊အမႇတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: