အိမ္သာမ႐ွိသျဖင့္ အသစ္စက္စက္ခင္ပြန္းကုိ ထားရစ္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယအမ်ဳိးသမီး


အိႏၵိယႏုိင္ငံ မက္ဒ္ဒရာ ပရာဒက္႐ွ္ျပည္နယ္မွ ေက်း႐ြာေလးတစ္ရြာတြင္ လက္ထပ္ၿပီးစ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး သည္ အသစ္စက္စက္ ခြင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ေနအိမ္တြင္ အိမ္သာမ႐ွိသျဖင့္ ခင္ပြန္းကုိထားရစ္ကာ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းသြားခဲ့သည္ဆုိ၏။ အနီတာနာရီ အမည္႐ွိ အမ်ဳိးသမီး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရပ္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ NGO တစ္ခုက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ခ်ီးျမွင့္ကာ သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား အိမ္သာ   ေဆာက္လုပ္ေရး ဖိအားေပးခဲ့သည္။

နာရီသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား ထားရစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၈ ရက္အၾကာမွသာ ေနအိမ္သုိ႕ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေန႕စားအလုပ္သမား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ သူမ၏ခင္ပြန္းမွာ စုေဆာင္းထားသမွ်ႏွင့္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ဝုိင္းဝန္းကူညီမႈေၾကာင့္ အိမ္သာတစ္လုံး ေဆာက္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယတြင္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ခန္႕မွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပါဝင္သည့္ မိလႅာစနစ္ကုိ အသုံးမျပဳႏုိင္ၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

Source: BBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: