ျဖစ္သင့္သည့္ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုအလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေစႏုိင္


တစ္ေန႔လွ်င္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ (၃)နာရီမွ် ပိုမိုအလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေစ  ရန္ ပိုမိုရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။

အလုပ္ခြင္ဝင္ေနသူ(၂၀၀၀)ေက်ာ္ကို(၆)ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေန႔စဥ္အလုပ္ခ်ိန္ (၁၁)နာ ရီႏွင့္ အထက္ ၾကာျမင့္သူမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ အလားအလာမ်ားေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)မွ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အလုပ္အလြန္အကၽြံ လုပ္သူမ်ားသည္ လူေနမႈဘဝ ပံုစံ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္လည္း နီးစပ္ၿပီး အရက္စြဲျခင္း၊ ေဆးလိပ္စြဲျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေနထုိင္စားေသာက္ပံု မမွန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ သာမန္ ထက္ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် တိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

စိတ္ဖိစီးမႈသည္ ကမာၻေပၚရွိ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖိအားအျမင့္မားဆံုး က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိလာမည္ဟု WHO က ခန္႔မွန္းထားသည္။

(၂၀၃၀)ျပည့္ႏွစ္ အေရာက္တြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း စိတ္ဖိစီးမႈသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ အက်ပ္အတည္း တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုကို ကိုးကားၿပီး PLoS ONE ဂ်ာနယ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ (၁၁)နာရီထိ အလုပ္လုပ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ (၆)ႏွစ္ အတြင္း စိတ္ဖိစီးမႈ ဆိုးဆိုးရြားရြား ခံစားရရန္ သာမန္လူတစ္ဦးထက္ (၂)ဆခြဲမွ် ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စိတ္ေဝဒနာ တိုက္ဖ်က္ေရး ရန္ပံုေငြအသင္း Mind၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ေပါလ္ဖာမာက “စီးပြားေရးမွာ လုပ္သားေတြဆီက အလြန္အကၽြံ အလုပ္ခ်ိန္ ရယူ   ျခင္းဟာ မွားယြင္းတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈပါ။ ပင္ပန္းေနတဲ့၊ မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြဆီက ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ဟာ က်ဆင္းေနမွာပဲ။

အဲဒီေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈအစား ၀န္ထမ္းေတြ စိတ္ဖိစီးမႈ ျမင့္တက္လာတဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးပဲ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တယ္”ဟု သံုးသပ္ ေျပာဆိုသြားသည္။

Source: Independent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: