ျပည္ပသေဘၤာလိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာသေဘၤာ သားအခ်ဳိ ႔မွာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အတုမ်ား


ျပည္ပသေဘၤာလိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာသေဘၤာ သားအခ်ဳိ႕မွာ အရည္အခ်င္း အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္အတုမ်ား ကိုင္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး အမ်ားစုမွာ အရာရွိပိုင္း အဆင့္မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသားမ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

” မၾကာေသးခင္ကာလက သေဘၤာ ျမဳပ္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ မေတာ္တဆျဖစ္တာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာသေဘၤာ သားေတြ အသက္ဆံုး႐ႈံးတာ၊ ထိခိုက္တာေတြၾကံဳ ရတယ္။ အဲဒီမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာ လုပ္သားေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း လက္မွတ္ေတြကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္တဲ့ အခါမွာ အရာရွိပိုင္းမွာ တာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာအခ်ဳိ႕က လက္မွတ္ အတုေတြနဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာ သိလိုက္ရတယ္”ဟု အသင္းဥကၠ႒ ကပၸတိန္ဦးမင္းစိန္က ေျပာ သည္။

ထိုကဲ့သို႔ လက္မွတ္အတုမ်ားကိုင္ ေဆာင္ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းတို႔တြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး မည့္အဖြဲ႕အစည္းထံမွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ အေျခအေနနည္းပါးၿပီး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြရဲ႕့ ၀န္ထမ္းေတြမွာ ေအာက္ေျခလုပ္သားက လက္မွတ္ရွိၿပီး အရာရွိပိုင္းမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က လက္မွတ္ အတုေတြ ျဖစ္ေနပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာသား ေတြအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာညိႇဳးႏြမ္းေစမယ့္ ကိစၥပါပဲ”ဟု ဦးမင္းစိန္က ေျပာသည္။

အခ်ဳိ႕ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ သေဘၤာသားမ်ားကိုသာ ေစလႊတ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ ေဒသခံကိုယ္စား လွယ္မ်ားမွ သြား သူမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီသူမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: