ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ တို႔ေတြ႔


ဘန္ကီမြန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်း နမ္ဘီယာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တို႔ ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ရွိ ကုလ သမဂၢရံုး၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SLND) ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဇိုမီးအမ်ိဳးသား ကြန္ကရက္ ဥကၠ႒ ဦးပူက်င့္ရွင္းထန္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္အတူ ကရင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: