ျပည္ေတာ္ ျပန္မ်ား နုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္


အေၾကာင္း အမ်ဳိး မ်ဳိးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာကို ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အမိႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္လာျပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သက္ေသ အေထာက္အထား ျပည့္စံုပါက နုိင္ငံသားခံယူခြင့္   ျပန္လည္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၅ ရက္ေန႔ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္ သူ႔ အင္အား ၀န္ၾကီး ဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားက မီဒီယာ ေတြ႔ဆုံပဲြ တခုမွာ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

“ျပည္ပက ျပန္၀င္လာတဲ့ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ နုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာ ဟုိဘက္နုိင္ငံသားခံယူျပီးသားျဖစ္ေနရင္ေတာ့ စြန္႔လႊတ္ျပီးမွ ေလ်ွာက္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခံယူဖုိ႔အတြက္ ျပည္ပရွိျမန္မာသံရုံးေတြမွာ ေလ်ွာက္ရမွာျဖစ္တယ္။

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေတြ အေနနဲ႔ တရား၀င္ႏုိင္ငံသားျပန္လည္ခံယူခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ အသိေပး ထားတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ယင္းေတြ႔ဆုံပဲြမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

ပထမ အဆင့္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဘ၀မွ တျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခံယူခြင့္ေလွ်ာက္ထား သည့္အခါမွာ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္သည့္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးလူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ ေရးဌာနက စီစစ္ျပီး သေဘာ ထား မွတ္ခ်က္ေတာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ေလွ်ာက္သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနမည္ဆုိပါက ျပန္လည္လက္ခံေပးမည္ဟုဆုိပါသည္။ တုိင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးသည့္ နုိင္ငံသားေတြသည္ ေမြးရာပါနုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကပ္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ဥပေဒအရသာ သက္ဆိုင္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ဧည့္ႏုိင္ငံသားကပ္မ်ားသာ  ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းကေနရာအသီးသီးမ်ား၌ အခြန္ေဆာင္ေနသည့္ နုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိမူ အက္ဖ္အာရ္စီႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္းမျပည့္စုံေသးသူမ်ားကုိမူ ယာယီနုိင္ငံသား ကပ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္၊ ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံသား စီစစ္ေရး ဗဟုိအဖဲြ႔ထံ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူ မည္သူမဆို အေထာက္အထားျပည့္စုံျဖင့္  ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ျပဳသည္ဟု ယင္းမီဒီယာေတြ႔ဆုံပဲြမွာ ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုခဲံပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားျပန္လည္လက္ခံေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အေထြအေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မျပဳ ေသးသည့္အတြက္ အမ်ားစု မွာ ယံုၾကည္ႏိုင္စရာ မရွိေသးဟု ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

(၁၉၈၈) ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ဘ၀ျဖင့္ ေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရွိေနၾကသလို၊ ေသာင္းခ်ီျပီး တတိယႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိ သြားၾကပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: