ငလ်င္ဒဏ္ခံ ေရာ္ဘာလႊမ္းၿခဳံထိန္း အနာဂတ္အေဆာက္အအုံမ်ား


အနာဂတ္ ကာလတြင္ အေဆာက္အအံုျမင့္မ်ား ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေစမည့္ နည္းပညာသစ္တစ္ခုကို ၿဗိတိန္ မွ သုေတသီမ်ားက စမ္းသပ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ေရာ္ဘာကို အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လႊမ္းၿခံဳထိန္းကြပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ႀကီးမ်ားလႈပ္ ခတ္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ့ေျပာင္း ယိမ္းထိုးႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

မန္ခ်က္စတာတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ အဆိုပါနည္းပညာအတြက္ စမ္းသပ္မႈမ်ားတိုးတက္ ျဖစ္ ထြန္းေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ၀ီလ်ံပါနဲလ္က ၎ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ယခုသီအိုရီေၾကာင့္ ငလ်င္ႀကီးမ်ားအတြင္း လူ အေျမာက္အျမား ေသဆံုးရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေရာ္ဘာအကာအကြယ္ စြပ္ ထားျခင္းသည္ ငလ်င္ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု ၿပိဳက်သည့္အခါမ်ိဳးတြင္လည္း အတြင္းရွိ လူအမ်ားအျပား ထိ ခုိက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ဟု ေဒါက္တာပါနဲလ္က ယံုၾကည္ေနသည္။

“ထင္ရွားတဲ့ တုိးတက္မႈေတြေတာ့ ရွိလာပါၿပီ။ လက္ေတြ႕ပိုင္းေရာ၊ သီအိုရီပိုင္းေရာေပါ့။ လိႈင္းေတြရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈကို တြက္ခ်က္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီစနစ္ကို စမ္းသပ္ခဲ့တာပါ။ က်ံဳ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္တဲ့ လိႈင္းေတြ၊ အသံလိႈင္းေတြေရာရဲ႕ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳးကိုေပါ့”ဟု ေဒါက္တာ ပါနဲလ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ တကၠဆက္စ္တကၠသိုလ္တြင္လည္း ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ X-Ray ေရာင္ျခည္ျဖင့္သာ ျမင္ႏုိင္ေသာ အလႊာတစ္ခု အုပ္ထားရန္ ေလ့လာ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ယင္းအလႊာသည္ ငလ်င္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ႀကိမ္ႏႈန္းမတူညီေသာ လိႈင္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ကို ခံႏိုင္ေစမည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

Source: DailyMail

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: