“အေျခခံပညာဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြး ဗဟုိမွ ႀကီးၾကပ္ အဆင့္ျမႇင့္ေပးမည္”


ဗဟုိ၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အေျခခံပညာအဆင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးကို အဆင့္ျမႇင့္ ေပးသြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး က ေျပာသည္။ ”

“အေျခခံပညာ အဆင့္ျမႇင့္ ဖုိ႔ဆုိတာက ဆရာေကာင္းမွရမယ္။ ဒီအတြက္ အခုလုိေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တယ္”ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီးဦးေအးၾကဴက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာအဆင့္ရွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနအမွန္ကို သိရွိထားသည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သုိ႔   ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းျဖစ္ၿပီး လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးသြားမည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမတစ္ဦးက ”

ဆရာမတုိ႔လည္း ၿမိဳ႕နယ္အစည္းအေဝးေတြ တက္တုိင္းမွာ လူႀကီးေတြက ေရွ႕မွာ လုပ္ရမယ့္ အေနအထားေတြ ကုိ ရွင္းျပပါတယ္။ ေရွ႔ခရီးမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကိဳးစားသြား ရေတာ့မယ့္ အေနအထားပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရး ျမင့္မားတုိးတက္ေရးတြင္ အဓိက အေရးပါသည့္ သင္ၾကားေရးပုိင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ လက္ရွိေခတ္ကာလႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္မႈမ်ားရွိေနေသးရာ၊ ယင္းကိစၥအား အေရးထား ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အေပၚ ျမန္မာ့ပညာေရးေစာင့္ၾကည့္ ေနသူမ်ားက ႀကိဳဆုိလုိက္ၾက သည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ”ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕လက္ရွိအရည္အေသြးထက္ ပုိျမႇင့္ဖုိ႔ ျပည္ပနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းသြားမွာပဲ။ ဟုိဘက္က လာပုိ႔ခ်၊ အဲဒီလုိ ကန ဦး စီစဥ္ထားတယ္။ ျပည္တြင္းမွာလည္း လုိတဲ့သင္တန္းေတြကို ထပ္ၿပီးပုိ႔ခ်ေပးမယ္။

ဒါက အရည္အေသြးပုိင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက အဆင့္ျမႇင့္ပုိင္း၊ လုပ္ခ လစာရရွိမႈ နည္းပါးမႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးသြားမယ့္အပုိင္း၊ ဒါလည္း အခု အဆင့္ႏွစ္ဆင့္   ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးသြားၿပီ၊ ဒီလုိဆိုတဲ့အတြက္ စည္းကမ္းပုိင္းကို ဗဟုိကေန ႀကီးၾကပ္ရေတာ့မွာေပါ႔”ဟု ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: