(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲႏႇင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းမ်ား၏ အႏႇစ္ခ်ဳပ္


  • အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ အတြက္ အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံက တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏႇစ္ အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ေသာ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္။
  • (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၇ ရက္ေန႔ႏႇင့္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အာဆီယံ အဆင္ျမင့္ အရာရႇိႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔ႏႇင့္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို ေမလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမ်ားႏႇင့္အတူ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အာဆီယံ-အီးယူ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့သည္။
  • ပထမအႀကိမ္ အာဆီယံ-အီးယူ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူ ၅၀၀ ခန္႔ ရႇိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ UMFCCI အသင္း၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရႇင္မ်ားက အီးယူ၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကၿပီး ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၌ လာေရာက္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံရန္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
  • အာဆီယံ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးမ်ားႏႇင့္ အီးယူ၏ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရႇင္နာ မင္းႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံႏႇင့္ အီးယူအၾကား ကုန္သြယ္မႈႏႇင့္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ယင္းအစီအစဥ္သည္ အာဆီယံႏႇင့္ အီးယူတို႔ အၾကား ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈႏႇင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ အာဆီယံႏႇင့္ အီးယူ အၾကား ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏႇင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ႏႇင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ အီးယူ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း ေပၚထြက္လာေရး အတြက္ ကူညီေပးမည့္ အာဆီယံ-အီးယူ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးကို လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
  • အာဆီယံ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏႇင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္းသည္ အစည္းအေ၀း၌ အာဆီယံ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား အၾကား မ်က္ႏႇာသစ္ ၀န္ႀကီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ အစည္းအေ၀း မစတင္မီ မိတ္ဆက္ စကားေျပာၾကားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံခဲ့ရ သည္။
  • (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မႇလြဲ၍ က်န္ရႇိေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
  • စင္ကာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရႇန္လြန္းသည္ စင္ကာပူတြင္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရႇန္လြန္း ကိုယ္စား စင္ကာပူ အစိုးရ၏ ၀ါရင့္၀န္ႀကီး ပါေမာကၡ အက္စ္ဂ်ာယားကူမားက တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ ကာလအတြင္း အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမႇ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Civil Society Organizations) မႇ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူမ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကတိက၀တ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။
  • အာဆီယံေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္သည့္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ျပႆနာက သတင္းေထာက္မ်ား အၾကား ေရပန္းစားခဲ့ၿပီး ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ႏႇင့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘ္ဟီးဆစ္ တို႔က သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ကာ တစ္ဖက္ႏႇင့္ တစ္ဖက္ စြပ္စြဲမႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မိမိသာ မႇန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
  • (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မၿပီးျပတ္္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကို အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ ဘာလီကြၽန္း၌္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾက မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘမ္း ယူဒိုယူႏိုတို႔ သီးျခားေတြ႔ဆုံ၊ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူဆီလို ဘန္ဘမ္း ယူဒိုယူႏိုတို႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရွိ မာဒီကာ နန္းေတာ္တြင္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔က သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆုံရာ၌ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ေရးရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာတီနာတာ လီဂါ၀ါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စြမ္းအင္၊ အစားအေသာက္နဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑ေတြမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥေတြကို လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု အင္ဒိုနီး ရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕သို႔ ေမလ ၅ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ယခု ခရီးစဥ္သည္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးျပည္ပ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ စတင္က်င္းပမည့္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ႏွစ္ရက္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနသည့္ အတြက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြး ေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

အင္ဒုိနီးရႇားနုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံး

အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရႇိ ဂ်ကာတာ ကြန္ဗင္းရႇင္း စင္တာတြင္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔မႇ ၈ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အာဆီယံအလႇည့္က် ဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္ႏႇင့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ သုံးခုကို ထုတ္ျပန္ကာ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ သုံးခုမႇာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ အာဆီယံအင္စတီက်ဳ တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၊ အေရႇ႕ေတာင္အာရႇတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အသိုက္အ၀န္းတြင္ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းဆိုင္ရာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ ျဖစ္သည့္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္မ်ားမႇာ မ်က္ႏႇာစုံညီ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္ အာဆီယံပါလီမန္ အဖြဲ႕အစည္း AIPA ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္ လူငယ္ကိုယ္ စားလႇယ္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏႇင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဒုတိယေန႔ အစီအစဥ္မ်ားမႇာ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏႇင့္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မ်က္ႏႇာစုံညီ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆုံးေန႔၌ အာဆီယံဥကၠ႒၏ အခ်က္ ၁၃၉ ခ်က္ ပါ၀င္ေသာ ေၾကညာခ်က္ႏႇင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးတြဲ ေၾကညာ ခ်က္ သုံးခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘမ္းယူဒိုယူႏိုက သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲ၌ သမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘမ္းယူဒိုယူႏိုက ”ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္မႇာ အာဆီယံဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လိုတယ္ဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကို အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈ မရႇိဘဲ မူအားျဖင့္ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးနဲ႔ ျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အဆိုပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာ အပါအ၀င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမႇ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အာဆီယံတြင္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရႇား၊ အင္ဒိုနီးရႇား၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏႇင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ပါ၀င္ကာ အာဆီယံကို ၁၉၆၇ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယား ျပႆနာႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာ ရယူေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးဘဲ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုး

အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေသာ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက ကိစၥႏႇစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ထိုင္း-ကေမၻာဒီး ယား ျပႆနာႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ေနရာရယူေရး ညႇိႏိႈင္းမႈတို႔မႇာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးဘဲ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုး သြားခဲ့သည္။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ၊ အေရႇ႕တီေမာကို အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ လက္ခံေရး တို႔ကို အာဆီယံ ဥကၠ႒ေနရာ အေရး၊ ထုိင္း-ကေမၻာဒီးယား ျပႆနာ တို႔က လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။

အလႇည့္က် ဥကၠ႒ လုပ္သည့္ စနစ္အရ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အာဆီယံဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုမႈႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အေစာပိုင္းက သေဘာတူညီဖြယ္ ရႇိသည့္ အရိပ္အေယာင္ ျပခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈႏႇင့္အတူ မေရရာေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရႇိသြားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္ အလႇည့္က်သည့္ အခ်ိန္ကလည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရခဲ့ေပ။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဘင္နစ္ႏုိအကြီႏိုက ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ႏႇစ္ႏုိင္ငံလံုးက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထုိင္း-ကေမၻာဒီးယား အေရးကို ရည္ညႊန္း တုိက္တြန္းခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးတြင္လည္းထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခုိင္မာေသာ ေျခလႇမ္းတစ္ရပ္ လႇမ္းရန္လည္း တုိက္တြန္းထားသည္။


ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေမလ ၈ ရက္ေန႔က ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဟြန္ဆန္ ၏ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲေၾကာင့္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘ္ဟီးဆစ္က သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲ တန္ျပန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ မီဒီယာမ်ားအၾကား ေရပန္းစားခဲ့..


၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လိုေသာ အဆိုျပဳခ်က္က ေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မီႏႇင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆုံးခ်ိန္ အထိ မီဒီယာမ်ားအၾကား ေရပန္းစားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

”ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ ျဖစ္ေရးအတြက္ အရမ္းကို စိတ္အားထက္သန္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ အာဆီယံကေတာ့ ဒီကိစၥကို အလ်င္စလို လုပ္မယ့္ပုံ မေပၚပါဘူး”ဟု အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ သတင္းစာ ဆရာ လာရီက Biweekly Eleven News ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ထို့အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ The Nation သတင္းစာမႇ သတင္းစာဆရာ ကာ၀ီ က ”ပုံမႇန္အတိုင္း ဆိုရင္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္မႇာ လာအိုက အာဆီယံဥကၠ႒ ျဖစ္လာမႇာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္မႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ ျဖစ္လိုတဲ့ဆႏၵကို တင္ျပ ခဲ့တာေၾကာင့္ လာအိုက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာခဲ့ပါတယ္။  တကယ္လို႔ အေျပာင္းအလဲ မရႇိခဲ့ဘဲ အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူရတဲ့ စနစ္အရ ဆိုရင္ အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ ေနရာေတြကို ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္မႇာ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံ၊ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္မႇာ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္မႇာ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္မႇာ မေလးရႇားႏိုင္ငံနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏႇစ္မႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ရႇိပါတယ္” ဟု BiWeekly Eleven News ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆုံးေန႔၌ ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ျပႆနာ အေရးက ေရပန္းအစားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းမႇာ ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္က စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေမလ ၈ ရက္ေန႔က ေန႔ လည္ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဟြန္ဆန္ ၏ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲေၾကာင့္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘ္ဟီးဆစ္က သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲ တန္ျပန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ မီဒီယာမ်ားအၾကား ေရပန္းစားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

”ေျပာေနက် အေၾကာင္းေတြကိုပဲ သူမႇန္တယ္၊ ငါမႇန္တယ္နဲ႔ အျပန္အလႇန္ ေျပာဆိုေနၾကတာပါပဲ။ ၿပီးရင္ နယ္စပ္ျပႆနာအေရးက ေျပလည္သြားတယ္ ဆိုတာ မရႇိပါဘူး”ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံမႇ ႐ုပ္သံသတင္းေထာက္ ႏြတ္သာထိုင္းက Biweekly Eleven News ဂ်ာနယ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုး နယ္ျခားျပႆနာျဖစ္သည့္ ထိုင္း-ကေမၻာဒီးယား အေရးႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရႇိအလႇည့္က် ဥကၠ႒ အင္ဒိုနီး ရႇားႏုိင္ငံက ၾကား၀င္ ညႇိႏိႈင္းေပးခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရႇားသမၼတဆူဆီလိုဘန္ဘမ္းယူဒိုယိုႏိုက ထုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘ္ဟီးဆစ္၊ ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္တုိ႔ႏႇင့္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီး ႏႇစ္ဖက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ဂ်ကာတာတြင္ တစ္ရက္ထပ္မံေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းရန္သာ သေဘာတူညီႏုိင္ခဲ့သည္။ လူတစ္သိန္းခန္႔ကို ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစခဲ့ရသည့္ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ ပဋိပကၡတြင္ အနည္းဆံုးလူ ၂၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရ သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ အျပန္အလႇန္ စြပ္စြဲရင္းသာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ထပ္မံ ညႇိႏိႈင္းရာတြင္မူ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး အတြက္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရႇိခဲ့သည္ဟု အင္ဒိုနီးရႇား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာတီနာတာလီဂါ၀ါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာဆစ္ပီယိုျမာႏႇင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေဟာ္နမ္ေဟာင္တို႔ နာတာလီဂါ၀ါႏႇင့္ သံုးနာရီၾကာ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ႏႇစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေရးႏႇင့္ အျငင္းပြား ေျမပိုင္နက္တြင္ အင္ဒိုနီးရႇား ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႔ ထားရႇိေရး တို႔ကို သေဘာတူညီႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အေျဖမထြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ပုံမႇန္အစီအစဥ္အတိုင္းျပဳလုပ္သြားမည့္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြး   ေႏြးပြဲတြင္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ ဘာလီတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာလ၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥ အင္ဒိုနီးရႇားသုိ႔ ျမန္မာေျပာဆို   

၂၀၁၄ ခုႏႇစ္၌ အာဆီယံ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥကို အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ သမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘမ္းယူဒိုယူႏို အား ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ အင္ဒိုနီးရႇားသမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘမ္း ယူဒိုယူႏိုတို႔ အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရႇိ အီစတနာမာဒီကာနန္းေတာ္တြင္ ေမ လ ၅ ရက္ေန႔က သီးျခား ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ၌ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အင္ဒိုနီးရႇားသမၼတ ဆူဆီလိုဘန္ဘမ္းယူဒိုယူႏိုအား ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ ႏိုင္ငံမ်ား အသင္း (အာဆီယံ)၏ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံသုိ႔ မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၆ ခုႏႇစ္တြင္ အာဆီယံ၏ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ စီစဥ္မႈမ်ား ရႇိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အလႇည့္က် ဥကၠ႒ အျဖစ္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံသို႔ ၁၉၉၇ ခုႏႇစ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံတြင္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရႇား၊ အင္ဒိုနီးရႇား၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏႇင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ ပါ၀င္ကာ အာဆီယံကို ၁၉၆၇ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏႇင္႕ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို့ တက္ေရာက္သတင္းရယူသည္႕ မီဒီယာမ်ားသို့ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏႇင္႕့ ပတ္သက္၍ အင္ဒိုနီးရႇား ျပန္ၾကားေရးႏႇင္႕ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေတာင္းပန္

အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံတြင္ ေမလ ၄ ရက္ေန့မႇ ၈ ရက္ေန့အထိ က်င္းပသည့္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏႇင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား သို့ တက္ေရာက္ သတင္းရယူေနသည့္ မီဒီယာမ်ားသို့ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အင္ဒိုနီးရႇား ျပန္ၾကားေရးႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး တီဖာ တူလ္ဆမ္ဘီ ရင္းက မတ္လ ၅ ရက္ေန့တြင္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရႇား ျပန္ၾကားေရးႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရႇိ ဂ်ကာတာကြန္ဗင္းရႇင္းစင္တာတြင္ ဖြင့္လႇစ္ထားေသာ မီဒီယာစင္တာ၌ ဂ်ာနယ္ လစ္မ်ားႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းကဲ့သို့ ေတာင္းပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို့ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အဆင္မေျပမႈေတြအတြက္ အစုိးရကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္ ဒီေနရာကေန ေတာင္းပန္ပါတယ္” ဟု အင္ဒိုနီး ရႇား ျပန္ၾကားေရးႏႇင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး တီဖာတူလ္ ဆမ္ဘီရင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာေနရာမ်ားသို့ သြားေရာက္သတင္းရယူရာတြင္ လိုအပ္သည့္ မီဒီယာအိုင္ဒီကတ္မ်ားကို သတ္မႇတ္ရက္တြင္ ထုတ္ေပးႏိုင္မႈ မရႇိျခင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ့ မထုတ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ယာယီ မီဒီယာ အိုင္ဒီကတ္မ်ားကိုသာ ထုတ္ယူရျခင္း၊ သုိ့ေသာ္ ယင္းမီဒီယာအိုင္ဒီကတ္မ်ားမႇာ မီဒီယာစင္တာအ၀င္အထြက္အတြက္သာ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ မီဒီယာ မႇတ္ပုံတင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရႇိျခင္း၊ ကင္မရာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ထားသုိရန္ လုံေလာက္သည့္ ေနရာမရႇိျခင္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာထားရႇိမႈ မရႇိျခင္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ယူေဆာင္လာေသာ လပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသုံးျပဳရန္ မီးပလပ္မ်ား အဆင္သင့္ မရႇိျခင္းစသည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏႇင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသို့ တက္ေရာက္ သတင္းရယူရန္ မီဒီယာအိုင္ဒီကတ္ ထုတ္ယူသူ ဂ်ာနယ္လစ္ ၄၈၆ ဦး ရႇိေၾကာင္း ၀န္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ အာဆီယံ-အီးယူ စီးပြားေရးေဆြးေႏြးပြဲသို့ UMFCCI မႇ အသင္း၀င္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား တက္ေရာက္   

အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရႇိ ဂ်ကာတာကြန္ဗင္းရႇင္းစင္တာ၌ ေမလ ၅ရက္ေန့က က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ အာဆီယံ-အီးယူ စီးပြားေရးေဆြးေႏြး ပြဲသို့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏႇင့္စက္မႈလုပ္ငန္းရႇင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)မႇ အသင္း၀င္လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ားမႇာ UMFCCI ၏ ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းတင္၊အတြင္းေရး မႇဴး ေဒါက္တာမ်ဳိးသက္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦးေက်ာ္လိုက္ပါခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၏ မီဒီယာကိုယ္စားလႇယ္အေနျဖင့္ ဦးကိုကို(ကိုကို-စက္မႈ တကၠသိုလ္)က လိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အာဆီယံ-အီးယူေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ ငါးခုျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၊ ယာဥ္ႏႇင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးက႑၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရႇာက္မႈက႑ႏႇင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑တို့၏ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားသို့ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

”ေဆြးေႏြးပြဲ မစခင္ကတည္းက အက်ဳိးအျမတ္ကရႇိေနၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာကလာတဲ့ လုပ္ငန္းရႇင္ေတြနဲ့ သိကြၽမ္းရၿပီး စကားေျပာခြင့္ရတာကိုက အက်ဳိး အျမတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ”ဟု UMFCCI ၏ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္က ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရာ ဂ်ကာတာ ကြန္ဗင္းရႇင္းစင္တာ၌ Weekly Eleven Journal ႏႇင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို သတင္းလာယူတာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ UMFCCI ရဲ႕ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦးအေနနဲ့ လာခဲ့ တာပါ’ ဟုဦးကိုကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ေမလ ၅ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ အာဆီယံ-အီးယူစီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို့ တက္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ ေမလ ၆ ရက္ေန့ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို့ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ခဲ့ပါသည္။

EMG – မွ ကူးယူေဖၚျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: