ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲေဟာင္း ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါး


ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲေဟာင္း Dominique Strauss-Kahn သည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးမႈျဖင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း လီလီၿမဳိ႕တြင္ ဖမ္း ဆီး စစ္ေဆးခံရသည္။ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕အား စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ ၄င္းတုိ႕ မွာ Strauss-Kahn ႏွင့္ အတူေနေပ်ာ္ပါးမႈ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။ Strauss- Kahnကမူ အဆုိပါအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ျပည့္တန္ဆာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မသိ႐ွိဟု ထြက္ဆုိ သည္။ Strauss-Kahn သည္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲအျဖစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမလအတြင္းက ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ခ္ၿမဳိ႕႐ွိ ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးအား အဓၶမျပဳက်င့္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ္ လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အဆုိပါအမႈအား ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: