အီရန္သုိ႕သြားေရာက္ခဲ့သည့္ IAEA တာဝန္႐ွိသူမ်ား၏ ခရီးစဥ္ မေအာင္ျမင္


အီရန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ၏ ႏုိင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (International Atomic Energy Agency – IAEA) မွ ႏ်ဴကလီးယားေရးရာ စစ္ေဆးသူမ်ားက ၎တို႔၏ ခရီးစဥ္သည္ က်ရံႈး ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အီရန္ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားက အီရန္အစိုးရသည္ အေရးပါေသာ ႏ်ဴကလီးယားဆုိင္ ရာ ေနရာတစ္ခုသို႔  ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါ ေနရာတြင္ ဖ်က္အားျပင္း ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ေနသည္ဟု ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ မ်ားက ယူဆထားသည္။

အီရန္သည္ ႏ်ဴကလီးယား စီမံကိန္းမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိေနၿပီး ၎တို႔၏ ေျခလွမ္း သည္ စြမ္းအင္က႑အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစၥေရးႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု ႏိုင္ငံမ်ားက အီရန္ အစိုးရသည္ ႏ်ဴကလီးယားဗံုးမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ေျခလွမ္းျပင္ေနေၾကာင္း ယံုၾကည္စြပ္ စြဲလွ်က္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အမ်ိဳးသား အက္တမ္စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီမွ ပညာရွင္မ်ားက သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ အီရန္ ခရီးစဥ္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု အသိေပးခဲ့သည္။

အီရန္သည္ ေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျခအျမစ္ရွိရွိ ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆန္မႈမ်ားကလည္း တင္းမာမႈမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစသည္။ ယခုအခါ အစၥေရးသည္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္ အီရန္ကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟုပင္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။

အီရန္သည္ လတ္တေလာတြင္ ႏ်ဴကလီးယားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္ေနေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အေျခခံမည္ ဆိုျခင္းကိုမူ တိတိက်က် မသိရေခ်။

အီရန္သည္ ႏ်ဴကလီးယား ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ နယ္ပယ္စံုမွ ဆက္တိုက္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကိုလည္း ခံထား ရၿပီးျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: